GAZİPAŞA/ANTALYA İCRA DAİRESİ' NDEN TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANINaN

Şehir:Antalya
İlçe:Gazipaşa
Kurum:İCRA DAİRESİ
Dosya No:2009/395 TLMT
Cinsi:Gayrimenkul İhaleleri
Açıklama:GAZİPAŞA/ANTALYA İCRA DAİRESİ' NDEN TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANINaN
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:179.625,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):89.812,50 TLSatış Tarih: 14.09.2010 Saat : 15:20
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):89.812,50 TLSatış Tarih: 24.09.2010 Saat : 15:20

İlan Metni :

T.C. GAZİPAŞA/ANTALYA İCRA DAİRESİ' NDEN TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI 2009/395 TLMT. Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı: Antalya ili Gazipaşa ilçesi Güney köyü, Güney mevkiinde kain tapunun cilt 2 sayfa 173 de kayıtlı 173 parsel sayılı taşınmaz olup, 11.525 m2' miktarlı tarla vasfında taşınmazdır. Belediye İmar planı dışında mücavir alan sınırları içerisinde kalmaktadır. Taşınmaz ilçe merkezinden 15 km denizden 6 -7 km Anamur -Gazipaşa asfaltına 150-200 m köy mezarlığına bitişik Öskan Petrol dinlenme istasyonuna çok yakın köy yerleşim alanı içerisinde yer almaktadır.Yer içerisinde çoğunluğu badem ve zeytin olmak üzere 20 yaşlarında 45 adet meyve ağacı vardır.Toprak yapısı kırmızı killi tınlı yapıda derin profilli ince strüktürlü, koyu kahverengi toprak renginde kuzeyden güneye doğru hafif meyillidir. B-Takdir Olunan Kıymeti: 179.625,00 TL 1. Satış Günü: 14/09/2010 Salı 15:20-15:30 2. Satış Günü: 24/09/2010 Cuma 15:20-15:30 Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır. Satış Şartları 1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte Gazipaşa icra Müdürlüğü'da açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıca belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki. arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masrafların geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bı miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıç istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, 1/2 tapu harcı ve masrafları, KDV alıcıya aittir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aks takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/395 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (lc.lf.K126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No :27 „ ,,„„„.,