İzmir Bornova İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:İzmir
İlçe:Bornova
Kurum:T.C. İZMİR 12. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Dosya No:2016/9
Cinsi:Mesken
Açıklama:İzmir Bornova İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:95.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):47.500,00 TLSatış Tarih: 27.03.2017 Saat : 14:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):47.500,00 TLSatış Tarih: 27.04.2017 Saat : 14:30

İlan Metni :

T.C. İZMİR 12. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2016/9 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: Satış konusu gayrimenkul İzmir ili Bornova ilçesi Pınarbaşı köyü Köyiçi Mevkii 5428 Parsel Ana Taş. Nitelik, ev ve bahçesidir. Taşınmaz eski yığma biriket ve kerpiç duvarlı zemin+1 katlı çatısı kısmen düz teras kısmen ahşap malzeme üzeri kiremit kaplı olarak inşa edilmiş, zemin katı salon,mutfak,hol,wc,lavabo,içten dubleksi temin eden merdivenle çıkılan üst kat hol, 2 oda, wc, banyo, mutfaktan ibaret ana giriş kapısı çelik iç kapı ve pencereleri Amerikan panel, dış doğramaları PVC salon ve odaların tabanı lamine kaplı diğer hacimleri karosiman kaplı iç duvarları boya ve badanalı, mutfakta banko altı ve üstü hazır mutfak, dolaplı, wc, banyoda lavabo, klozet ve duşakabin yer almakta, taşınmaz kapalı ve terkedilmiş halde olup 3 yıldır binada kimsenin oturmadığı, elektrik saatininde elektrik idaresince sökülüp götürülmüş olduğu, Taşınmaz tamamen sokak cepheli olup 140 mt. ilerisinde Cumhuriyet meydanı,130 mt. ilerisinde Pınarbaşı ilk Öğretim okulu ve Çamlıkalan parkı yer almaktadır. Her türlü belediye hizmetlerinden iyi biçimde istifade eder, ulaşım ve taşıma imkanları iyidir. Adresi Yüzölçümü İmar Durumu Kıymeti KDV Oranı : 7020 sokak no.4 Pınarbaşı Mahallesi Bornova İzmir : 100.00 m2 : 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre bitişik nizam 2 katlı konut alanında kalmaktadır. :95.000,00 TL :%1 Kaydındaki Şerhler: Şerh/Beyan/İrtifak Hanesinde, 21/06/2013 tarih ve 10350 yevmiye sayılı İmar Düzenlenmesine Alınmıştır beyanı vardır. Bu şerhle yükümlü satılacaktır şerh hanesi. Hacizlidir 1. Satış Günü : 27/03/2017 günü 14.30 -14.40 arası 2. Satış Günü : 27/04/2017 günü 14.30-14.40 arası Satış Yeri : İZMİR ADLİYESİ G BLOK ZEMİN KAT 9 NOLU MÜZAYEDE SALONU Satış şartlan 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvap.aov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka(Milli Bankanın Kesin ve Süresiz) teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatılmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,İş bu ilan, kendisine tebligat yapılamayan İlgililer içinde tebliğ yerine geçer başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/9 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, ilan olunur. BASIN : 528972 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de