İstanbul Eminönü İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:İstanbul
İlçe:Eminönü
Kurum:T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
Dosya No:2016/3784 ESAS
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:İstanbul Eminönü İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:80.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):40.000,00 TLSatış Tarih: 21.03.2017 Saat : 09:20
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):40.000,00 TLSatış Tarih: 21.04.2017 Saat : 09:20

İlan Metni :

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2016/3784 ESAS Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: TAŞINMAZIN Tapu Kaydı: istanbul ili, Fatih ilçesi, Sururi Mah. 314 Ada, 46 Parsel, 68 Nolu Bağımsız Bölüm BÜRO nitelikli taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Özellikleri: Satışa konu taşınmaz; 314 ada, 46 numaralı parsel üzerinde bulunan iş Hanının 2. katındaki 68 bağımsız bölüm numaralı Büro; istanbul ili, Fatih ilçesi, Sururi Mahallesi, Tarakçı Cafer Sokak 14 kapı numaralı Ölçü iş Hanfnın 2. katında bulunmaktadır. Söz konusu 68 bağımsız bölüm numaralı, Büro'nun bulunduğu ölçü iş Hanı; yaklaşık 34 yıl önce betonarme karkas sistemde, 3 Bodrum Kat+Zemin Kat+Asma Kat+Üç Normal Kat olmak üzere 8 kat olarak inşa edilmiştir, iş Hanında Aynı vasıfta, çeşitli büyüklüklerde toplam 91 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır, iş Hanının giriş kapısı Tarakçı Cafer Sokak tarafından olup, ana giriş kapısı demir doğrama kapı, merdiven sahanlıkları ve merdiven basamakları dökme mozaik kaplı, dış cepheleri kısmen BTB mozaik kaplı, kısmen sıvalı boyalıdır. Söz konusu 68 bağımsız bölüm numaralı Büro, iş Hanının 2. Katında, ana giriş kapısına göre sağ arka köşede olup, merdivenlerden 2. kata çıkıldığında, merdivenlerin başında, sağ köşede 68 kapı numaralı Bürodur. Büro'nun giriş kapısı demir doğramadır. Büronun tabanları mineflo kaplı, duvarları sıvalı boyalıdır. Pencere doğramaları PVC. doğramadır. Isınması merkezi sistem doğalgaz iledir. Yaklaşık 25m2 alana sahip Büro orta işçilik ve malzeme kalitesinde yapılıdır. Hali hazırda depo olarak kullanılmaktadır. Belediye hizmetlerinden ve han yönetiminden azami derecede faydalanmaktadır. Söz konusu Büro'nun bulunduğu İş Hanı; Yençeriler Caddesine 500m., Sultanahmet Meydanına 800m., Eminönü Meydanına 500m. mesafede konumludur. Adresi: istanbul ili, Fatih İlçesi, Sururi Mahallesi, Tarakçı Cafer Sokak No: 14 Ölçü İş Hanı Kat: 2 D: 68 imar Durumu: İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sururi Mahallesi, 314 ada, 46 parsel sayılı yer, istanbul IV Numaralı, istanbul I Numaralı Yenileme Alanları, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan, Fatih İlçesi Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında 1. Derece Koruma Bölgesinde, Geleneksel Ticaret alanında kalmakta olup, H:12.50m. irtifa almaktadır. Parsel eski eser etkileşiminde kalmaktadır. Her türlü fiziki inşaii uygulama için" Koruma Kurulu kararı gerekmektedir. Kıymeti: 80.000,00 TL KDVOranı:%18 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. 1. Satış Günü: 21/03/2017 günü 09:20 - 09:30 arası 2. Satış Günü: 21/04/2017 günü 09:20 - 09:30 arası Satış Yeri: İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU Satış şartları: 1 - ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artı imaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. icra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza TC kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde Ödenmezse icra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübreztapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/3784 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 28/01/2017 (İİK m. 126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. BASIN. 544510 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de