İzmir Bayındır İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:İzmir
İlçe:Bayındır
Kurum:BAYINDIR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/500 TLMT
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:İzmir Bayındır İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:12.588,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):6.294,00 TLSatış Tarih: 11.03.2011 Saat : 15:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):6.294,00 TLSatış Tarih: 21.03.2011 Saat : 15:00

İlan Metni :

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI BAYINDIR İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN Dosya No: 2009/500 TLMT Bir borçtan dolayı satılmasına karar verilen taşınmazın; TAPU KAYDI : izmir ili Bayındır İlçesi tapunun Fatih Mah. 264 ada, 6 parseldeki 4196,00m2 lik tarla, YUSUFLU KÖYÜ 42 parseli teşkil eden 17373,00 m2 lik tarla, yine YUSUFLU KÖYÜ 51 parseli teşkil eden tarla vasfindaki taşınmazlar. Taşınmazların tamamı borçluya aittir. ÛZELUKLEBİ . 1-YUSUFLU KÖYÜ 42 NOLU PARSEL: Tapuda Candan kuyusu mevkiindedir. Alacaklı bankaya ipotekli olup, Çayır yerleşim merkezinin 1,5 km güneyinde eğimsiz, yolu olan sulama sistemi olmayan toprağı kaba bünyeli kumlu - tırılı organik madde miktarı normal, 1 .sınıf tarla arazisidir. Bilirkişilerce 60.812,50TL değer takdir edilmiş olup, satış saati: 15,00 -15,10 arasındadır. Taşınmaz hakkındaki detaylı bilgi dosyasında mevcuttur. 2-YUSUFLU KÖYÜ 51 NOLU PARSEL: Satışı yapılacak olan 42 nolu parseldeki taşınmaz ile aynı Özelliklere sahip olup, köy yerleşim yerinin 1,5 km güneyinde kalmaktadır. Bilirkişilerce 7.500,00TL değer takdir edilmiş olup, satış saati: 15.20 -15,30 arasındadır. 3- FATİH MAH. 264 ADA 6 NOLU PARSEL: Taşınmaz yusuflu köyü çayır yerleşim yerinin 2 km güney batısında yolu ve sulama sistemi olmayan, toprağı kaba bünyeli, kumlu - tınlı, su tutma kapasitesi zayıf 1. sınıf tarla arazisidir. Bilirkişilerce 12.588,00TL değer takdir edilmiş olup, satış saati: 15,40 -15,50 arasındadır. Satılarak paraya çevrilecektir. Satış Şartları 1- Satış 21.03.2011 Pazartesi günü saat YUKARDA BELİRTİLEN SAATLER arasında Bayındır Hükümet Konağı önünde adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetinin %60 ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 31.032011 Perşembe günü saat YUKARIDA BELİRTİLEN SAATLER arasında Bayındır Hükümet Konağı Önünde adresinde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse taşınmaz en çok artıranının taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 ını bulması ve satış isteyeninin alacağına rüçhanı olan alacaklarının toplamından fazla ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetinin % 20 si nispetinde pey akçesi (Yeni Türk Lirası ve devlet tahvili dışındaki döviz kabul edilmeyecektir) veya bu miktar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, tapu satım harcı satış bedelinden ödenecek, damga resmi, tahliye ve teslim masrafları ile % 18 KDV, tapu alım harcı alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır, aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıca temerrüt faizinden mflteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ile satış ilanının tebliğ edilemeyen alakadarlara ilanen tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur. (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir. i-1700 www.bik.gov.tr