Giresun Merkez İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Giresun
İlçe:Merkez
Kurum:T.C. GİRESUN 2. İCRA DAİRESİ
Dosya No:2014/3692 ESAS
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Giresun Merkez İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:90.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):45.000,00 TLSatış Tarih: 21.04.2017 Saat : 10:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):45.000,00 TLSatış Tarih: 17.05.2017 Saat : 10:00

İlan Metni :

T.C. GİRESUN 2. İCRA DAİRESİ 2014/3692 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Giresun il, Merkez ilçe, 100 Ada No, 45 Parsel No, Sultanselim Mahalle/Mevkii, 32 Bağımsız Bölüm üçüncü kat büro nitelikli taşınmaz açık artırma suretiyle satılacaktır. Bina Gazi Caddesine cepheli olup bina asansörlü ve sobalıdır.Büronun yalnızca bir cephesi ara yola cephelidir. Etrafı ticari yer ve büro olarak yoğundur. Taşınmaz mükellefiyeti ile birlikte satılmaktadır. Adresi: Sultanselim Mahalle-Giresun Yüzölçümü : 56 m2 Arsa Payı: 4/180 İmar Durumu : Kıymeti :100.000,00 TL KDV Oran ı :%18 Kaydındaki Şerhler: Diğer: Birleşen parsellerden 10 pafta 100 ada 24 parseldeki korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olan tescilli binanın ön ve arka duvarları mevcuttur 1. Satış Günü : 21/04/2017 günü 10:00 -10:10 arası 2. Satış Günü : 17/05/2017 günü 10:00 -10:10 arası Satış Yeri: Giresun Adliyesi 2.icra Dairesi Odasında-Giresun 2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Giresun il, Merkez ilçe, 100 Ada No, 45 Parsel No, Sultanselim Mahalle/Mevkii, 33 Bağımsız Bölüm üçüncü katta bulunan büro nitelikli taşınmaz açık artırma suretiyle satılacaktır. Bina Gazi Caddesine cepheli olup bina asansörlü ve sobalıdır.Büronun yalnızca bir cephesi ara yola cephelidir. Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr'de Etrafı ticari yer ve büro olarak yoğundur. Taşınmaz kaydındaki mükellefiyeti ile birlikte satılmaktadır. Adresi: Sultanselim Mahalle-Giresun Yüzölçümü : 42 m2 Arsa Payı : 4/180 imar Durumu : Kıymeti: 90.000,00 TL KDV Oranı :%18 Kaydındaki Şerhler: Diğer: Birleşen parsellerden 10 pafta 100 ada 24 parseldeki korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olan tescilli binanın ön ve arka duvarları mevcuttur 1. Satış Günü : 21/04/2017 günü 10:15 -10:25 arası 2. Satış Günü : 17/05/2017 günü 10:15 -10:25 arası Satış Yeri: Giresun Adliyesi 2.icra Dairesi-GİRESUN Satış şartları: 1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/3692 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/03/2017 BASIN: 566229-www.bik.gov.tr