İstanbul Beyoğlu İcradan İhale ile Satılık Arsa

Şehir:İstanbul
İlçe:Beyoğlu
Kurum:T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
Dosya No:2016/1364 ESAS
Cinsi:Arsa
Açıklama:İstanbul Beyoğlu İcradan İhale ile Satılık Arsa
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:861.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):430.500,00 TLSatış Tarih: 21.03.2017 Saat : 10:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):430.500,00 TLSatış Tarih: 21.04.2017 Saat : 10:30

İlan Metni :

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2016/1364 ESAS Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: TAŞINMAZIN Özelliklen: İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi, Necatibey Caddesi'nden girilen Gümrük Sokak kain, 94 ada, 88 parsel sayılı, 46.50 m2 miktarlı (12) kapı numaralı kargir Babür handaki DÜKKÂNI OLAN KARGİR HAN'IN TAMAMIDIR. Parsel üzerinde Zemin kat +5 Normal katlı bina bulunmaktadır. Bina bitişik nizamda inşa edilmiştir. ZEMİN KATI: İşhanın Zemin katı Galata Kırtasiye ve Büro Malzemeleri (Galata Dijital) tarafından kullanılmaktadır. Dükkân zemini granit seramik ile kaplı duvarları sıvalı boyalıdır. Tavanı asma tavan spot ışıklıdır. Dükkân cephesi alüminyum camekânlıdır. Elektrik ve sıhhi tesisatı mevcut olan zemin kattan takribi brüt kullanım alanı takribi brüt: 36,00 m2'dir. 1 VE 2. NORMAL KATI: Hanın 1. Katı ozalit çekilen bölüm ve bu katta ayrı VVC bulunmaktadır. Zemini laminant parke ile kaplı duvarları sıvalı boyalıdır. Hanın 2. Katı Galata Dijitalin ofis ve deposu olarak kullanılmaktadır. Her katın ayrı ayrı kullanım alanı takribi brüt: 36,00 m2'dir. 3 VE 4. NORMAL KATI: Hanın 3. ve 4. Normal katı keşif tarihi itibarıyla boş bir vaziyette bulunmaktadır. Her katın ayrı ayrı kullanım alanı takribi brüt: 36,00 m2'dir. Toplam hanın takribi brüt kullanım-alanı: 5x 36 = 180,00 m2'dir. İmar Durumu: Beyoğlu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 31.03.2016 tarihli ve 3788 sayılı imar durumu belgesine göre; Beyoğlu Kemankeş, Karamustafapaşa Mahallesi, Gümrük Sokak 94 ada, 88 parsel yer, 21.03.2003 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında ve yönetmelik şartlarında istikâmet kesintili 02.02.2013 tasdik tarihli plan notu tadilatına H: 12,50 m. irtifalı bitişik nizam Turizm+Hizmet +Ticaret (THT) alanında kalmakta olup, söz konusu parsel eski eser komşuluğunda kaldığından dolayı Koruma Kurulu'ndan alınacak karar doğrultusunda imar uygulaması yapılacaktır. Kıymeti: 861.000,00 TL KDV Oranı: %18 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. 1. Satış Günü: 21/03/2017 günü 10:30 -10:40 arası 2. Satış Günü: 21/04/2017 günü 10:30 -10:40 arası Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu Satış şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50'sini, rüçhanh alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. icra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesi'nde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. ( ( 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanunu'nun 133'üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- İİK.127. Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında ..^Delirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen teblığattarfn tebliğ imkânsızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim*olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündcrecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/1364 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 30/11/2016 (İİKm.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. "Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr'de" (Basın: 508953)