İzmir İcradan Satılık Ev

Şehir:İzmir
İlçe:Karşıyaka
Kurum:3. İCRA DAİRESİ
Dosya No:2010/697 TLMT
Cinsi:Mesken
Açıklama:İzmir İcradan Satılık Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:64.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):32.000,00 TLSatış Tarih: 21.09.2010 Saat : 09.45
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):32.000,00 TLSatış Tarih: 01.10.2010 Saat : 09.45

İlan Metni :

KARŞIYAKA / İZMİR 3. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI 2010/697 TLMT. Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsaf Taşınmazın Bilgileri: Taşınmaz Mal Taşınmazın Adresi: 8424/12 Sk N:12 Ay ApL K:Z 0:1 Çiğili İZMİR Taşınmazın Özellikleri: İzmir, Çiğli, Bûyûkçiğli Malı., 22171 Ada No, 2 Parsel No, 8424/12 sk N: 12 Ay Apt. K:Z D: I ÇİĞLİ/İZMİR adresindeki taşınmaz 7-10 katlı asansörlü, 6. Blk I nolu dairedir. Daire kapalı ve kilijlidir. Benzer konumdaki daire gezilerek aynı zamanda boş dairenin iç özellikleri hakkında alınan bilgilere göre dairenin dışından içeriye bakılarak kıymet taktiri yapılmıştır. Daire 3 oda I salon Mutfak, banyo, \vc ve 2 balkondan ibarettir. Daire alanı 100 m2 dir.Daire boştur bazı camlar Kırılmıştır. Daire giriş kapısı dekoratif çelik kapıdır. Salon ve 3 oda yer Döşemeleri seramik kaplıdır. Daire Duvarları ve tavanları plastik badana boyalıdır. Banyoda duş klozeti mevcut, lavabosu sökülmüş vaziyettedir. Yer döşemesi seramik, duvarlar tavana kadar fayans kaplıdır. Tuvaletinde alaturka tuvalet taşı¦ ve konsol lavabosu mevcut yer döşemesi seramik duvarlar tavana kadar fayans kaplıdır. Mutfakta mermer tezgah altı ve üstü asma dolapları mevcuttur. Pencere doğramaları PVC ve tek cam doğramadır. İç kapılan Amerikan panel kapıdır. Karanlık yeri yoktur. Daire güney ve kuzey cepheli olup III. Sınıf B grubu yapıdır. Zemin kat olmasına rağmen uzaktan deniz manzaralıdır. İmar durumu : Çiğli, Büyükçiğli mahallesinde bulunan 27 L-4A pafta, 22171 ada 2 nolu parsel E=l.4 oranlı I lma\.= 12 Kat gabarili konut adasına isabet etmektedir. Takdir Olunan Kıymeti: 64.000,00 TL KDV Oram: % I I. Satış Günü: 21/09/2010 Salı günü saat 09.45-09.55 2. Satış Günü: 01/10/2010 Cuma günü saat 09.45-09.55 Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile açık arttırma sureliyle satılacaktır. Satış Şartlan: 1-Taşınmazların birinci satışı 21/09/2010 Salı günü, Saat: 09.45-09.55'ye kadar Karşıyaka Adliyesi Ek Binası 1717 sk Vakıf Pasajı No: 82/C K: 3 Karşıyaka 3.İcra Müdürlüğü İZMİR açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok anıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 10 gün daha uzatılarak 10. gün olan 01/10/2010 Cuma günü Saat: 09.45-09.55'ye kadar Karşıyaka Adliyesi Ek Binası 1717 sk Vakıf Pasajı No 82/C K: 3 Karşıyaka 3. icra Müdürlüğü İZMİR ikinci artırmaya çıkarılacaktır. İkinci artırmada ise rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve tahmin edilen kıymetin % 40'nı satış ve paylaştırma masraflannı geçmesi şanıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 20 si nisbetinde nakil veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı islediğinde İİK.md.130 gereğince 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve gayrimenkulun teslim masra.flan alıcıya aittir. Tapu satım harcı, (aşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ile tellaliye resmi satış bedelinden ödenir. » 3-Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK.md.130 gereğince verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar. 4- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin (*) ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair iddialannı dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu siciliyle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içerisinde ödenmezse İİK.nun I33.maddesi gereğince'ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve temerrüd faizinden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsi edilecektir. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 6- İşbu satış ilanının gazetede yayınlanan ilanı, tapuda adresi olmayanlar için İİK m 127 gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur. 7- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairemizde açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir ömeğrgönderilebilir. 8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mOnderacaalını kabul etmiş sayılacaklan başkaca bilgi almak Eleyenlerin 2010/697 Talimat sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. (İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (Basın: 51367)