İstanbul Bağcılar İcradan İhale ile Satılık FİAT Fiorino 2011 Model Kamyon-Kamyonet

Şehir:İstanbul
İlçe:Bağcılar
Kurum:İCRA DAİRESİ
Dosya No:2012/12775 ESAS
Cinsi:Kamyon-Kamyonet
Marka:FİAT
Model:Fiorino
Açıklama:İstanbul Bağcılar İcradan İhale ile Satılık FİAT Fiorino 2011 Model Kamyon-Kamyonet
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:24.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):12.000,00 TLSatış Tarih: 08.11.2012 Saat : 09:50
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):12.000,00 TLSatış Tarih: 13.11.2012 Saat : 09:50

İlan Metni :

TC. BAKIRKÖY 8, İCRA DAİRESİNDEN TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2012/12775 ESAS Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkartmış olup: Birinci artırmanın 08/11/2012 günü saat 09:5010:00 de Merkez Matı. Kirazlı Cad. Dalgıç Sk. No: 13/2 GUneşli/Bağcılar 'da yapılacağı ve o gün kıymetlerinin % 60ina istekli bulunmadığı taktirde 13/11/2012 Salı günü aynı yer ve saatte 2. artırmanın yapılarak satılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin % 40inı bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; mahcuzun satış bedeli uzennden % oranında KDV. 'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; giden verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukanda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur. Takdir Edilen Değeri TL. Adedi Cinsi 24.000,00 1 Adet 1 Adet 34VJ3885 Plakalı, 2011 Model, Fiat Marka, Fıorino Combi 1.3 75 HpEmot Tipi, NM422500000194636 Şasi, 199A20003865629 Motor Seri Nolu Ariffl Sağ Çamurluğu Vuruk, ön Sağ Tampon Vuruk, Gri Renkli, 4 Koltuklu Kapalı Kasa Kamyonet. (IIK.m.114/1,114/3) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir. BASIN: 63891 (www.bik.gov.tr) M la