İzmir Bayraklı İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:İzmir
İlçe:Bayraklı
Kurum:3.ICRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/5315 Tal
Cinsi:Mesken
Açıklama:İzmir Bayraklı İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:90.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):45.000,00 TLSatış Tarih: 30.11.2010 Saat : 13:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):45.000,00 TLSatış Tarih: 10.12.2010 Saat : 13:30

İlan Metni :

İZMİR 3.ICRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATİŞ İLANI Dosya No:2010/5315 Tal. Satılmasına Karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, evsafı; TAPU KAYDI : İzmir ili, Bayraklı İlçesi, Çay Mah.de kain, tapuya 37558 ada,25N II B PAFTA 6 parsel, 163 m2 alanlı mesken vasıflı taşınmazın 1/1 hissesi. İMAR DURUMU : Dosyasında mevcuttur. ADRESİ : 2094 Sokak No: 12 Çay Mahallesi BAYRAKLI/İZMİR ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ : Satışa konu taşınmaz 2094 Sokak No: 12 Çay Mahallesi BAYRAKLI/İZMİR adresinde olup, bağımsız bölüm cinsi mesken daire olup-, tek katlı gecekondu vasfındadir. Mesken daire 2 oda, salon, mutfak, banyo , wc ve depodan ibaret olup, odaların tabanı rabıta kaplı olup, duvar sıvalı boyalıdır. Salon tabanı rabıta kaplı olup, duvarları sıvalı ve boyalıdır. Hol ve mutfağın tabanı karo plaka kaplı holün duvarları sıvalı boyalıdır. Mutfakta banko alt ve üst dolapları mevcut olup duvar sıvalı ve boyalıdır. Ahşap çatı ve drolit tavan vardır, mesken dairenin kapıları ahşap olup boyalıdır. Pencereleri demir doğramadır. Elektrik ve suyu mevcut olan meskenin yaklaşık 95 m2 alanlı olduğu tespit edilmiştir. Borcun konusu taşınmaz İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Çay Mahallesi semtinde Metaş İlköğretim Okulu'na 280 m mesafededir. Borcun konusu taşınmasın halihazır durumu konumu ulaşım ve taşıma imkanları merkezi yerlere olan mesafesi dikkate alındığında tamamen köşe cepheli bulunuşu ulaşımı kolay olup belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. MUHAMMEN BEDELİ : Satışa konu meskene 90.000,00-TL değer takdir edilmiş olup, belirlenen bu muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılmıştır. SATIŞ ŞARTLARI : A- Taşınmazın birinci satışı 30/11/2010 günü olup; satışı saat: 13:30'dan, 13.40 'e kadar İZMİR 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ikinci artırma günü: 10/12/2010 tarihinde ve yukarıda yazılı bulunan saatlerde ve belirtilen adreste kadar ikinci artırmaya çıkarılacaktır. İkinci artırmada ise rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve tahmin edilen kıymetin %40 'nı ve satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. B- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale damga vergisi, K.D.V, tapu alım harcı ve masrafları, gayrimenkulun teslim masrafları alıcıya aittir. Tapu satım harcı, taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ile tellaliye resmi, satış bedelinden ödenir. C- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. D- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içerisinde ödenmezse IIK.nun 133.maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. Bu fark varsa öncelikle yatırılan teminattan tahsil edilir. E- Taşınmaz, IIK m. 132 gereğince tüm takyidatlarından ari olarak satışa çıkarılmıştır. F- İşbu satış ilanının gazetede yayınlanan ilanı, tapuda adresi olmayanlar için IIK m 127 gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur. G- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairemizde açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. H- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacaatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda numarası yazılı bulunan dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 18/10/2010 B. 71738 (www.bik.gov.tr)