İstanbul-T.C. MERKEZ / KAYSERİ 4. İCRA DAİRESİNDEN

Şehir:Kayseri
İlçe:Kocasinan
Kurum:4. İcra Dairesi
Dosya No:2006/727 Esas
Cinsi:Gayrimenkul İhaleleri
Açıklama:İstanbul-T.C. MERKEZ / KAYSERİ 4. İCRA DAİRESİNDEN
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:50.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):25.000,00 TLSatış Tarih: 21.09.2010 Saat : 10:15
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):25.000,00 TLSatış Tarih: 01.10.2010 Saat : 10:15

İlan Metni :

T.C. Merkez / Kayseri 4. İcra Dairesinden Taşınmaz Açık Artırma İlanı 2006/727 Esas Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı: Taşınmazın Bilgileri : Kayseri İli Kocasinan ilçesi Pervane Mahallesi 853 ada 2574 parsel sayılı 877,00m2 yüzölçümü zemin tipi kat irtifakı tesisli 20/877 arsa paylı zemin katta 28 nolu taşınmaz Taşınmazın Adresi: Fatih Mahallesi Bozantı Cad. Gençler Apt.No:38 Kocasinan/Kayseri Taşınmazın özellikleri: Taşınmazın içerisinde bulunan ana yapı betonarme karkas yapı tarzında yapılı, içi dışı sıvalı boyalı, Üstü çatılı, asansörlü, doğal yakıtlı, kaloriferli, bodrum, zemin ve 7 normal kattan oluşmakta olup, zemin katın yol cepheleri dükkanlar, normal katları ise meskenler olarak düzenlenmiştir. 20/877 arsa paylı zemin kat 28 nolu dükkan demir doğrama camekanlı tabanı karo mozaik döşemeli, asma alçı tavanlı, içi dışı sıvalı boyalı, kuzey bitişiğinde bulunan 27 numaralğ dükkan ile aralarındaki duvar kaldırılarak birlikte kullanılmaktadır.Zemin kat 28 nolu dükkan Akçay Sokağa cepheli olup, yaklaşık 18 m2 alanlıdır. Takdir Olunan Kıymeti : 50.000,00-TL KDV Oranı : %18 1 .Satış Günü : 21/09/2010 10:15 - 10:25 Salı 2.Satış Günü : 01/10/2010 10:15 - 10:25 Cuma Yukarıda özellikleri yazılı taşınmazlar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır. Satış Şartları 1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte Kayseri 4.icra Müdürlügünde'da açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kiymetin % 60 nı ve ruçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satiş masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gosterilien müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına ruchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil veriliebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, 1/2 itapı harcı ve masrafları, KDV alıcıya aittir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadikça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri tekliif ettikleri bedel ile son ihale bedeili erasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden muteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açik olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2006/727 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 20/07/2010 (İc.İf.K.126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik örnek No :27 B.53612