Gaziantep Oğuzeli İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Gaziantep
İlçe:Oğuzeli
Kurum:İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/37 TALİMAT
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Gaziantep Oğuzeli İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:85.050,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):42.525,00 TLSatış Tarih: 16.09.2011 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):42.525,00 TLSatış Tarih: 26.09.2011 Saat : 14:00

İlan Metni :

T.C. OĞUZELİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ' NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2010/37 TALİMAT Bir ipotek borcundan dolayı GAZİANTEP İLİ OĞUZELİ İLÇESİ GÜVEÇLİ KÖYÜNDE KAİN, OĞUZELİ TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDE KAYITL1156 PARSELDE 28350 M2 MİKTARLI TARLANIN TAMAMI satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir. İşbu satış ilanı, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur GAYRİMENKULUN HALİ HAZIR DURUMLARI: Satışa konu 156 nolu parsel Oğuzeli İlçesi Güveçli Köyü sınırları içerisinde bulunmakta olup, Killi-Tınlı toprak yapısında II. Sınıf, verimli,%0-1 eğimli, tarla niteliğinde kuru tarım arazisidir. Köy yerleşim yerine uzak olup.ulaşımı zordur. GAYRİMENKULUN KIYMETİ: 1-Satışa konu GAZİANTEP İLİ OĞUZELİ İLÇESİ GÜVEÇLİ KÖYÜNDE KAİN, OĞUZELİ TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDE KAYITL1156 PARSELDE 28350 M2 MİKTARLI TARLANIN TAMAMI olan gayrimenkule 76.050,00 TL değer taktir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI 1-Gayrimenkullerin Laçık arttırması Satışa Konu Taşınmaz: GAZİANTEP İLİ, OĞUZELİ İLÇESİ, GÜVEÇLİ KÖYÜNDE KAİN. OĞUZELİ TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDE KAYITL1156 PARSELDE 28350 M2 MİKTARLI TARLANIN TAMAMUHAMMEN BEDELLERİ: 85.050,00 TL 1.Artırma Günü: 16 Eylül 2011 Cuma Saatleri: 14.00-14.10 Arasında Oğuzeli Adliyesi içerisinde bulunan Oğuzeli İcra Müdürlüğü'nde yapılacaktır. Bu açık arttırmada taşınmaza takdir edilen değerin % 60 ini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar varsa alacakları toplamım, ayrıca satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı takdirde en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak kaydıyla; Gayrimenkulun 2. açık arttırması 26.EYLÜL.2011 PAZARTESİ günü, yukarıda tabloda belirtilen saatlerle aynı saatler arasında Oğuzeli Adliyesi ana kapı önünde yapılacaktır. Bu açık arttırmada satışı isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklar varsa bu alacaklar toplamını, satış ve paylaştırma masrafları ile takdir edilen değerin % 40'ını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 2- K.D.V., ihale damga pulu, alıcı adına tahakkuk edecek tapu harcı satın alana ait olacaktır. Tellaliye resmi ve birikmiş emlak vergi borçlan ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları, satış bedelinden ödenir. 3- Açık arttırmaya katılmak isteyenlerin takdir edilen kıymetin % 20 si nispetinde nakit pey akçesi yada bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubu vermesi gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı istediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilir. 4- İpotek sahibi alacaklılarla, diğer ilgililerin, varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde Müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde, hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça, paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 5-Satış bedeli hemen yada verilen süre içinde ödenmezse U.K. 133.maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri sorumlu tutulacak, hiç bir hükme gerek kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 6- Şartname ilan tarihinden itibaren Müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örnek gönderilebilir. 7- Satışa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010 / 37 Talimat sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. B: 49058 (www.bik.gov.tr)