İzmir Bayraklı İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:İzmir
İlçe:Bayraklı
Kurum:TC. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ
Dosya No:2017
Cinsi:Mesken
Açıklama:İzmir Bayraklı İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:170.200,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):85.100,00 TLSatış Tarih: 28.03.2017 Saat : 10:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):85.100,00 TLSatış Tarih: 26.04.2017 Saat : 10:30

İlan Metni :

TC. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2014^13545 ESAS TAŞINMAZIM AÇIK ARTIRMA İLANI Satılması r? kara' ver le- taş mazın unsı, -Malığı, kıymeti, acedı, ör Emli özellik en 1 Ntruu TAŞIM MAUN Özellikleri: İzmir il, Hayalli İçe. 2=4 W Ada Ne, T Parsel No bayraklı Mahalesı Ma-'a leVMevkı .LJ bağımsız töİJn laşınmaz n oulundugu iarsel üzer rde 2 sdel yap olsgu yer almış OLp blcklar b.a. Karkas yan tanırda, yığma tuğla duvarlı m* asaısûrlü "şa ec Itmşolup ü ks.1ldır. 2ü gırş zenın Halta '\-2 vj'Iu meskenler il? ^-gınş iemın otla ■\-2 'ulu meskenler yer almıştır, dayraklı belediyesi mar ve şehirdik nüdûnüg: 1arafırian dca^ya sunulan üegelenle yapılan incelemede parsel Czerındek laşnm-azın 'Jisatlı ınsa edı mıç oluo yapı ruhsatın n Ujj.lz lööü. yapı kullanma zın belgesır in l f.' ü .1 yyb tarihli -/e A blok ÜB gına ie-nın katlı 2 no'lu mesker n yü.CC "U Crl': alanl ı olduğu :es i t edilmiştir. İ -nar durumu belgesinde bag neız tc Cmün a&rı fc^.UU ~\2 brüt di 33 m^ ıe1 a anlı olarak belirtilmiştir. Dosya çensııce mev-cıl tasdikli proje &L,re:ıne gö-e A bluk \l'ü gı iş zem. n kala 2 nalj mesker; i eda. salon, rr. 1fe <. banyo, 'iümürlLu anfe-hcl ve 2 balkondan ibaret crfup I. balken salon mutfak ve 1 odaya, 2. balkor cıg»'odaoa bağlantılıdır, lasın-naz yapı kullanma zın belgesi ve kesri Car rıı röbanyle 21 /aşında. LJl-Jü yaş arası s.a. yapıla' şın Tjİü yıprerma pay ıdır Uaıre gınş kapıs-ı çe fc olLp binada dsgal gaz tessa:ı çakılı omaeı-va karş lık da reye do^al gaz bag antısı Henüz yapılmamışlır Daire ıçensıne gınlemec^rıcer değerlendirmede belediyeden temır edilen t Ig e'dikkate alı n-ruştır. laşnmazb.lu-ıdjgL ko-ı.m lıbarıye; Mustafa U/gır İlk ögretm okuluna, İanoaklı Camı re ve Ü.h. Venmer İlk Ûgretm Okuluna yak n ve yürüme rnesaresındeyer almışı r belediye hızmetlerır sen yararlar makta ola-ı taş n-naza ulaşım ko aydır. Adresi : 2UBfa Soka*. No^ü. (ft'2B blokl- ketlin Kaı Dairem bayrak ı.' LiMİH Kıymeti : 1 .L'.JUü 00 TL KDV Oram : Vll 1. Salış Gil nü : ifc'U3'2 J1 / günü ' J:JU- 1ü:4U ? ras 2. Salış âli nü : 2ö.'U£tt31 / günü ' J: JU- 1ü:4U a ras Salış Yen : Mezat Salon - Iz-nır Adliyesi t Hlok L^mın Kal ü NoL Müzayede Salonu UAYNA^LI ı \m\\< Kalış şartlan: 1- İhale açık artırma suretiyle yakılacaktır, b rina alırmanın yirmi gCr Onoeeınden. art rrna tanhmde-n -onoekı gün sonuna kaçar e&3lıs.uyap.gov.:r ac'esinden ele-itro-'K crarda leklıt vie-les lecek:ır. bu an rinada tahmin edilen dedeTı^ÜU sini ve raçhanl alaoakl lar varsa alacak sn toplamını ve 3a: ş gıderte'in geçmek şartı ile ihale olunur, bıma artınnada istekli bulunmadığı takdirde elekt'o-'ik ortaiTca brncı a-li'-nadar senrak seşıncı günden, ıkına artırma glınûnden önceki gün sonuna kacs r elelcfc ıık -ortamda tek H