İstanbul Silivri İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:İstanbul
İlçe:Silivri
Kurum:SİLİVRİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/734 Talimat
Cinsi:Mesken
Açıklama:İstanbul Silivri İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:105.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):52.500,00 TLSatış Tarih: 13.11.2010 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):52.500,00 TLSatış Tarih: 23.11.2010 Saat : 14:00

İlan Metni :

SİLİVRİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2010/734 Talimat Bir borçtan dolayı ipotekli bulunan ve aşağıda tapu kaydında adeti, cinsi, evsafı, kıymeti ve önemli özellikleri ile satış şartlan belirtilen taşınmaz Müdürlüğümüzce açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir. TAPU KAYDI : Satışa konu taşınmaz İstanbul ili, Silivri ilçesi, Pirimehmet Paşa Mahallesi. Karaali Çeşmesi Mevkii, 559 ada 1 parsel sayılı, 1.026.00m2 miktarlı Bahçeli Kargir On Oç Adet Bina vasıflı ana taşınmazın 34/448 arsa paylı, (4) Bağımsız Bölüm nolu dubleks meskenin tamamıdır. İMAR DURUMU : Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 16.04.2010 tarih ve 897 nolu imar durum yazılarında Silivri ilçesi, eski P.M.Paşa Mahallesi, yeni Mimar Sinan Mah. Basınkent 1 sitesinde bulunan 559 ada 1 parsele tasdikli Mevzi İmar Planına göre uygulama yapılacak olup, 2 kat imarının mevcut olduğu bildirilmiştir. HALİHAZIR DURUMU VE EVSAFI : Satışa konu taşınmaz İstanbul ili, Silivri ilçesi, Pirimehmet Paşa Mahallesi, Karaali Çeşmesi Mevkii, 559 ada 1 parsel sayılı, 1.026.00m2 miktarlı Bahçeli Kargir On Üç Adet Bina vasıflı ana taşınmazın 34/448 arsa paylı, (4) Bağımsız Bölüm nolu dubleks meskenin tamamıdır. Satışa konu taşınmaz; Silivri'nin içinden Klasis Otel yönüne giden yol üzerinde Klasis Otel'i geçmeden yolun sağında konumlanan Basınkent 1 sitesi içinde T Bloktadır. Ana yola komşu blokların içinde kalmaktadır. Site evleri bitişik nizamda yapılmış olup önlerinde bahçe mevcuttur. İstanbul ili, Silivri ilçesi, Piri Mehmet Paşa Mah. Karaali Çeşmesi Mevki, 559 ada, 1 parselde mevcut 4 nolu bağımsız bölüm Dubleks meskendir. Taşınmaz zemin+l.kat+çatı katından ibarettir. Binanın önünde bir bahçe mevcuttur. Altta salon+mutfak+wc, üstte iki oda+ banyodan, çatıda bir oda+banyodan meydana gelmiştir. Yaklaşık toplam 110m2'dir. Binanın pencereleri PVC doğramalıdır. Binanın girişinin arka cephesinde bir balkon mevcuttur. Binanın bulunduğu sitenin sahil düzenlemesi mevcuttur. Sitenin bekçisi mevcut olup otoparkları yapılmıştır. Rağbet gören bir site olup yazlık amaçla kullanılmaktadır. KIYMETİ i Taşınmaza bilirkişi tarafından 105.000.-TL (yüzbeşbintürklirası) değer takdir edilmiştir. 1- Satış 23/11/2010 günü saat 14:00 den 14:10 a kadar Silivri İcra Müdürlüğü'nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 03./12./2010 günü aynı yer ve aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Katma Değer Vergisi(%l), İhale bedeli üzerinden damga resmi, tapu alım harcı ve tahliye masrafları alıcıya ait olup, birikmiş vergiler, tapu satım harcı ve tellaliye satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve temerrüt faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup * gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ile satış ilanının .tebliğ edilemeyen alakadarlara tebliğ yerine kaim olacağı ilân olunur. IIKm.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. B:70211