İstanbul Beşiktaş İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:İstanbul
İlçe:Beşiktaş
Kurum:T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAIRESI
Dosya No:2016/4718 ESAS
Cinsi:Mesken
Açıklama:İstanbul Beşiktaş İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:600.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):300.000,00 TLSatış Tarih: 21.03.2017 Saat : 11:40
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):300.000,00 TLSatış Tarih: 21.04.2017 Saat : 11:40

İlan Metni :

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAIRESI'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2016/4718 ESAS Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Muradiye Mahallesi, Göknar Sokakta, tapunun 812 ada, 18 parsel numarasında kayıtlı ve Göknar Sokaktan 33 dış kapı numarası alan 149,00 m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli kargir Güneş Apartmanında 15/100 arsa paylı zemin kat (2) bağımsız bölüm numaralı 1. bodrum katta mahalli olan meskenin tamamı niteliğindedir. Bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kattan müteşekkil, BAK. tarzda, bitişik nizamda, 2. sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı ile asansör tertibatlar, ikmal edilmiş olan, üç yılık ömre sahip, katlarında ikişer daireli ana binanın zemin kat ve bodrum katında yer alan 2 nolu daire, binaya yoldan bakışa göre bina ana giriş kapısının solunda yer almaktadır. Taşınmaz tasdikli projesine göre zemin kat esas daire kısmında antre, yol cephesinde salon, antre devamında banyo-WC ile arka bahçe cephesinde mutfak mahallerinden dairenin eklentisi niteliğindeki 1. Bodrum katta, hol, sandık odası, iki oda, banyo-VVC mahallerinden ibaret, projesi üzerinden alınan iç ölçüleri itibariyle daire piyesleri: Zemin katta: Antre: 8,50 m2, salon: 16,50 m2, banyo-VVC, mutfak: 10 m2 olmak üzere 1. Bodrum katta: hol 12,10 m2, banyo-VVC: 3,80 m2, sandık odası ' 11,30 m2, oda: 10,90 m2, oda, 10,00 m2 olmak üzere zeminde 38,80 m2 bodrum katta 48,10 m2 ve toplamda 86,90 m2 alana sahiptir. Dairede pencere doğramaları PVC ve ısıcamlı, çelik giriş kapılı, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcuttur. Taşınmazın bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören iskana elverişli konut alanlında yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu semt ve mevkii, imar durumu, yüzölçümü, ana artere olan mesafesi, inşaatında kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi, belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlanma durumu, inşaat maliyetleri, getirebileceği kira geliri, mahallin rayici, değerine tesir edecek olumlu ve olumsuz tüm etkenler ile günün iktisadi koşulları da göz önüne alınarak kıymet takdir edilmiştir.. ADRESİ: Muradiye Mah. Göknar Sokak Güneş Apt. No: 33 Zemin kat D: 2 Beşiktaş/İstanbul Yüzölçümü ARSA PAYI: 15/100 İMAR DURUMU: Beşiktaş Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Şehircilik Bürosu'nun 27.09.2016 tarih, 7019 sayılı imar durum belgesine göre; Beşiktaş ilçesi, Muradiye Mahallesi, 97 pafta, 812 ada, 18 parsel sayılı yer; 16.07.2005 tasdik tarihli, 1/5000 ölçekli, Beşiktaş-Dikilitaş- Balmumcu Nazım imar Planı ve 09.08.200720.11.2015 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Beşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu Uygulama İmar Planı kapsamında; H= 14.50 mt (4 kat) irtifaında, bitişik inşaat düzeninde, "Konut" alanında kalmaktadır denilmiştir. KIYMETİ: 600 000,00 TL KDV ORANI: %1 KAYDINDAKİ ŞERHLER: Tapu kaydındaki gibidir 1. Satış Günü: 21 /03/2017günü 11:40-11:50 arası 2. Satış Günü: 21/04/2017 günü 11:40 -11:50 arası SATIŞ YERİ: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu SATIŞ ŞARTLARI: 1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis. uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesi'nde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu'nun 133'üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- İİK. 127. Mdv GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübfez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/4718 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 07/12/2016 (İİKm. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan örnek 64'e karşılık gelmektedir. "Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr'de" (Basın: 512534)