Hatay Samandağı İcradan İhale ile Satılık Arsa

Şehir:Hatay
İlçe:Samandağı
Kurum:T.C. SAMANDAĞ İCRA DAİRESİ
Dosya No:2012/291 Esas
Cinsi:Arsa
Açıklama:Hatay Samandağı İcradan İhale ile Satılık Arsa
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:28.900,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):14.450,00 TLSatış Tarih: 04.03.2017 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):14.450,00 TLSatış Tarih: 03.05.2017 Saat : 14:00

İlan Metni :

T.C. SAMANDAĞ İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2012/291 Esas Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:Hatay ili Samandağ İlçesi Alevışık Mh. Bustan Fahura Mevkii 5873 parsel yerleşim alanında imar planı içinde bitişik4 kat imar nizamında yoldan çekilme mesafesi 1,5m, arka bahçe mesafesi h/2'dir.zeminde ulaşımı sağlayan yola cephesi mevcuttur.zemin ve 2 normal kattan oluşmuştur.İşlem konusu yerler 5,10,11,12,13,14 nolu bağımsız bölümlerdir, Betonarme yapıda yer almaktadır, inşatın iç ve dış sıvası ve boyası yapılmış kapı ve pencereleri takılmış, içinde oturulmuş vaziyette, mesken olarak kullanılmaktadır.İşlem konusu olan bina yaklaşık 20-25 yi Ilıktır.Bakanlığın yapı yaklaşık birim maliyetleri listesine göre 3.sınıf A grubu özeli iklerinded ir. 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Hatay İli Samandağ İlçesi Meydan Mh. Köyiçi Mevkii 118 ada 8 parsel ve kargirev Meydan Mh. sınırları içinde, bina bitmiş ve içine yerleşilmiş durumdadır.zemin kattan oluşan betonarme bina tek katlıdır.binanın kapı ve pencereleri takılmış elektrik ve suyu mevcuttur.bina 3040 yıllık olup 155m2'dir.Borçlunun hissesi tamdır. Kıymeti : 46.500,00 TL KDV Oranı :%18 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. 1. Satış Günü : 03/04/2017 günü 14:00 -14:10 arası 2. Satış Günü : 03/05/2017 günü 14:00 -14:10 arası Satış Yeri : Samandağ Belediye Başkanlığı Eski Meclis Toplantı Salonu Cumhuriyet Mh. Atatürk Cd. No:1 Samandağ 2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Hatay İli Samandağ ilçesi Alevışık Mh. Bustan Fahura Mevkii 5873 parsel 3,kat 14 nolu bağımsız bölüm mesken nitelikli 170/2400 arsapaylı henüz inşaatı yapı İmam ıştır. Borçlunun hissesi tamdır. Kıymeti : 28.900,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. 1. Satış Günü : 03/04/2017 günü 14:15 -14:25 arası 2. Satış Günü : 03/05/2017 günü 14:15 -14:25 arası Satış Yeri : Samandağ Belediye Başkanlığı Eski Meclis Toplantı Salonu Cumhuriyet Mh. Atatürk Cd. No:1 Samandağ 3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Hatay ili Samandağ ilçesi Alevışık Mh. Bustan Fahura Mevkii 5873 parsel 3, kat 13 nolu bağımsız bolü m mesken nitelikli 170/2400 arsa paylı henüz inşaatı yapılmamıştır. Borçlunun hissesi tamdır. Kıymeti : 28.900,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. 1. Satış Günü : 03/04/2017 günü 14:30 -14:40 arası 2. Satış Günü : 03/05/2017 günü 14:30 -14:40 arası Satış Yeri : Samandağ Belediye Başkanlığı Eski Meclis Toplantı Salonu Cumhuriyet Mh, Atatürk Cd.No:1 Samandağ 4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Hatay İli Samandağ İlçesi Alevışık Mh. Bustan Fahura mevkii 5873 parsel l.kat 5 nolu bağımsız bölüml70/2400 arsa paylı daire olarak kullanılmakta toplam 120m2'lik bir alana sahiptir. 5873 parsel tapu kaydında 680m2 tapu kaydında arsa vasfında ve üzerinde bir yapı mevcuttur. Parselde bulunan bina bitmiş ve içine yerleşilmiş durumdadır, Zemin ve 1 ve 2 normal kattan oluşan betonarme bina 3 katlıdır, Binanın kapı ve pencereleri takı İmiş, elektrik ve suyu mevcuttur. Bina 20-30 yi Ilıktır.Yapı SAsınıfındadır.belediyeden gelen yazıda parselin bitişik 4 katlı olduğu belirtilmiştir, imarlıdır. Borçlunun hissesi tamdır. Kıymeti :120.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. 1. Satış Günü : 03/04/2017 günü 14:45 -14:55 arası 2. Satış Günü : 03/05/2017 günü 14:45 -14:55 arası Satış Yeri : Samandağ Belediye Başkanlığı Eski Meclis Toplantı Salonu Cumhuriyet Mh. Atatürk Cd. No.1 Samandağ 5 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :Hatay İli Samandağ İlçesi Alevışık Mh. Bustan fahura Mevkii 5873 parselde 2.kat 10 nolu bağımsız bölüm tapu kaydında mesken olarak geçmekte, 170/2400 arsa paylı daire olarak kullanılmakta, toplam 117m2'lik alana sahiptir. Borçlunun hissesi tamdır. Kıymeti :117.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. 1. Satış Günü : 03/04/2017 günü 15:00-15:10 arası 2. Satış Günü : 03/05/2017 günü 15:00-15:10 arası Satış Yeri : Samandağ Belediye Başkanlığı Eski Meclis Toplantı Salonu Cumhuriyet Mh. Atatürk Cd. No:1 Samandağ 6 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Hatay İli Samandağ İlçesi Alevışık Mh. Bustan Fahura Mevkii 5873 parsel 3.kat 12 nolu bağımsız bölüm nitelikli mesken 170/2400 arsa paylı ve henüz inşaatı yapılmamıştır. Borçlunun hissesi tamdır. Kıymeti : 28.900,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. 1. Satış Günü : 03/04/2017 günü 15:15-15:25 arası 2. Satış Günü : 03/05/2017 günü 15:15-15:25 arası Satış Yeri : Samandağ Belediye Başkanlığı Eski Meclis Toplantı Salonu Cumhuriyet Mh. Atatürk Cd. No:1 Samandağ 7 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Hatay İl, Samandağ İlçe, 5873 Parsel No, ALEVIŞIK MAH. Mahalle/Mevkii, 11 Bağımsız Bölüm Hatay İli Samandağ İlçesi Alevışık Mh, Bustan Fahura Mevkii 5873 parsel 3.kat 11 nolu bağı msız bölüm mesken nitelikli henüz inşaatı yapılmamıştır,Borçlunun hissesi tamdır. Kıymeti : 28.900,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. 1. Satış Günü : 03/04/2017 günü 15:30 -15:40 arası 2. Satış Günü : 03/05/2017 günü 15:30 -15:40 arası Satış Yeri : Samandağ Belediye Başkanlığı Eski Meclis Toplantı Salonu Cumhuriyet Mh. Atatürk Cd. No:1 Samandağ Satış şartları 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır, Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadaresatis.uyap.gov.tradresindenelektronikortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini/üçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıvesatış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır, 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatı rmaınak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır, 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir, 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/291 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur, 18/01/2017 (İİK m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. Basın : 533339 www.bik.gov.tr Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de