İstanbul-T.C. İSTANBUL 14. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Şehir:
İlçe:
Kurum:14. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/9647
Cinsi:Diğer
Marka:NİSSAN
Model:Belirtilmemiş
Açıklama:İstanbul-T.C. İSTANBUL 14. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:20.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):10.000,00 TLSatış Tarih: 07.05.2010 Saat : 12.00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):10.000,00 TLSatış Tarih: 12.05.2010 Saat : 12.00

İlan Metni :

T.C. İSTANBUL 14. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINIR MAL AÇIK ARTIRMA İLANI 2010/9647 Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins miktar ve kıymeti yazılı vasıta satışa çıkanlmışür. Birinci artırma 07/05/2010 günü saat 12.00-12.10da SULTANAHMET ADLİYE ÖNÜ OTOPARKI adresinde yapılacak ve o günü kıymetlerinin % 60'ına istekli bulunmadığı takdirde 12/05/2010 günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırma yapılarak satılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklar toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma masraflarını geçmesinin şart olduğu, mahcuzun satış bedeli üzerinden % oranında KDV nin alıcıya ait olacağı ,muhammen bedelin % 20'si kadar teminat yatınlacağı ve satış şartnamesinin satış dosyasından görülebileceği, masraf verildiği takdirde taşınır mal açık artırma ilanının bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmalan ilan olunur. Muhammen Değeri Adedi Cinsi 20.000,00.- TL 1 34 BD 9260 PLAKALI 2005 MODEL NISSAN PRİMERA TEKNO BORDO RENKLİ VASITA BASIN: 25564