Gaziantep Şehit Kamil İcradan İhale ile Satılık Fabrika-Tesis

Şehir:Gaziantep
İlçe:Şehit Kamil
Kurum:6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2008/1949 E
Cinsi:Gayrimenkul İhaleleri
Açıklama:Gaziantep Şehit Kamil İcradan İhale ile Satılık Fabrika-Tesis
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:2.600.440,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):1.300.220,00 TLSatış Tarih: 14.02.2011 Saat : 10:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):1.300.220,00 TLSatış Tarih: 24.02.2011 Saat : 10:00

İlan Metni :

Bir borçtan dolayı Hacizli bulunan; TAPU KAYDI: Taşınmaz Gaziantep ılı, Şehıtkâmil ilçesi, Sam Köyü, Pafta 25J2C2B, 123 Ada, 3 Parselde kayıtlıdır. Cinsi tapu kayıtlarında arsa olarak belirtilmiş olup yüzölçümü 4993 ıtı2 olan taşınmazın tamamı borçlu şirket adına kayıtlıdır. TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Taşınmazın tapu kayıtlarında da her ne kadar cinsi arsa olarak belırtılse de, parsel üzerinde yapılı iplik fabrikası tesisi olduğu görülmüştür. Bu tesis Gaziantep Başpınar 2. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunmaktadır. Konu edilen tesisin girişinde bir danışma bölümü, karşıda ise fabrika binası, sosyal tesisler, depo ve idare binası kısımların bulunduğu, birbirine bitişik bir yapı olduğu, ayrıca parselin çevresinin belli bir yüksekliğe kadar bahçe duvarı ile çevrili olduğu görülmüştür. Tesisin halı hazırda uzun sureden beri çalıştırılmadığı görülmüştür, makineler çalışabilir durumda olsa da iplik üretimi yapılmamaktadır. Taşınmazın imar durumunda da belirtildiği gibi sanayi içerisinde oluşundan dolayı çevresindeki yapılaşmalar genelde sanayi yapıları olduğu, bu çevre yapılarının genelde üretim konuları iplik, un, hayvan yemi. makarna gibi konularda üretim yaptığı görülmüştür. Taşınmazın kendi ve çevresinin her türlü alt ve ust yapı sorunu giderilmiştir. ARSA DEĞERİ: 4993 M2 x 80.00 TL/M2 - 399.440.00 TL Fabrika Bölümü: İplik üretiminin yapıldığı bu bölüm prefabrik olarak yapılmış yüksek ırtıfalı olarak inşa edilmiştir, yapının iç bölümleri ince sıva uzerı kireç badanalıdır, tabanları sertleştirilmiş şap ile kaplanmıştır, tabanlarda ve tavanlarda klima kanalları geçirilmiştir, bu bolümde asma tavan yapılmış Izolelı sandviç panel ortusu ile kaplanmıştır, doğramalar demirden imal edilmiş uzerı yağlı boyalıdır. Bu bölümdeki makineler halı hazırda çalışmamaktadır. FABRİKA BİNASI İNŞAAT DEĞERİ: 1850 M2 x 250.00 TL/M2= 462.500.00 TL İdare Bölümü: Bu bolum tesisin kuzey tarafında bulunmakta olup ıkı kat betonarme olarak fabrika binasına bitişik olarak yapılmıştır. Yapının bu bölümünde işçi soyunma, İv, wc, mutfak, muhasebe, sekreter, müdür odası gibi bölümler bulunmaktadır. Bu bölümdeki yapı betonarme olarak yapılmıştır, duvarlar ince sıva uzerı macunlu yağlı boyalıdır, bazı bolum tabanları lamınat parke bazı bolum tabanları ise seramikle kaplanmıştır, dış cephe doğramalar renkli alüminyumdan imal edilmiştir, mutfak duvarları fayansla kaplanmıştır, kat merdivenleri granit mermerle kaplanmıştır, tavanlarında dekoratif spot ışıklandırma yapılmıştır. Üzerinde birde ahşaptan yapılmış kamelya bulunmaktadır. İDARE BÖLÜMÜ İNŞAAT DEĞERİ: 500 M2 x 300.00 TL/M2 - 150.000.00 TL Sosyal Tesisler Bölümü: Bu bolum fabrika binasının bitişiğine yapılmış, bu bolümde idare, yemekhane, trafo, işçi soyunma, usta odalan, labaratuvar. duş. vvc gibi bölümler olduğu görülmüştür. Bu bolum betonarme olarak yapılmış ıkı kat şeklinde düzenlenmiştir, trafo bölümleri ise yüksek irtifak olup tek kat olarak yapılmıştır. Bu kısımdaki yapının duvarları ince sıva üzen badanalıdır, iç ve dış kapı ve pencere doğramaları demir doğramadan imal edilmiş üzen yağlı boyalıdır. SOSYAL TESİSİN İNŞAAT DEĞERİ:1700 M2 x 200.00 TL /M2 - 340.000,00 TL Danışma Bölümü: Bu bölüm tesise ilk girişin sol tarafında olup parsel sınırına yapılmıştır. Bu bölümdeki yapı yığma olarak yapılmış, uzerı beton tabiiye ile kapatılmış tek katlıdır, İçi ve dışı sıvalıdır uzerı boyalıdır, tabanları şap ile kaplanmış olup doğramaları demirden imal edilmiş uzerı yağlı boyalıdır. DANIŞMA BÖLÜMÜ İNŞAAT DEĞERİ: 10 M2 X 150.00 TL/M2 = 1.500.00 TL Bahçe Duvarı: Tesisin parsel sınırının dört bir etrafı belli bir yüksekliğe kadar briketle bahçe duvarı şeklinde örülmüştür. BAHÇE DUVARI DEĞERİ: 300 M x 25.00 TL/M2 = 7.500.00 TL Saha Betonu: Yine tesisin batı bölümündeki imara göre bahçe çekme mesafeleri içerisinde kalan bölümde blokaj betonu ile kaplanmıştır, blokaj betonu ile kaplanan bu yerler tesis içerisine giriş, çıkış yolları olarak tesise hizmet vermektedir. SAHA BLOKAJ DEĞERİ: 1000 M2 x 20.00 TL/M2 = 20.000.00 TL GAYRİMENKULLERİN TOPLAM DEĞERİ : 1.380.940,00 TL MAKİNA GRUBU DEĞERLENDİRMESİ MAKİNA CİNSİ ADET BİRİM FİYAT TUTAR TRUTZSCLER MARKA IPL. BOBİN AKTARMA; 6 58.000.00 TL 348.00.00 TL INGOLSTADT (REITER) CER M AKI NAŞI:3 25.000.00 TL 75.000.00 TL ZINSER 660 RİNG VE FİTİL MAKİ NAŞI:3 36.000.00 TL 108.000.00 TL ZINSER319 SL RİNG VE FİTİL MAKINASI: 10 34.000.00 TL 340.000.00 TL SCHLAFHORFT BOBİN MAKINASI:5 35.000.00 TL 175.000.00 TL İPLİK ŞİŞİRME KAZANI VE MUHTEVİYATI: 1 28.000.00 TL 28.000.00 TL MUHTELİF CİHAZ VE MAKINALAR:1 25.000.00 TL 25.000.00 TL TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI GAZİANTEP 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN Dosya No: 2008/1949 E. 12.000 00 TL 48.000.00 TL TARAK MAKINALARI:4 TOPLAM 1.147.000.00 TL ELEKTRİK GRUBU DEĞERLENDİRMESİ MAKİNA CİNSİ ADET BİRİM FİYAT TUTAR 1600 KVA TRAFO:2 26.000.00 TL 52.000.00 TL DEMİR DİREK. SEKSIYONER VE İÇİ BOŞ PANOLAR: 1 8.500 00TL 8.500.00 TL AYDINLATMA LAMBALARI VE KABLOLAR: 1 12.000.00 TL 12.000.00 TL TOPLAM: 72.500.00 TL GAYRİMENKULLERİN TOPLAM DEĞERİ:1.380.940,00 TL MAKİNA GRUBUNUN TOPLAM DEĞERİ:1.147.000,00 TL ELEKTRİK GRUBUNUN TOPLAM DEĞERİ: 72.500.00 TL TOPLAM 2.600.440.00 TL Taşınmazın Tapu Kaydındakl Şerhleri; a) Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi nın 25.07.2007 tarih ve 17947 yevmiye nolu yazısı ile, 4562 sayılı yasanın 97. maddesinin C bendine göre katılımcılara vefa hakkı şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda "gayrımenkullerın icra satışları dahil 3. kişilere devrinde OSB den uygunluk şartı alınacaktır." şerhi mevcuttur. b) Gaziantep II Özel Idaresı'nin 31.07.2007 tarih ve 3433 yevmiye numarası ile 5.492.00 TL miktarlı 5 yıl müddetli "Vefa Hakkı" şerhi mevcuttur. (Başlangıç tarihi: 31.07.2007) c) Ege Giyim Sanayicileri Bankası'nın 200.000.00 TL miktarlı 1. derece ipotek şerhi mevcuttur. d) Türkiye Emlak Bankası A.Ş.'nın 1.500.000.00 TL miktarlı II. derece ipotek şerhi mevcuttur. İMAR DURUMU: Taşınmaz Organize Sanayi Bölgesi İmar Mudurluğü"nun ilgili imar paftasından bakılarak incelendiğinde, Organize Sanayi alanına gelmekte olduğu görülmüştür. Adres olarak Gaziantep ılı 2. Organize Sanayi Bölgesi H. Sanı Konukoğlu Bulvarı ve 2. Caddenin kesiştiği yer olarak tespit edilmiştir. DEĞERİ: 2.600.440.00 TL l.Satış: 14.02.2011 2. Satış: 24.02.2011 saat: 10.00-10.10 arası Açık arttırma sureti ile satılarak paraya çevrilecektir. Satış Şartları: Satış; 14 Şubat 2011 tarihinde yukarıda yazılı saatler arasında Mezat Salonu (Yeni Adliye Sarayı) açık arttırma sureti ile yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen değerin % 60 ını ve ruçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 24 şubat 2011 tarihinde aynı yer ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da ruçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına ruçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'sı oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. KDV ve damga vergisinin tamamı; tapu harcının 1/2'sı alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tallallık harcı satış bedelinden ödenir. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gun içinde dairemize bildirmeleri lazımdır, aksı takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıca temerrüt faizinden muteselsılen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gormuş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/1949 E. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. İş bu satış ilanın tebliğ edilemeyen alakadarlara tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur. (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. B: 1545