İzmir Karaburun İcradan İhale ile Satılık Arsa

Şehir:İzmir
İlçe:Karaburun
Kurum:İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2005/160 Tal
Cinsi:Arsa
Açıklama:İzmir Karaburun İcradan İhale ile Satılık Arsa
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:10.200,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):5.100,00 TLSatış Tarih: 20.05.2011 Saat : 10:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):5.100,00 TLSatış Tarih: 30.05.2011 Saat : 10:00

İlan Metni :

T.C. KARABURUN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ' NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO: 2005/160 Tal. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1. Taşınmaz: İzmir ili, Karaburun ilçesi, Çatalkaya köyü, Köyiçi mevkii, 2044 parselde (cilt no:22, sayfa no: 2053) kayıtlı, 325 m2 büyüklüğünde yıkık ev ve arsası niteliğindeki taşınmazdır. Taşınmaz 1/1000 uygulama imar planı içinde konut imarlı alanda kalmakta olup 3194 Sayılı Yasanın 18. Madde uygulamasına tabidir. Taşınmaz, eski köy yerleşiminin en üst kısmında yer alan bir arsadır. Taşınmaz üzerinde binanın enkazına ait yıkıntı mevcuttur. Taşınmaz denize çok hakim manzaraya sahiptir. TAŞINMAZIN SATIŞ SAATİ: 10:00-10:10 TAŞINMAZIN MUHAMMEN DEĞERİ: Taşınmazın muhammen değeri 15.000,00 (on beş bin) TL'dır. 2. Taşınmaz: İzmir ili, Karaburun ilçesi, Çatalkaya köyü, Göztepe mevkii, 221 ada, 3 parselde (cilt no: 62, sayfa no: 5946) kayıtlı, 663 m2 büyüklüğünde, tapu kaydına göre tarla niteliğindeki taşınmazdır. Taşınmaz 1/1000 uygulama imar planı içinde Taks: 0,15 Kaks: 0,30 konut imarlı planda kalmaktadır. Taşınmaz arsa vasfında, doğu ve güney sınırları yola cepheli, civarında olan bir taşınmazdır. TAŞINMAZIN SATIŞ SAATİ: 10:20-10:30 TAŞINMAZIN MUHAMMEN DEĞERİ: Emsal arsaların satım fiyatları değerlendirildiğinde, taşınmazın değeri 50.000,00 (elli bin) TL'dır. 3. Taşınmaz: İzmir ili, Karaburun ilçesi, Çatalkaya köyü, Iskeleliman mevkii, 115 parselde bulunan, 24/160 arsa paylı, 8 bağımsız bölüm nolu (cilt no:7, sayfa no:655) mesken niteliğindeki taşınmazdır. Taşınmazın bulunduğu parsel 1/1000 uygulama imar planı içinde A-2 koşullu meskun konut alanında kalmaktadır. Taşınmaz, Mordoğan belde merkezindedir. Karaburun ilçe merkezine 21, İzmir il merkezine 79 km uzaklıktadır. 265 Sk. No: 16 adresindedir. Liman caddesine ve ara sokağa cephelidir. Giriş kapısı ara sokaktandır. 3 katlı binanın terasında yer almaktadır. Kuzey cephesinde ara sokak, batı cephesinde liman caddesi ve deniz, doğu cephesinde bitişik yapı (pansiyon), güney cephesinde bitişik yapı (konut) bulunmaktadır. Denize 15 mt uzaklıktadır. Arazi eğimi yok denecek kadar azdır. Önde manzarayı engelleyecek başka yapı yoktur. Taşınmaz 160 m2'lik parselin 24/160 arsa payı olan 24 m2 lik hisseye sahiptir. Taşınmazın kapalı alanı yaklaşık 27 m2 dir. Ön bölümde, alt katı örten betonarme döşemenin oluşturduğu bir çatı terası bulunmaktadır. Alt katın bacaları bu teras alanı içinde yer almaktadır. Teras kaplaması çimento mozaik karşımı olan karo taştır. Teras çevresi parapet duvarları ile çevrilidir. Taşınmazın bulunduğu çatı katma, ana yapı merdiveninden farklı bir merdiven kovasından ulaşılabilmektedir. Taşınmaz, ana yapıdan farklı olarak, yığma yapı tekniği ile inşa edilmiştir. Sıvaları çatlak ve bakımsızdır. Çatı plağı döşemesi betondur, ancak bu döşemede de yalıtım ve bakım sorunları gözlenmiştir. Yapının doğramaları ahşap malzemedendir ve oldukça yıpranmıştır. Yapı, içinde oturulmamakta olup, yağmur, rüzgar gibi yıpratıcı doğal dış etkilere açık durumdadır. TAŞINMAZIN SATIŞ SAATİ: 10:40-10:50 TAŞINMAZIN MUHAMMEN DEĞERİ: Taşınmazın yapı değeri 3.000 TL, arsa payı da 7.200 TL olarak hesaplanmış olup, taşınmazın toplam değeri 10.200,00 (on bin iki yüz) TL'dır. SATIŞ ŞARTLARI 1-Taşınmazların 1. satışı 20/05/2011 günü, her bir taşınmazın yanında belirtilen saatlerinde; Karaburun İcra Müdürlüğü Karaburun İzmir adresinde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 60'mı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla taşınmaz 30/05/2011 günü her bir taşınmazın yanında belirtilen saatlerinde Karaburun İcra Müdürlüğü Karaburun izmir adresinde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağı toplamını ve malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. İhale damga pulu, kanunen belirlenmiş katma değer vergisi, taşınmazın tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ve borçlar ve tellaliye bedeli satış bedelinden ödenir. Tapu harçlarının alıcıyajlüşen kısmı alıcıya ait olup, satıcıya düşen tapu harçları satış bedelinden karşılanacaktır. 3- İpotek sahibi alacaklılarla, diğer ilgililerin (**) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. Bu fark varsa, öncelikle yatırılan teminattan tahsil edilir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Dairede açık olup, gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin Karaburun İcra Müdürlüğü'nün 2005/160 Tal. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (Ic.lf.K. 126) (**) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No:27 (*) Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan örnek no: 64'e karşılık gelmektedir. Not: Bu ilan, tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililere, tebligat yapılamayan ilgililere tebliğ yerine geçecektir. _ _.___ B: 24765 (www.bik.gov.tr)