İZMİR 15. İCRA MUDURLUGU

Şehir:İzmir
İlçe:Bornova
Kurum:15. İCRA MUDURLUGU
Dosya No:2008/16152 E
Cinsi:Arsa
Açıklama:İZMİR 15. İCRA MUDURLUGU
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:125.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):62.500,00 TLSatış Tarih: 19.07.2010 Saat : 10.30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):62.500,00 TLSatış Tarih: 29.07.2010 Saat : 10.30

İlan Metni :

T.C. İZMİR 15. İCRA MUDURLUGU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI DosyaNo:2008/16152 E ATILMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZIN CİNSİ.NİTELİĞİ.KIYMETİ.ADEDİ,ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ: Tapu Kaydı: zmir ili Bornova ilçesi Pınarbaşı Mh. 753 Ada 20 Parselde kayıtlı Kargir Dükkan ve Arsa vasfında taşınmaz. İmar Durumu : Uygulama imar Planında bitişik nizam tek katlı küçük sanatlar alanında kalmaktadır. H max=6,80 m. Önemli Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Pınarbaşı-Kemalpaşa Mh. 416/1 Sk. N.9 Bornova /İzmir adresinde bulunan B.A Karkas Tek katlı dükkandır.Bitişik nizamda yan yana dizilmiş tek katlı Pınarbaşı-Kemalpaşa Küçük Sanatkarlar sitesi içerisinde yer almaktadır.Yaklaşık 155,00 m2 arsa alanının tamamı dükkan ile kaplıdır.Dükkanda sabunluk yağların depolanması ve işlenmesi işi yapılmaktadır.Taşınmaza mevcut durumu ve bulunduğu konum itibariyle 125.000,00 TL değer tahmin ve takdir edilmiştir. Taşınmaz 125.000,00 TL muhammen bedel üzerinden satışa arz edilecektir. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Taşınmazın 1.satışı 19/07/2010 PAZARTESİ günü 10.3010.40 saatleri arasında İzmir 15. icra Müdürlüğü İZMİR adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartı ile; Taşınmazın 2.satışı 29/07/2010 PERŞEMBE günü 10.30-10.40 saatleri arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve tahmin edilen değerin % 40'ını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. K.D.V.tellaliye resmi,damga vergisi.tapu alım harç ve masrafları ile taşınmazın teslim masrafları alıcıya aittir. Taşınmazın aynından kaynaklanan birikmiş vergiler ile Tapu Satım Harcı satış bedelinden ödenir. 3-ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin (*) ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki hakları özellikle faiz ve giderlere dair iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içerisinde ödenmezse icra ve iflas Kanunu'nun 133.maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup,gideri verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/16152 E sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ve tapu kaydında adresleri bulunmayan ilgililere İİK.nun 127. Maddesi gereğince gazetede yapılan ilanın tebliğ yerine geçeceği tebliğ ve ilan olunur. (İİKmd.126) (Basın :38785)