İstanbul Bayrampaşa İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:İstanbul
İlçe:Bayrampaşa
Kurum:10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2012/1451 E
Cinsi:Mesken
Açıklama:İstanbul Bayrampaşa İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:115.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):57.500,00 TLSatış Tarih: 08.05.2012 Saat : 15:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):57.500,00 TLSatış Tarih: 18.05.2012 Saat : 15:30

İlan Metni :

T.C. İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO:2012/1451 E. Bir borçtan dolayı hacizli olup satılmasına karar verilen ve aşağıda yazılı özellikleri bulunan taşınmaz satılarak paraya çevrilecektir. TAPU KAYDI: istanbul İli, Bayrampaşa ilçesi, Sağmalcılar Mahallesi, 1/2 pafta, 15198 parsel sayılı, 346.50 m2 miktarlı" ARSA" vasıflı taşınmazın 10/100 hissesi satışa konudur. İMAR DURUMU: Bayrampaşa Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 31.03.2010 tarih, 2010/2185-1681771447 sayılı yazısından; Bayrampaşa ilçesi, Sağmalcılar (Cevatpaşa) Mahallesi, 1/2 pafta,15198 parsel sayılı taşınmazın " 21.11.2005 tasdik tarihli 1 /1000 ölçekli Bayrampaşa Revizyon Uygulama İmar Planında, H=12.50 m (4 kat) irtifalı, Blok nizam yapılanmalı." KONUT" alanında kaldığı anlaşılmıştır. HALİ HAZIR DURUMU: Bayrampaşa ilçesi, Sağmalcılar ( Cevatpaşa) Mahallesi, 1/2 pafta, 15198 parsel sayılı taşınmazın " Bayrampaşa ilçesi. Cevatpaşa Mahallesi, Papatya Sokak, No:11 " adresinde bulunan apartman olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu binadaki dükkanlardan sağdaki dükkan Kartal Sokaktan No:28/A kapı numarasını almaktadır. Taşınmaz Papatya Sokak ile Kartal Sokağın kesiştiği köşede bulunmakta olup, köşe başı parsel konumundadır. Ayrıca Papatya Sokak, Kartal Sokak, Turna Sokak ve Güvercin Sokak ile çevrelenen alan içerisinde kalmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge yoğun konut alanlarının bulunduğu bir bölgedir. Teknik altyapıları tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifade tamdır. Yoğun bir şekilde konut amaçlı yerleşimler söz konusudur. Ancak yakın civarında imalathane tipi büyük iş merkezleri de bulunmaktadır. Belediye otobüsü veya dolmuş gibi toplu taşıma araçlarıyla ulaşım imkanı vardır. Bölge sosyal açıdan orta gelir düzeyine sahip insanların ikamet ettiği bir yerleşim yeridir. Taşınmaz; İSKİ Genel Müdürlüğü Küçükköy Tesislerine 160.00 m., Fevzi Çakmak Camiine 310.00 m, Eski Edirne Asfaltına 105.00 m, Gaziosmanpaşa ilçesinin merkezi yerlerine 2715.00 m, Bayrampaşa Merkez Camii ve Bayrampaşa Belediyesinin bulunduğu merkezi alana 4810.00 m mesafede bulunmaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde; Beşyüzevler Mezarlığı, Şehit Cehar Dudayev Parkı, Nasrettin Hoca Parkı ve Barboros Hatrettin Paşa İlköğretim Okulu bulunmaktadır. Kıymet takdirine konu olan Bayrampaşa ilçesi, Sağmalcılar Mahallesi,15198 parsel sayılı taşınmazın üzerinde 1 Bodrum kat, 1 Zemin kat ve 3 Normal kat ve Teras Kattan müteşekkil 6 katlı betonarme karkas bir bina mevcuttur.(-cinsi her ne kadar" arsa " olsa da mahallinde yapılan incelemede taşınmazın üzerinde 6 katlı B.A.K apartman bulunduğu görülmüştür.-JBınanın bodrum katında girişi binanın sol tarafındaki cephesinden yapılan ve bodrumun tamamını kapsayan bir depo, zemin katında binanın giriş kapısının sağında ve solunda yer alan iki adet dükkan, normal katlarında ikişer daire ve teras katta da bir daire olmak üzere 7 daire bulunmaktadır. Normal katlardaki daireler 2 oda, 1 salon, mutfak, banyo, wc, hol ve balkonlardan oluşmaktadır. Balkonlar bazı dairelerde pvc veya alüminyum doğrama ile kapatılmıştır. Daire girişleri Papatya sokaktan yapılmaktadır Bina giriş kapısı demir doğrama ve giriş merdivenleri mermer kaplamadır. Katlar arası geçiş merdivenle sağlanmaktadır. Katlar arası geçiş merdiveni hazır dökme mozaiktir. Koridorlar kesme mermer kaplamadır. Merdiven korkulukları demir doğramadır. Binanın dışı sıvalı ve boyalıdır. Binada ısınma sistemi doğalgaz ile sağlanmaktadır. Ancak dairelerin kombı-petek veya doğalgaz sobası mı kullandıkları hususu irdelenmemiştir. Normal katlardaki dairelerden 4 tanesi çelik giriş kapılı. 2 tanesi ahşap giriş kapılıdır. Binanın yaklaşık 150.00 m2 oturumu vardır. Yaklaşık toplam inşaat alanı 1055.00 m2 olmaktadır. Üç tarafı balkonla çevrili teras kattaki yaklaşık 140.00 m2 lik ( 7) kapı numaralı dairenin hissedarlardan borçluya ait olduğu ifade edilmiştir. 3 oda, 1 salon, mutfak, 2 banyo, wc, hol piyeslerinden oluşmaktadır. Salonda yerler parke, terasa çıkış kapısı pvc, duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Mutfakta yerler ve duvarlar fayans kaplama olup, ahşap mutfak dolabı bulunmaktadır. Buradaki terasa çıkış kapısı da pvc doğramadır. Banyolarda ıslak zeminler ve duvarlar fayans kaplamadır. Odalarda yerler parke, duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Holde yerler fayans kaplama ve duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Daire giriş kapısı çelik kapıdır. Daire doğalgaz sobalıdır. Tüm pencere doğramaları pvc doğrama olup, tüm iç kapıları da ahşap doğramadır. Ta şınmazın üzerinde herhangi bir kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesisi kurulmamıştır. DEĞERİ: 115.000,00 TL( yüzonbeşbintürklirası)-10/100 hisse değeri SATIŞ TARİHİ VE SAATLERİ: (Birinci Açık Artırması) 08 /05 /2012 Tarihinde Saat: 15:30 ile 15:40 arasında. SATIŞ ŞARTLARI VE SATIŞ YERİ: istanbul 10. İcra Müdürlüğünde açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmir edilen kıymetin %60'ını ve rüçhanlı alacaklar varsa alacakların mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 18/05/2012 tarihinde aynı yer ve aynı saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememiş ise, gayrimenkul en çok arttıranın taahüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetin %40'nı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle bir fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış ta lebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20 nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın te minat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Te laliye resmi, KDV(150 m2'ye kadar olan net meskenlerde %1, mesken olmasına rağmen işyeri olarak kullanılmış dairelerde metruk durumda olan binalarda, tarla bina han otel ve arsalarda %18 olarak KDV müşteriden tahsil edilir.), ihale pulu, 1/2 ta pu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye resmi ihale bedelinden ödenir. 3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin * bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4 - ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya I örneği gönderilebilir. 6 - Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012 1451 E. sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları, Tapuda adresi olmayanlara işbu satış ilanı tebliğ yerine ka imdir, ilan olunur. *ic.İf.K. 126 ilgililerin tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir. Yönetmelik Örnek No:27 www.bik.gov.tr (Basın:21024) Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de.