İzmir Bergama İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:İzmir
İlçe:Bergama
Kurum:2. İCRA DAİRESİ
Dosya No:2010/799 ESAS
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:İzmir Bergama İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:24.381,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):12.190,50 TLSatış Tarih: 01.04.2013 Saat : 10:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):12.190,50 TLSatış Tarih: 26.04.2013 Saat : 10:00

İlan Metni :

T.C. BERGAMA 2. İCRA DAİRESİ 2010/799 ESAS TAŞINMAZIN ACIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri Adresi Yüzölçümü Arsa Payı İmar Durumu Kıymeti KDV Oranı İZMİR ili, BERGAMA ilçesi, Ahmetbeyler köyü Çoraklık mevki 1317 Parsel No, 1/4 hisseli tarla vasfında taşınmaz Ahmetbeyler köyü Bergama/İZMİR 7.947,00 m2 7.765,00 TL %18 Kaydındaki Şerhler: 28.12.2012 tarihli tapu kaydında mevcut şerhler 1. Satış Günü : 01/04/2013 günü 10:00 -10:05 arası 2. Satış Günü : 26/04/2013 günü 10:00 -10:05 arası Satış Yeri : BERGAMA ADLİYESİ MEZAT SALONU 2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri Adresi Yüzölçümü Arsa Payı İmar Durumu Kıymeti KDV Oranı İZMİR İli, BERGAMA İlçesi, Ahmetbeyler köyü Çoraklık mevkii 1313 Parsel No, 1/4 hisseli tarla vasfında taşınmaz Ahmetbeyler köyü Bergama/İZMİR 17.658,00 m2 17.256,00 TL 9618 Kaydındaki Şerhler: 28.12.2012 tarihli tapu kaydında mevcut şerhler 1. Satış Günü : 01/04/2013 günü 10:30 -10:35 arası 2. Satış Günü : 26/04/2013 günü 10:30 -10:35 arası Satış Yeri : BERGAMA ADLİYESİ MEZAT SALONU 3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri Adresi Yüzölçümü Arsa Payı İmar Durumu Kıymeti KDV Oranı İZMİR İli, BERGAMA İlçesi, Yukarıkırıklar köyü Geventepe mevkii 210 Parsel No, 1/4 hisseli tarla vasfında taşınmaz Yukarıkırıklar köyü Bergama/İZMİR 21.950,00 m2 11.431,25 TL 9618 Kaydındaki Şerhler: 28.12.2012 tarihli tapu kaydında mevcut şerhler 1. Satış Günü : 01/04/2013 günü 11:00 -11:05 arası 2. Satış Günü : 26/04/2013 günü 11:00 -11:05 arası Satış Yeri : BERGAMA ADLİYESİ MEZAT SALONU 4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri Adresi Yüzölçümü Arsa Payı İmar Durumu Kıymeti KDV Oranı İZMİR İli, BERGAMA İlçesi, Ahmetbeylerköyü 1311 Parsel No, 1/4 hisseli tarla vasfında taşınmaz Ahmetbeyler köyü Bergama/İZMİR 5.265,00 m2 5.145,00 TL 9618 Kaydındaki Şerhler: 28.12.2012 tarihli tapu kaydında mevcut şerhler 1. Satış Günü : 01/04/2013 günü 10:40 -10:45 arası 2. Satış Günü : 26/04/2013 günü 10:40 -10:45 arası Satış Yeri : BERGAMA ADLİYESİ MEZAT SALONU 5 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri Adresi Yüzölçümü Arsa Payı İmar Durumu Kıymeti KDV Oranı İZMİR II, BERGAMA İlçe, Ahmetbeyler köyü Çoraklık mevkii 1315 Parsel No, 1/4 hisseli tarla vasfında taşınmaz Ahmetbeyler köyü Bergama/İZMİR 16.128,00 m2 15.761,00 TL 9618 Kaydındaki Şerhler: 28.12.2012 tarihli tapu kaydında mevcut şerhler 1. Satış Günü : 01/04/2013 günü 10:20 -10:25 arası 2. Satış Günü : 26/04/2013 günü 10:20 -10:25 arası Satış Yeri : BERGAMA ADLİYESİ MEZAT SALONU 6 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri Adresi Yüzölçümü Arsa Payı İmar Durumu Kıymeti KDV Oranı İzmir İli Bergama İlçesi Yukarıkırıklar Köyü Geventepe Mevkii 212 parsel no, 1/4 hisseli tarla vasfında taşınmaz Yukarıkırıklar Köyü Bergama/İZMİR 9.300,00 m2 3.485,00 TL 9618 Kaydındaki Şerhler: 28.12.2012 tarihli tapu kaydında mevcut şerhler 1. Satış Günü : 01/04/2013 günü 10:10 -10:15 arası 2. Satış Günü : 26/04/2013 günü 10:10 -10:15 arası Satış Yeri : BERGAMA ADLİYESİ MEZAT SALONU 7 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri Adresi Yüzölçümü Arsa Payı İmar Durumu Kıymeti KDV Oranı İzmir İli Bergama İlçesi Ahmetbeyler Köyü Çoraklık Mevkii 778 parsel nolu tam hisseli tarla vasfında taşınmaz Ahmetbeyler Köyü Bergama/İZMİR 5.960,00 m2 24.381,00 TL 9618 Kaydındaki Şerhler: 28.12.2012 tarihli tapu kaydında mevcut şerhler 1. Satış Günü 2. Satış Günü Satış Yeri Satış şartları 01/04/2013 günü 10:50 -10:55 arası 26/04/2013 günü 10:50 -10:55 arası BERGAMA ADLİYESİ MEZAT SALONU İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malm tahinin edilen değerin %50 sini, rüçhanh alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunuununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/799 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 29/01/2013 (İİKm.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. YENİGÜN 15/02, Basın: 1332 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.trde