Gaziantep Nizip İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Gaziantep
İlçe:Nizip
Kurum:T.C. NİZİP SATIŞ MEMURLUĞU
Dosya No:2016/2
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Gaziantep Nizip İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:44.800,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):22.400,00 TLSatış Tarih: 31.07.2017 Saat : 10:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):22.400,00 TLSatış Tarih: 25.08.2017 Saat : 10:00

İlan Metni :

T.C. NİZİP (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Gaziantep İl, Nizip İlçe, 129 Ada No, 28 Parsel No, KIRATLI Köyü, fıstıklık ve zeytinlik vasfında, hali hazırda üzerinde 70-80 yaşlarında zeytin ile ara ziraatı olarak bazı sıra aralarına sonradan dikilmiş 10-30 yaşlarında antepfıstığı ağaçları dikili tarım arazisidir. %34 eğimde ve makineli tarıma elverişlidir. Killi tini ı toprak yapısına sahip, imar bakımından ağaçların verim kabiliyetleri normal. Adresi : Kıratlı Köyü 129 ada 29 parsel Yüzölçümü : 29.036,65 m2 Arsa Payı : Tam İmar Durumu : imarsız Kıymeti : 580.733,00 TL KDV Oranı :%18 Kaydında ki Şerhler: başkaca hacizler mevcuttur. 1. Satış Günü : 31/07/2017 günü 10:00 -10:05 arası 2. Satış Günü : 25/08/2017 günü 10:00 -10:05 arası Satış Yeri : NİZİP BELEDİYESİ ESKİ HİZMET BİNASI MEZAT SALONU 2016/2 Satış 2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Gaziantep İl, Nizip İlçe, 131 Ada No, 67 Parsel No, KIRATLI Köyü, tapuda tarla vasfında hali hazırda sulu tarla olarak kullanılmakta ve üzerinde buğday ekili, %1-2 eğimde ve makineli tarıma elverişli, killi tınlı toprak yapısına sahip, imarbakımının yapıldığı, verim kabiliyetinin iyi olduğu görülmüştür. Adresi : Kıratlı Köyü 131 ada 67 parsel Yüzölçümü : 4.480 m2 Arsa Payı : tam İmar Durumu : imarsız Kıymeti : 44.800,00 TL 2KDV Oranı :%18 Kaydında ki Şerhler: Kaydı gibi 1. Satış Günü : 31/07/2017 günü 10:15 -10:20 arası 2. Satış Günü : 25/08/2017 günü 10:15 -10:20 arası Satış Yeri : NİZİP BELEDİYESİ ESKİ HİZMET BİNASI MEZAT SALONU Satış şartları : 31- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ^ ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı 5 isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize 6bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrütfaizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/2 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olu nur. 02/05/2017 Basın : 599806 www.bik.gov.tr Resmi ilanlar wwwilan.gov.tr'de