İzmir Buca İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:İzmir
İlçe:Buca
Kurum:İZMİR 7. İCRA DAİRESİ
Dosya No:2016/8366 ESAS
Cinsi:Mesken
Açıklama:İzmir Buca İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:244.200,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):122.100,00 TLSatış Tarih: 27.03.2017 Saat : 11:20
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):122.100,00 TLSatış Tarih: 27.04.2017 Saat : 11:20

İlan Metni :

İZMİR 7. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2016/8366 ESAS Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: izmir ili, Buca ilçesi, Tınaztepe Mah. 81 Cilt, 7971 Sayfa, 7107 Ada, 1 Parsel, 3. Kat, 1/38 Arsa/Payda, Mesken Bağımsız bölüm nitelikli 13 Bağımsız Bölümde kayıtlı taşınmaz. İzmir ili, Buca İlçesi, Buca TM, Tınaztepe Mahallesinde kain tapunun; Cilt 81, Sayfa 7971, Ada 7107, Parsel 1'de kayıtlı 1.297,68 m2 yüzölçümlü "10 Katlı Bahçeli Kargir Apartman" vasıflı taşınmazda 1/38 arsa paylı 3. Kat 13 b.b. no'lu Meskenin; Tam payı borçlu lehine Kat Mülkiyetlidir. (Satış- 04.06.2012-11052 yev.) BEYAN: YÖNETİM PLANI; 15.12.1994 EKLENTİ BİLGİLERİ; 13 NO'LU KÖMÜRLÜK ÖZELLİKLERİ: İzmir ili, Buca İlçesinde tapu kaydına göre Tınaztepe, Belediye kayıtlarına göre Cumhuriyet Mahallesinde, 1256 Sokaktan 8 numara alan Gayem Apartmanının Zemin üstü 3. Katında (bina girişine göre sol arka cephede) yer alan 13 b.b. no'lu meskendir. Parsel güneydoğusunda 1256 Sokağa, kuzey-batısında 1251 Sokağa cepheli olup diğer yönlerde diğer parsellere komşu ve ara parsel konumundadır. Parsel üzerindeki bina b.a. karkas yapı tarzında, yığma tuğla duvarlı ve çift asansörlü inşa edilmiş olup yol seviyesi altında 1 kat, yol seviyesi üstünde 9 kat olmak üzere toplam 10 katlı, 2 iş yeri, 36 mesken olmak üzere 38 bağımsız bölümlüdür. Parsel üzerindeki taşınmaz ruhsatlı inşa edilmiş olup yapı ruhsatı 27.06.1994, yapı kullanma izin belgesi 02.07.1996 tarihlidir. Taşınmaz yapı kullanma izin belgesi ve keşif tarihi itibariyle 20 yaşında, 16-20 yaş arası b.a. yapılar için % 20 yıpranma paylıdır. Yapı kullanma izin belgesine göre 3. Katta 13 no'lu mesken 111.00 m2 alanlıdır. Dosyaya sunulan tasdikli proje suretine göre 3. Katta 13 no'lu mesken; 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc, kömürlük, antre-hol ve 2 balkondan ibaret olup 1. Balkon salon ve odaya, 2. Balkon mutfağa bağlantılıdır. Tasdikli projesinde Kömürlük daire giriş kapısı bitişiğinde kat holünden kullanılacak şekilde planlanmış olup mesken içerisinden kömürlüğe bağlantı yoktur. Mahallinde yapılan incelemede; 3. katta 13 no'lu meskenin kapalı olması nedeniyle içerisine girmek mümkün olmamış ve bu nedenle değerlendirmede belediyeden temin edilen bilgiler dikkate alınmıştır. Daire giriş kapısı çelik olup meskende doğalgaz bağlantısının mevcut olduğu görülmüştür. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle; Şehit Üsteğmen Konuralp Özcan İlk Öğretim Okuluna 172 mt direkt (kuş uçuşu) ve yürüme mesafesindedir. Belediye hizmetlerinden yararlanmakta olan taşınmaza ulaşım kolaydır. Adresi: İzmir ili, Buca ilçesinde tapu kaydına göre Tınaztepe, Belediye kayıtlarına göre Cumhuriyet Mahallesinde, 1256 Sokaktan 8 numara alan Gayem Apartmanının Zemin üstü 3. Katında (bina girişine göre sol arka cephede) Yüzölçümü: 13 no'lu mesken 111.00 m2 alanlıdır. Arsa Payı: 1/38 İmar Durumu: izmir ili, Buca İlçesi, 7107 ada, 1 no'lu parsel; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut adası içerisinde kalmaktadır. Plan notları ekte sunulmuştur. Kıymeti: 244.200,00 TL KDV Oranı: % 1 Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın tapu kaydında Kömürlük 13 Nolu Kömürlük şeklinde şerh bulunmaktadır. 1. Satış Günü: 27/03/2017 günü 11:20 -11:30 arası 2. Satış Günü: 27/04/2017 günü 11:20 -11:30 arası Satış Yeri: Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR Satış şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50'sini, rüçhan-' lı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanunu'nun 133'üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup giderf verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/8366 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (İİKm. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. www.bik.gov.tr Basın: 539968 UfflfllIMmİffillYâYiYn'I