İstanbul Fatih İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:İstanbul
İlçe:Fatih
Kurum:T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
Dosya No:2016/4394 Esas
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:İstanbul Fatih İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:600.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):300.000,00 TLSatış Tarih: 21.03.2017 Saat : 09:40
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):300.000,00 TLSatış Tarih: 21.04.2017 Saat : 09:40

İlan Metni :

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2016/4394 Esas Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: TAŞINMAZIN Tapu Kaydı : İstanbul İli, Fatih İlçesi, Muhsine Hatun Mahallesi, 720 ada, 20 parsel sayılı 68,00 m2 yüzölçümlü "BAHÇELİ KAGİR HANE" nitelikli ana gayrimenkulun tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Özellikleri : Taşınmaz ana gayrimenkul olarak kayıtlı olup, arsa üzerinde bodrum, zemin, asma kat, 4 normal ve çekme kattan oluşmaktadır, Değerleme konusu taşınmazın dış cephesinin akrilik boyalı olduğu görülmüştür, Binaya giriş Telli Odalar Sokaktan, zemin kattan yapılmaktadır. Zemin katta kahvehane, asma katta kahvehaneye ait bölüm ve 1 oda, diğer katlarda ise ikişer oda olduğu ve odaların kiralandığı bilgisi alınmıştır. Bina içinin eski ve bakımsız olduğu görülmüştür. Zemin kattaki kahvehane zeminleri seramik kaplamadır. Bina girişi demir doğrama kapıdır. Bina iç merdivenleri kısmen şap beton, kısmen mozaik kaplamadır. Bina 68 m2 lik arsa üzerine kurulmuştur. Toplam kullanım alanı yaklaşık bürüt408m2dir. Değerleme konusu binanın yaklaşık45-50 yıllık bina olduğu bilgisi alınmıştır. Binada elektrik ve su mevcuttur. Taşınmaz Belediye altyapı imkânlarından faydalanmaktadır. Adresi : İstanbul İli, Fatih İlçesi, Muhsine Hatun Mah. Telli Odalar Sokak No: 47 İmar Durumu : Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne Etüt Proje Müdürlüğü tarafından yazılan 20.09.2016 tarih-E.2176sayılı yazıda özetle söz konusu taşınmazın 5366 Sayılı "Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki Yasa" ve 14.12.2005 tarih 26023 sayılı Uygulama Yönetmeliği kapsamında 1.2. ve3. koruma alanlarında, "Katip Kasım, Nişanca, Muhsine Hatun, Şehsuvarbey ve Küçükayasofya Mahalleleri'ni içeren "NİŞANCA VE SULTANAHMET BÖLGELERİ YENİLEME ALAN I "03.07.2007 tarih 2007/12375 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygun görülmüş ve 20.07.2007 tarihli 26588 sayılı Resmi 2Gazetede yayı mlanarak yürürlüğe girdiği ayrıca 720 ada 20 parsel sayılı taşınmazın "NİŞANCA VE SULTANAHMET BÖLGELERİ YENİLEME ALANI" içinde kalmakta olduğu ve avan proje hazırlık çalışmaları devam etmekte olduğu belirtilmektedir, Kıymeti :600.000,00 TL KDV Oranı :%18 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı ndaki gibidir. 1. Satış Günü : 21/03/2017 günü 09:40 - 09:50 arası 2. Satış Günü : 21/04/2017 günü 09:40 - 09:50 arası Satış Yeri : İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU Satış şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna 3kadaresatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan 4sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan * TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırıİması veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" 6 teminat mektubunu vermeleri veya Vakıf bank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle feiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 7Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatı rmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübreztapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/4394 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/01/2017 (İİKm.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. Basın : 545074 www.bik.gov.tr Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de