Gaziantep İcradan Satılık Ev

Şehir:Gaziantep
İlçe:Şehit Kamil
Kurum:6.İcra Müdürlüğü
Dosya No:2010/26 Tal
Cinsi:Gayrimenkul İhaleleri
Açıklama:Gaziantep İcradan Satılık Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:213.600,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):106.800,00 TLSatış Tarih: 21.09.2010 Saat : 11:15
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):106.800,00 TLSatış Tarih: 01.10.2010 Saat : 11:15

İlan Metni :

T.C. Gaziantep 6.İcra Müdürlüğünden Taşınmaz Açık Arttırma İlanı Dosya No: 2010/26 Tal. Bir borçtan dolayı ipotekli bulunan, aşağıda özellikleri yazılı bulunan taşınmazın satılarak paraya çevrilmelerine karar verilmiştir. TAPU KAYDI: Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Guvenevler Mah. Yazı Mevkii, 3140 Ada, 7 Parselde kayıtlı 1.041,03 m2 yüzölçümlü arsanın kat irtifakına göre 92/1041 arsa paylı, 5. Kat ve Çatı Kattaki 12 Bağımsız Bölüm Nolu Mesken. İMAR DURUMU: Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Guvenevler Mah., 3140 Ada. 7 Parsel, Gaziantep Şehitkamil Belediyesi, imar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün ilgili imar paftası bakıldığında imar planında ayrık nizam konut yapı adasına gelmektedir. TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi. Guvenevler Mah. 7 Parselde kayıtlı tapu kaydında da belirtildiği gibi hali hazırda yerinde de betonarme olarak yapılmış 5 normal kat ve çatı katındaki 12 Nolu bağımsız bölüme gelindiğinde bu yerin mesken olarak düzenlenmiş ve mesken olarak kullanıldığı görülmüştür. Meskene girildiğinde girişte bir giriş, sağ tarafta misafir salonu, karşıda mutfak, antrenin solunda ise dört oda, banyo, İv., wc. bulunmaktadır. Merdivenle teras kata çıkıldığında ise iki yatak odası ve banyo bulunmaktadır. Yapının her iki katı birlikte iki katlı olarak kullanılmaktadır. Duvarlar ince sıva üzeri macunlu sedef boya, iç doğramalar ahşap üzeri lake boyalı, dış doğramalar PVC'dir. Islak zemin tabanları granit, oda tabanları ahşap parke, İv., wc, banyo duvarları tavana kadar fayans kaplı, mutfak dolapları hazır mutfak olup lam inat kaplama, tavanlarda alçı karton piyer yapılmıştır. Meskenin toplam inşaat alanı 350 m2 olan dairenin elektrik ve suyu mevcuttur. Bina asansörlü olup kalorifer ile ısınmaktadır. Konu edilen taşınmaz şehrin batısında imarlı yapılaşan bir bölgede olması nedeniyle tercih edilen bir bölgededir. Belediye hizmetlerinden tam olarak faydalanmaktadır. Yakın bitişiğinde Sistemli Market bulunan meskenin adresi ise Atatürk mah. 12 Nolu Cad. Recep Apt. 5.Kat. Daire:12 olarak tespit edilmiştir. MUHAMMEN KIYMETİ: Guvenevler Mah., 7 Parsel, 12 Nolu B.B 213.600,00 TL. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Satılmasına karar verilen iş bu taşınmazın Birinci artırması Gaziantep Adliye Sarayı Mezat Salonunda 21.09.2010 Salı günü: saat: 11:15 ile 11:25 arasında açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve ayrıca satış ve paylaştırma masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalması kaydı ile 01.10.2010 Cuma günü Gaziantep Adliye Sarayı Mezat Salonunda, saat: 11:15 ile 11:25 arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) gün geçmemek üzere süre verilebilir, ihale sebebi ile doğacak damga resmi, KDV ve tahliye masraflarının tamamı ile tapu alım satım haremin yansı ihale alıcısına aittir. Taşınmazların aynından doğma vergi borcu ile tellaliye ücreti ve tapu alım satım harcının yarısı Müdürlüğümüzce ihale bedelinden ödenecektir. 3-ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin (x) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır. 4-ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 6-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gider verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 7-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/26 Tal. sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 23.07.2010 (İİKm.126) (x) ilgililer tabirine irtifak hakları sahipleri de dahildir. B.52996