İzmir Gaziemir İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:İzmir
İlçe:Gaziemir
Kurum:T.C. İZMİR 19. İCRA DAİRESİ
Dosya No:2016/8751 ESAS
Cinsi:Mesken
Açıklama:İzmir Gaziemir İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:286.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):143.000,00 TLSatış Tarih: 27.03.2017 Saat : 09:20
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):143.000,00 TLSatış Tarih: 25.04.2017 Saat : 09:20

İlan Metni :

T.C. İZMİR 19. İCRA DAİRESİ Blok/Kat/Giriş-B.B.No Arsa Payı İmar Durumu 2016/8751 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU TAŞINMAZIN özellikleri : Tapu Kavdına Göre: izmir İli, Gaziemir ilçesi, 1480 Ada No, 1 Parsel No, SAKARYA Mahallesi, 9 Bağımsız Bölüm sayılı taşınmaz. Bilirkişi Raporuna Göre: İzmir İli, Gaziemir İlçesinde, tapu kaydına göre Sakarya, belediye kayıtlarına göre Dokuz Eylül Mahallesinde, 335 sokaktan 5 numara alan (3. Blok) taşkın sitesi isimli apartmanın Zemin üstü 2. Katında yer alan 9 b.b. No'lu meskendir. Parsel üzerinde 12 adet yapı bloğu mevcuttur. Parsel kuzey batısında 337 sokağa, güney batısında Menekeşe Sokağa, güney doğusunda 335 sokağa, kuzey doğusunda Kahramanlar Sokağa cephelidir. Parsel üzerindeki bloklar Bodrum Katta kömürlük, Zemin kat + 1. Kat + 2. Katlardan ibaret olup bloklarda 12 adet mesken yer almıştır. Parsel üzerindeki taşınmaz ruhsatlı inşa edilmiş olup taşınmazın 11/04/1988 tarihli yapı kullanma izin belgesi 12 blokta toplam 144 daire için düzenlenmiştir. 144 adet meskenin toplam inşaat alanı 15.786,25 m2 olup 1 adet meskenin alanı 109,62 m2 dir. Taşınmaz yapı kullanma izin belgesi ve keşif tarihi itibariyle 28 yaşında, 21-30 yaş arası b.a. yapılar için %25 yıpranma paylıdır. Takdikli projesi üzerinden yapılan incelemeye göre 2. Katta 9 nolu mesken; 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc, antre, hol ve 2 balkondan ibaret olup balkonlar salon ve mutfa bağlantılıdır. Keşif mahallinde yapılan incelemede; 2. Katta 9 nolu meskenin kapalı olması nedeniyle içerisine girilememiş bu nedenle değerlendirmede belediyeden temin edilen bilgiler dikkate alınmıştır. Daire giriş kapısı çelik olan meskende doğal gaz bağlantısı henüz yapılmamıştır. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle; Akçay caddesine, gaziemir Tren istasyonuna, istasyon Camiine, yakın ve yürüme mesafesinde yer almıştır. Belediye hizmetlerinden yararlanmakta olan taşınmaza ulaşım kolaydır. Adresi : 335 Sokak No: 5 (3. Blok) Kat: 2 Daire: 9 Dokuz Eylül Mahallesi - Gaziemir / İZMİR Ana Taş. Yüzölçümü : 9.889,00 m2 :3/2/-(Bağ. Böl. No:9) : 2/288 : İzmir İli Gaziemir ilçesi 1480 ada 1 parsel; TM 1-Ticaret Seçenekşi Konut Bölgesinde kalmaktadır. E max: 1.50, Emax: 0.50ye göre kitle tasdiki gerekir. Ayrık ikiz nizam, 3 kat, Hmax: 9.80 mt Çatı Katsız bina yüksekliğindedir. Ayrıntısı dosyasında ve belediye kayıtlarında olduğu gibidir. Kıymeti :286.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler : Yönetim Planı - H. Enerji Nakil Hattı Dolayısı ile İzmir Belediyesi lehine Daimi İrtifak hakkı - Trafo Merkezi yapılmak üzere TEK lehine irtifak hakkı şerhleri ile eklenti olarak Kömürlük (9 Nolu Kömürlük) şerhleri mevcut olup; ayrıntısı dosyasında ve taku kaydında olduğu gibidir. 1. Satış Günü : 27/03/2017 günü 09:20 - 09:30 arası 2. Satış Günü : 25/04/2017 günü 09:20 - 09:30 arası Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 nolu müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR Satış şartları 1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanı tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvap.aov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatılmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Adresi tespit edilemediğinden tebligat yapılamayan ve İİK nın 127.maddesi gereği adfesi hiç tespit edilemeyen ilgililere e-satış portalında yapılan elektronik ilan ile gazete ilanı Nanen tebliğ yerine kaim sayılacaktır. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/8751 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. (İİK m. 126) O İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. BASIN: 540756 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.g'ov.tr'de