İstanbul Kağıthane İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:İstanbul
İlçe:Kağıthane
Kurum:T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
Dosya No:2016/4154 ESAS
Cinsi:Mesken
Açıklama:İstanbul Kağıthane İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:360.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):180.000,00 TLSatış Tarih: 20.02.2017 Saat : 10:50
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):180.000,00 TLSatış Tarih: 23.03.2017 Saat : 10:50

İlan Metni :

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2016/4154 ESAS Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: TAŞINMAZIN Tapu Kaydı: İstanbul ili, Kağıthane ilçesi, Merkez Mah. 4799 ada, 2 parsel arsa nitelikli 18/100 arsa paylı ana taşınmaz üzerinde 2. Kat 4 bağımsız bölüm noTu dairenin tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul ili, Kağıthane ilçesi, Merkez Mahallesi, 4799 ada, 2 parselde kayıtlı, arsa nitelikli, 164,00 m2 alanlı, üzerinde kat irtifakı kurulmuş olan binadır. 31.03.2008 onay tarihli 08/3019 sayılı kat irtifakına esas onaylı mimari projesine ve yerinde yapılan tespite göre bina, ikiz nizamda, betonarme karkas sistemle, bodrum, zemin, 3 normal, çatı katlı olarak inşa edilmiştir. Binanın, bodrum, zemin, normal katlarının her birinde, 1 'er adet bağımsız bölüm konut bulunmaktadır. Binada toplam 5 adet bağımsız bölüm konut mevcuttur. Binanın 3. Normal katındaki konutu, çatı arası piyeslidir. Konu taşınmazın bulunduğu binanın girişi, Güney sokaktan 17 dış kapı no'su ite verilmiştir. Binanın dış cephesi, mantolarına üzeri dış cephe boyası ile boyalıdır. Binada, asansör bulunmamaktadır. Bina girişi, güneydoğuya bakan ön cephesinden, sokak kotundan 9 basamak çıkılarak ulaşılan zemin kat kotundan verilmiştir. Bina içinde, bina giriş sahanlığı, kat sahanlıklarının zeminleri ile merdiven basamakları, mermer kaplamadır. Merdiven korkulukları ve küpeştesi, demir profillidir. Konu taşınmazın bulunduğu bina, Deprem Yönetmeliğine göre inşa edilmiş olan yaklaşık 8 yaşındaki binadır. Onaylı mimari projesinde, binanın 2. Normal katında, binanın girişinin bulunduğu Güney sokağına bakan ön cephesinden güneydoğuya, binanın arka cephesinden kuzeybatıya, binanın sağ yan cephesinden kuzeydoğuya bakan 3 cepheli konumda, brüt 112 m2 alanda, 3 oda, salon, mutfak, hoş, banyo, wc, 2 adet balkon hacimlerinden ibarettir. Konu taşınmazın dış kapı no'su 4'tür. Isınma sistemi, doğalgaz kombili sistemdir. Salon ve odalarda, zeminler laminat parke kaplamalı, ıslak hacimler, antre ve mutfak zeminleri seramik kaplamalıdır. Duvarlar, saten boyalı, tavanlar kartonpiyerlidir. Mutfakta mermerden imal mutfak tezgahı ile mdfli mutfak dolabı mevcuttur. Banyosunda, Hilton tipli lavabo, duşakabin ile klozet mevcuttur. Konut kapısı çelik, iç kapıları Amerikan tipli, dış pencere doğramaları pvc esaslıdır. Konu taşınmaz; kat, konum ve kullanım alanı olarak, onaylı mimari projesi ile uyumludur. İmar Durumu : Kağıthane ilçesi, Nurtepe Mahallesi, 4799 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz, 20.07.2011 tarih onanlı Sadabad Etkileşim Geçiş Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plam'nda, H:9.50 m. İrtifaında Konut Alanı olarak planlanmıştır. Kıymeti : 360.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. 1. Satış Günü : 20/02/2017 günü 10:50- 11:00 arası 2. Satış Günü : 23/03/2017 günü 10:50- 11:00 arası Satış Yeri : İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul lO.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını Özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler iie (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/4154 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 13/12/2016 (İİKm.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. Basın : 510684www.bik.gov.tr Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de