İzmir Bayraklı İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:İzmir
İlçe:Bayraklı
Kurum:İZMİR 3. İCRA DAİRESİ
Dosya No:2016/968 TLMT
Cinsi:Mesken
Açıklama:İzmir Bayraklı İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:282.420,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):141.210,00 TLSatış Tarih: 05.04.2017 Saat : 09:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):141.210,00 TLSatış Tarih: 05.05.2017 Saat : 09:30

İlan Metni :

İZMİR 3. İCRA DAİRESİNDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2016/968 TLMT. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Bilgileri: İzmir ili, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 10244 ada, 9 parsele kayıtlı taşınmazın tam payı satılacaktır. Özellikleri: Mahallinde Parsel tapuda arsa denilmesine karşın yerinde 3 katlı betonarme bina bulunmaktadır. Zemin Ve 1. Katlarda oturulmakta, 2. Kat natamamdır. Zemin kat mesken açık ve gezilmiştir. Mesken 2 oda 1 salon, mutfak, banyo ve balkondan ibarettir. Tüm oda ve salon yer döşemesi laminant, diğer mahallerin yer döşemesi seramik, ıslak hacimler fayans, mutfak alt ve üst dolaplı granit bankolu hazır mutfak, banyoda duşa kabin, klozet, hilton lavabo, duvarlar plastik badanalı, iç kapılar Amerikan panel kapı, pencere doğramaları pvc ve demir korkuluklu, oda balkonlu bahçeye açılmakta, daire giriş kapısı çelik kapıdır. 1. Kat mesken kapalıdır. Beyanlara göre 1. Kat meskeninde özellikleri aynı olduğu ifade edilmiştir. 2. Kat iç ve dış sıvaları yapılmıştır. Kapı kasaları ve kapılar takılmamıştır. Yer döşemeleri şap betonudur. Bina yasal bir ruhsata ve belediyesinden onaylı projelere dayandırılmaksızın yapıldığı anlaşılmaktadır. Parsel riskli alan içersinde kalmamaktadır. 25.07.2013 tarih ve 28718 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren bölge içersinde yer almadığı tespit edilmiştir. Binanın taban alanı 110 m2'dir. Parselin imar durumu dikkate alınarak çevrede yapılan araştırmalar sonucu m2 birim değeri 1.200.00/m2 olarak belirlenmiştir. Binanın ruhsatsız oluşu dikkate alınarak yıpranma değeri % 40 alınmıştır. Parsel, İzmir Çevre Yoluna, Çamlı Pınar Mahallesi Muhtarlığına, ticaret merkezlerine, alışveriş merkezlerine, okullara, sağlık kuruluşlarına, yakındır. Ulaşım Kolaydır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Adresi Yüzölçümü İmar Durumu Kıymeti KDV Oranı 1. Satış Günü 2. Satış Günü Satış Yeri Satış şartları: 1: Çamlıpınar Mahallesi 293/44 Sokak No: 13 3 katlı ev Buca/İZMİR : Tapu kaydına göre: 138,00 m2'dir. (Binanın taban alanı 110m2'dir.) : İzmir ili Buca İlçesi Dumlupınar Mahallesi 10244 ada, 9 parsel sayılı gayrimenkul bitişik nizam, 2 katlı konut adasına isabet etmektedir : 282.420,00 TL : %18 : 05/04/2017 günü 09:30 - 09:40 arası : 05/05/2017 günü 09:30 - 09:40 arası : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci Resmî ilanlar artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu (kesin ve süresiz) vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133'üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- İş bu satış ilanının "tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunmayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere de tebligat yerine geçecektir. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/968 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. BASIN: 559969 (www.bik.gov.tr) www.ilan.gov.tr'de