İstanbul Beykoz İcradan İhale ile Satılık Arsa

Şehir:İstanbul
İlçe:Beykoz
Kurum:T.C. BEYKOZ İCRA DAİRESİ
Dosya No:2012/1024 TLMT
Cinsi:Arsa
Açıklama:İstanbul Beykoz İcradan İhale ile Satılık Arsa
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:7.152.500,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):3.576.250,00 TLSatış Tarih: 21.02.2017 Saat : 14:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):3.576.250,00 TLSatış Tarih: 21.03.2017 Saat : 14:30

İlan Metni :

T.C. BEYKOZ İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2012/1024 TLMT. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İl, Beykoz İlçe, 37 Ada No. 71 Parsel No, ANADOLU HİSARI MAH. ÇAVUŞBAŞI MEVKİİ Mahalle/Mevkii, TAŞINMAZ TAPU KAYDI: Beykoz Tapu Müdürlüğünün 10.02.2014 tarihli tapu kaydına göre; "Çayır" vasfında ve 15540.00 m2, miktarındaki Anadolu Hisarı Mahallesi 37 ada 71 parselin 734/2400 hissesi satışa çıkartılmıştır. TAŞINMAZ İMAR DURUMU: Beykoz Belediye Başkanlığının 13.02.2012 tarih ve 1530 sayılı yazısına göre; Anadolu Hisarı Mahallesi 37 ada 71 parsel, 26.09.2009 onaylı 1/1000 ölçekli Beykoz Boğaziçi Alanı Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planında Göksu Mesire Alanı olarak planlanmıştır. TAŞINMAZIN NİTELİĞİ: Satışa konu Anadolu Hisarı Mahallesi 37 ada 71 parsel üzerinde, Atatürk Caddesi No: 4 adresinde kayıtlı ve Carrefour-SA Express alışveriş merkezi olarak bilinen 18 yıllık, toplam alanı 4000.00 m2 olan tek katlı prekast beton ile yapılmış bina mevcuttur. Parselin etrafında düşük yoğunlukta konut alanları, Ahmet Mithat Efendi Tiyatro Binası ve Migros Alışveriş Merkezi bulunmaktadır. Beykoz-Üsküdar Sahil Yoluna 750 m. ve TEM Kavacık Kavşağına 1.5 km. uzaklıkta parselin ulaşımı kolay olup her türlü Belediye Hizmetinden yararlanmaktadır. 7.152.500,00 TL %18 21/02/2017 günü 14:30-14:35 arası 21/03/2017 günü 14:30-14:35 arası Beykoz İcra Müdürlüğü Kalemi Kıymeti KDV Oranı 1. Satış Günü 2. Satış Günü Satış Yeri Satış şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133'üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatılmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/1024 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. BASIN: 513580 (www.bik.gov.tr)