İzmir Bayındır İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:İzmir
İlçe:Bayındır
Kurum:BAYINDIR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/373 ESAS
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:İzmir Bayındır İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:58.464,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):29.232,00 TLSatış Tarih: 11.02.2011 Saat : 13:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):29.232,00 TLSatış Tarih: 21.02.2011 Saat : 13:30

İlan Metni :

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI BAYINDIR İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN Dosya No: 2010/373 ESAS Bir borçtan dolayı satılmasına karar verilen taşınmazın; TAPU KAYDI : İzmir İli Bayındır İlçesi tapunun YAKAPINAR köyü Seyfice deresi mevkii 930 parseli teşkil eden 297 aşılı zeytinlik cinsinde tamamı borçluya ait 30464 m2 lik zeytinlik vasfindaki taşınmaz ÖZELLİKLERİ : Taşınmazın kıymet takdiri Bayındır İcra Hukuk Mahkemesinin 06/10/2010 tarih ve 2010/67 karar sayılı ilamı ile kesinleşmiş olup, taşınmaz içinde 600 adet zeytin ağacı mevcuttur. Taşınmaz killi- tınlı taşlık yapıda, sulama sisteme olmayan 3.sınıf tarım arazisi olup, %40-50 eğimli, yer yer maki kaplıdır. Taşınmazı Kızılcaova - Cınardibi köyü asfalt yolu 2 ye ayırmaktadır. Taşınmaz hakkındaki detaylı bilgi dosyasında mevcuttur. İMAR DURUMU : Bayındır Belediye Başkanlığının 10/06/2010 tarih ve 1759 sayılı yazısında taşınmazın yola cephesi olmadığından inşaat yapılamayacağı bildirilmiştir. DEĞERİ: 58.464,00-YTL Satılarak paraya çevrilecektir. Satış Şartları; 1- Satış 11.02-2011 Cuma günü saat 13,30-13,40 arasında Bayındır Hükümet Konağı önünde adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetinin %60 mı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 21.02.2011 Pazartesi günü saat 13,30-13,40 arasında Bayındır Hükümet Konağı önünde adresinde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse taşınmaz en çok artıranının taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 mı bulması ve satış isteyeninin alacağına rüçhanı olan alacaklarının toplamından fazla ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetinin % 20 si nispetinde pey akçesi (Yeni Türk Lirası ve devlet tahvili d ışındaki döviz kabul edilmeyecektir) veya bu miktar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, tapu satım harcı satış bedelinden ödenecek, damga resmi, tahliye ve teslim masrafları ile %18 KDV, tapu alım harcı alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır, aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ile satış ilanının tebliğ edilemeyen alakadarlara ilanen tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir. i-133 www.bik.gov.tr