Hatay Antakya İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:Hatay
İlçe:Antakya
Kurum:2.icra Müdürlüğü
Dosya No:2008/4441 Esas
Cinsi:Mesken
Açıklama:Hatay Antakya İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:167.006,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):83.503,00 TLSatış Tarih: 30.11.2010 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):83.503,00 TLSatış Tarih: 10.12.2010 Saat : 14:00

İlan Metni :

HATAY 2. İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No :2008/4441 Esas Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymeti yazılı taşınmazlar satışa çıkartılmıştır. 1-Saat:14.00-14.10 Hatay ili, Antakya Merkez, Hatay Tapu Sicil Müd.'nün 16/1720 sayfasında kayıtlı, Dermaşta Köyü 1631 parsel, 236.46 m2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın borçluya ait tam hissesi Özellikleri: Taşınmaz Harbiye yolu üzerinde, Dükkan Abbutlar karşısında, Hürriyet mah. Atatürk Cad.No:204 Harbiye Beldesi/ANTAKYA adresindedir. Parsel tapuda arsa vasfında görünmekte ancak taşınmaz üzerinde iki katlı betonarme karkas yapıda, 30 yaşlarında her katı tek daire dışarıdan merdivenli daireler bulunmaktadır. Her daire 3 oda, 1 salon, tuvalet, banyo ve mutfaktan ibarettir. Daireler aynı özellikte olup, her biri 130 m2 oturumlu, sıvalı, boyalı, yerleri karo kaplı, elektriği ve suyu mevcuttur. Daireler Atatürk caddesine cephelidir. Kapı ve pencereleri ahşap olp, pencereleri demir muhafazalıdır. Harbiye belediyesi hizmet alanı içerisindedir.Taşınmaz bitişik nizam 4 kata imarlıdır. KDV oranı %18 'dir. Değeri: 167.006,00 TL'dir. Ortak Taşınmaz: Hatay ili, Antakya Merkez, Dermaşta Köyü 1861 parsel, 313,74 m2 yüzölçümlü arsa niteliğindeki ana taşınmazdaki 1/16 arsa paylı, zemin kat 1-2-3- nolu bağımsız bölüm dükkan, yine aynı taşınmazın zemin katındaki 1 /16 arsa paylı 4 nolu bağımsız bölüm daire, birinci kattaki 4/16 arsa paylı 5 nolu bağımsız bölüm daire, ikinci kattaki 6 nolu bağımsız bölüm daire kat irtifakı ve üçüncü kattaki 7 nolu bağımsız bölüm daire kat irtifakı taşınmazların borçluya ait tam hissesi Özellikleri: Parsel üzerinde iki katlı betonarme-karkas yapıda, 12 yaşlarında, zemin katı üç dükkan ve bir daire, birinci katı tek daire olan apartman vardır, imar durumu bitişik nizam 4 kata imarlıdır. Zemin kattaki 70,00m2 oturumlu daire.yola bakmayıp arka cephelidir, loda, 1 salon, tuvalet, banyo ve mutfaktan ibaret, sıvalı, boyalı, yerleri karo kaplı, elektriği ve suyu mevcuttur. Kapı ve pencereleri ahşap doğramladır. Apartmanın 2.ve 3.katları daha yapılmamıştır. Dükkanlar 15,00 m2 alanında, darabalı ve Atatürk Caddesine cephelidir. Sıvalı ve boyalıdır. Birinci kattaki 270,00m2 oturumlu daire 4 oda, 1 salon, tuvalet, banyo ve mutfaktan ibaret, sıvalı, boyalı, kartonpiyerli, güneş enerjili, yerleri seramik kaplı, üstü beton, çatısız, elektriği ve suyu mevcuttur. Kapı ve pencereleri ahşap doğramalıdır. Harbiye beldesi hizmet alanı içerisindedir. 2- Saat: 14.20-1430 Zemin kat 1 Nolu dükkan, KDV oranı %18 değeri 20.000,00TL'dir. 3- Saat:14.40-14.50 Zemin kat 2 Nolu dükkan, KDV oranı %18 değeri 20.000,00TL'dir. 4-Saat:15.00-15.10 Zemin kat 3 Nolu dükkan, KDV oranı %18 değeri 20.000,00TL'dir. 5- Saat: 15.20-1530 Zemin kat 4 Nolu daire, KDV oram %1 değeri 20.0O0,0OTL'dir. 6- Saat: 15.40-15.50 Birinci kat 5 Nolu daire, KDV oranı %18 değeri 12O.0OO,O0TL'dir. 7- Saat:16.00-16.10 İkinci kat 6 Nolu daire kat irtifakı, KDV oranı %18 değeri 25.000,OOTL'dir. 8- Saat: 16.20-1630 Üçüncü kat 7 Nolu daire kat irtifakı, KDV oranı %18 değeri 25.000,00TL'dir. 9- Saat: 16.40-16.50 Hatay ili, Antakya Merkez, Hatay Tapu Sicil Müd.'nün 12/1313 sayfasında kayıtlı, Dermaşta Köyü hıraysal mevkii, 1277 parsel. 4.997 m2 yüzölçümlü tarla niteliğindeki taşınmazın borçluya ait tam hissesi özellikleri: Taşınmaz Hürriyet Mah.Yaşardoğu Caddesi üzerindedir. Caddenin güneyinde olup, üzerinde ağaçlar bulunmaktadır. Harbiye beldesi /ANTAKYA adresindedir. Çevresindeki parseller ayrık nizam üç kata imarlıdır. Parsel üzerinde inşaat ve tesis yoktur. Stabilize ulaşım yolu mevcuttur.Etrafında yerleşik durumda evler mevcuttur.Evlere olan uzaklığı 10-100 metre kadardır. Toprağı killi tın karakterde, kahverengi hafif taşlı sulanabilen arazidir. Arazi üzerinde 45 adet 8 yaşlarında hurma ağacı 4 adet 35 yaşlarında zeytin ağacı, 1 adet 15 yaşlarında incir ağacı ve 1 adet 15 yaşlarında defne ağacı bulunmaktadır, ulaşımı kolay olup, Harbiye belediyesi hizmet alanı içerisindedir. Arazi meyli % 5-10 civarındadır. Belediyenin çöp toplama, ulaşım, elektrik, içmesuyu, kanalizasyon gibi hizmetlerinden yararlandığından arsa vasfını kazanmıştır. Parselin imarı yoktur. KDV oranı %18 Değeri: 351.720,00 TL'dir. Birinci Artırma 30/11/2010 günü saat:14.00'dan 16.50'a kadar Hatay 2.icra Müdürlüğü önü /ANTAKYA adresinde yapılacak ve o gün kıymetin %60'ına istekli bulunmadığı taktirde 10/12/2010 günü aynı yer ve saatte 2.nci Artırma yapılarak satılacağı, şu kadar ki .artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetin %40'ını bulmasının ve satış isteyenin, alacağına, rüçhanı olan alacaklının, alacağının toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevrilme ve paraların paylaştırma masraflarının geçmesinin şart olduğu, mahcuzun satış bedeli üzerinden %18 oranında KDV'nin, İhale Damga Vergisinin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin İcra Dosyasında görülebileceği, masraf verildiği taktirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazlaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Dairemize başvurmaları ilan olunur. (İc.İf.K. 115/1,115/3) BN:70115 www.bik.gov.tr