İZMİR 25. İCRA DAİRESİ

Şehir:İzmir
İlçe:Buca
Kurum:25. İcra Dairesi
Dosya No:2010/892 E
Cinsi:Gayrimenkul İhaleleri
Açıklama:İZMİR 25. İCRA DAİRESİ
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:70.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):35.000,00 TLSatış Tarih: 11.10.2010 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):35.000,00 TLSatış Tarih: 21.10.2010 Saat : 14:00

İlan Metni :

T.C. İzmir 25. İcra Dairesi Dosya No :2010/892 E. TAŞINMAZIN AÇIK ARTERMA İLÂNI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteligi,kıymcti, adedi, önemli özellikleri: Tapu Kaydı : izmir ili, Buca ilçesi, Kızılçullu Malı. 40596 ada, I parsel, 113 cilt no, 11087 sayfada kayıtlı, Zemin kat (1 A) 4 nolu bağımsız bölümde yer alan işyeri nitelikli gayrimenkul İmar Durumu : Taşınmazın bulunduğu parsel bitişik nizam 3 kata inşaat müsadeli olup, konut sahasında bulunmaktadır. Adresi : Seyhan Mah.(tapuda Kızılçullu kayıtlı) 611/6 Sok. No:l/A Buca İzmir önemli özellikleri: Dükkan nitelikli taşınmaz , 183 m2 alana sahip arsa üzerindeki zemin+3 normal kattan ibaret 4 katlı binanın Zemin Katında bulunmaktadır. 4/12 arsa paylıdır. Binanın normal 3 katında meskenler mevcuttur. Dükkanın döşemeleri karomozaik kaplı, camekanlon ve kapısı boyalı demir doğrama, tavan ve duvarları sıvalı ve badanalı, elektriği mevcut olup, binanın dış cephesi sıvalı ancak boyanmamıştır. Taşınmazın bulunduğu bölge tam anlamıyla yapılaşmamış olup, parsel imar planı kapsamında ve konut alanındadır. Dükkan, ara sokakta ve ticaretin hiç olmadığı konumda bulunmaktadır, alan itibariyle büyük olmasına rağmen ticari anlamda ticaret yapılmasına imkan yoktur. Ancak su, beyaz eşya vb. emtialarda depo olarak kullanılması mümkündür. Muhammen Bedeli: Gayrimenkulun, kullanılan yapı malzemeleri, muhiti, alanı, çevresindeki olağan rayiçler, yıpranması, paranın alım gücü ile günün ekonomik koşullan itibariyle arsa paylı değeri 70.000,-TL'dir SATIŞ ŞARTLARİ : I - Satış 11/10/2010 günü saat 14:00 dan 14:10'a kadar izmir 25. İcra Müdürlüğünde; açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'tnı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 21^10/2010 günü İzmir 25. İcra Müdürlüğünde saat 14:00 dan 14:10 arası ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 2 - Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (•) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4 - Sarış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5 - Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 - Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,başkaca bilgi almak isleyenlerin İzmir 25. İcra Müdürlüğü 2010/892 E. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur. (İİKm.126)^^^^ (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir •i Bu örnek, bu Yönetmelikten Önceki uygulamada kullanılan örnek 64'e karşılık gelmektedir. B.: 52667