HENDEK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Şehir:
İlçe:
Kurum:İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/849 TAL
Cinsi:Arazi Taşıtı (Jeep)
Marka:KİA
Model:Belirtilmemiş
Açıklama:HENDEK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:30.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):15.000,00 TLSatış Tarih: 21.04.2010 Saat : 15.20
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):15.000,00 TLSatış Tarih: 26.04.2010 Saat : 15.20

İlan Metni :

HENDEK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2009/849 TAL Örnek No : 25 Bir borçtan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın 21.04.2010 günü saat 15.20-15.30 arasında Büyükdere Mah. Sakarya Caddesi no :76 Varlıca Vinç Deposu Hendek/SAKARYA adresinde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin % 60'ına istekli bulunmadığı takdirde 26.04.2010 günü aynı yer ve saatte 2.artırmanın yapılarak satılacağı, şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin % 40'nı bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu, mahcuzun satış bedeli üzerinden %1 KDV'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin İcra dosyasında görülebileceği, gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasiyle dairemize başvurmaları ilan olunur. Adet Malın cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 1 " KİOTİ Marka, 2007 model, 54 ZC 631 Plaka sayılı, Traktör cinsinde M.35 Tipinde, Turuncu renkli, FD2800785 motor, FC1800186 şase seri nolu, yeni görünümlü az kullanılmış 4 tekerli çalışır vaziyette traktör. Basın : 22157 Lira Kuruş 30.000,00