GEBZE 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Şehir:Kocaeli
İlçe:Gebze
Kurum:2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/252
Cinsi:Bina
Açıklama:GEBZE 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:33.871,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):16.935,50 TLSatış Tarih: 20.07.2010 Saat : 09:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):16.935,50 TLSatış Tarih: 30.07.2010 Saat : 09:30

İlan Metni :

GEBZE 2. İCRA f Dosya No: 2010/252 Örnek No: 27 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1- TAPU KAYDI: Kocaeli ili, Darıca ilçesi, 30K 4b Pafta, 2183 ada, 157.00.M2 yüzölçümlü, arsa nitelikli (1) nolu parselde borçlu TEVFİK BALIK adına kayıtlı 1/2 hisse ÖZELLİKLERİ: Taşınmaz Darıca şehir merkezinden uzakta, ancak Bayramoğlu mahallesine giden yolda, Neşe Sokak ile Doğanay Sokağın kesiştiği köşe parseldir. Parsel üzerinde iki katlı betonarme bina mevcut olup binanın kaba inşaatı bitmiş, çatısız konumdadır. Yapı zeminde 70.00.M2 büyüklükte olup, 1. normal kattaki çıkmalarla beraber toplam inşaat alanı 163,0Q.M2'dir. İMAR DURUMU: Darıca Belediye Başkanlığımın 17/03/2010 tarih 1653-535 sayılı yazısında, parselin 1/1000 ölçekli İmar Planında Konut Alanında kaldığı, ayrık nizam 2 kat H: 6,50 ve TAKS 0,40, KAKS: 0,80, ön ve yan bahçe çekme mesafesi min. 3,00 m ve arka bahçe çekme mesafesi H/2 olduğu belirtilmiştir. Satış Saati: 09.30-09.35 Arası Muhammen Bedeli: 33.871,20 YTL ÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇI Satış Şartları 1-Satış 20.07.2010 günü yukarıda belirtilen saatler arasında GEBZE 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 30.07.2010 günü aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri, lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masrafları ile KDV alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) ARTIRMA İLANI bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (İİKm.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. B: 41907