İstanbul Kartal İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:İstanbul
İlçe:Kartal
Kurum:T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ
Dosya No:2014/853 TLMT
Cinsi:Mesken
Açıklama:İstanbul Kartal İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:175.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):87.500,00 TLSatış Tarih: 20.03.2017 Saat : 11:45
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):87.500,00 TLSatış Tarih: 24.04.2017 Saat : 11:45

İlan Metni :

T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ 2014/853 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Pendik İlçesi, Doğu Mahallesi, Hatboyu Mevki i, Ada (699),Parsel (54)'deki taşınmaz,mahallen,Doğu mahallesi.AItın Yunus Çıkmazı sok,numara(5) deki,4.Kat (12) nolu bağımsız bölümdür.Parsel üzerinde,yaklaşık kırk yıl önce inşa edilen,Mimarlık Hizmetlerine esasJII.Sınıf A grubu yapılardan olan,bodrum kat+Zemin kat+dört normal katlı betonarme kargif bitişik nizam bir bina vardır.Binanın Zemin kat alanı,üç adet işyeri,iki adet daire,şeklinde tasarlanmış,normal kat alanları ise ikişer adet bağımsız bölüm olarak inşa edilmiştir. Söz konusu,4.normal kat (12) nolu daire,binanın kuzey tarafındadır.Bahse konu,(4) kat (12) nolu meskende,giriş holü,koridor.mutfak,salon,üç oda,banyo,tuvalet ve balkon mahallerinden ibaret,80 m2 alanlıdır.Binanın inşasında standart olduğu kabul edilen vasat malzemeler kullanılmış olup,bağımsız bölümün uzun bir suredir iskan edilemediği beyan edilmiştir.Bakımsız durumdaki binadır.Belediye alt yapı hizmetlerinin bulunduğu ve ulaşım imkanı olumlu özellikteki parseldir. Adresi: istanbul ili Pendik ilçesi Doğu Mahallesi Altın Yunus Çıkmazı Sok,No:5 Kat 4Da:12'dir. Yüzölçümü: 80 m2 Arsa Payı: 44/480 imar Durumu: Pendik Belediye Başkanlığının 26.08.2014 tarih ve 6492 sayıh.Doğu Mah.Pafta (89),Ada(699),Parsel(54) numaralı taşınmaz ile alakalıjmar Durum bilgilerine göre; 1/1000 ölçekli 16.05.2008 tasdik tarihli Pendik Merkez Revizyon Uygulama imar Planı kapsamında,Ticaret alanında kalmaktadır. Kıymeti : 175.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibi 1. Satış Günü : 20/03/2017 günü 11:45 11:55 arası 2. Satış Günü : 24/04/2017 günü 11:4511:55 arası Satış Yeri: Mezat Salonu - istanbul Anadolu Adliyesi KARTAL / İSTANBUL Satış şartları : 1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap. gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- İİK 127 Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİGİ:Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilam tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/853 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/02/2017 Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr'de BASIN: 543523 www.bik.gov.tr