İstanbul-Büyükçekmece İcradan Satılık Otomobil RENAULT CLIO SYMBOL 2008

Şehir:İstanbul
İlçe:Büyükçekmece
Kurum:1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/2467 Talimat
Cinsi:Otomobil
Marka:RENAULT
Model:CLIO SYMBOL
Açıklama:İstanbul-Büyükçekmece İcradan Satılık Otomobil RENAULT CLIO SYMBOL 2008
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:16.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):8.000,00 TLSatış Tarih: 30.07.2010 Saat : 09:20
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):8.000,00 TLSatış Tarih: 04.08.2010 Saat : 09:20

İlan Metni :

T.C BUYUKÇEKMECE l.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2010/2467 Talimat Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins.miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır.Birinci artırma 30/7/2010 günü saat 9.20 - 9.30 arasında Gaffaroğlu Yediemin Otoparkı Tepecik Çatalca Yolu İski Su Arıtma Karşısı Büyükçekmece/İst. adresinde yapılacaktır.O gün kıymetinin %60'ına istekli bulunmadığı takdirde 04/..8..72010 günü aynı yer ve saatte 2 açık artırma yapılarak satılacağı Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulmasının ve satış isteyenin alacağa rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma masraflannın geçmesinin şart olduğu , mahcuzun satış bedeli üzerinden kanunen belirlenen oranda K.D.V 'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ihaleye katılanlardan % 20 teminat ödemelerinin gerektiği, ayrıca tebligat yapılamayanlara iş bu ilanın ilanen tebliğ mahiyetinde olduğu ilan olunur. 06 Temmuz 2010 Muammen Kıymeti Lira^^^^^^^^ Adedi ClnsKmahiyetl ve önemli nitelikleri) 16.000.00 TL 1 34 FM 2661 PLAKALI RENAULT MARKA 2008 MODEL GRİ RENKLİ CLİO SYMB.EXTREME 1.5 DCİ TİPİ OTOMOBİL . MOTOR NO: K9KA7D153962.ŞASİ NO: , VF1LB240538838872.MUHTELİF YERLERDE ÇİZİKLER MEVCUT B: 48466