İzmir Karaburun İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:İzmir
İlçe:Karaburun
Kurum:İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/49 TAL
Cinsi:Mesken
Açıklama:İzmir Karaburun İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:100.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):50.000,00 TLSatış Tarih: 18.01.2011 Saat : 11:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):50.000,00 TLSatış Tarih: 28.01.2011 Saat : 11:00

İlan Metni :

T.C. KARABURUN İCRA MÜDÜRLÜĞÜTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO: 2009/49 TAL Örnek no:27 Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi kıymeti evsafı: TAPU KAYDI: izmir ili Karaburun ilçesi Çatalkaya Köyü. Azmak Mevkiii/3 pafta no.2651 parsel sayılı tapunun 22cill 2086 sahifesinde kayıtlı. 264m2 yüzölçümlü. 1/2 arsa paylı l.nolu bağımsız bölüm dubleks mesken İMAR DURUMU : Taşınmaz Mordoğan Belediyesi sınırları içerisinde kalmakta olup 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde Taks; 0.15 Kaks: 0.30 iki kat konut imarlı alanda yer almaktadır. ADRESİ : Taşınmaz Özbek şilesi 465 sk No:4 Mordoğan- izmir adresindedir. ÖNEMLİ ÖZELİKLERİ : Denize uzaklık 200mldir.Yapı alt kattan denizi görmemekte üst kaltan kısmen görebilmektedir. Çevredeki diğer yapılar genel olarak görüşü kapatmaktadır. Binanın kuzey cephesinde araç ve yaya yolu bulunmaktadır. Çalı ve güney cepheleri komşu yapılarla bitişiktir. Doğu cephesi lwbçe duran ile ayrılan başka bir komşu parsele bakmaktadır. Araç yolu, parsel sınırına kadar gelmekte olup yaya ve araç yollarıyla ulaşım kolaydır. Yapı iki kaili ve betonarme karkas yapı tekniği ile inşa edilmiştir. Alt katta salon mutfak, ve üst katta 3 oda ve banyo bulunmaktadır. Alt kat yaklaşık 53 nı2 brüt, üst kat brüt yaklaşık 57 m2 kapalı alana sahiptir. Alt katta 38m2 lik yan açık teras, üst katla 7m2 lik balkon bulunmaktadır. Yan açık terasın üstü ahşap laşıyıcılı kiremit çatı örtüsü ile kaplıdır. Bahçe giriş kapısının üstünde bir giriş saçağı vardır. Malzeme olarak lers üzerindeki çalı örtüsüne eşdeğer niteliktedir. Doğramalar plastik malzemeyle üretilmiştir. Tüm dış kapı ve pencereler demir parmaklıklar ile korunmuştur. Duvarlann dış kısımlannda, doğrama kenarlarında süs tuğlaları ile yapılan söve biçiminde çerçeveler göze çarpmakladır. Bahçe duvarlannın üst kısmında süs tuğlası ile harpuşta yapılmıştır. Bu duvarlann üzerinde demir parmaklıklar yer almaktadır. Teras ve balkon korkuluklan ön üretimli beyaz beton parmaklıklar ile yapılmıştır. Çalı kalında merdiven kulesi ve buna bağlı olarak üstü kapalı, küçük bir mekan \e çatı kalında ayrıca açık bir leras da gözlemlenmiştir. MUHAMMEN BEDELİ: 100.000 Tl SATİŞ ŞARTLARI: 1. Salış 18.01.2011 saal 11.00-11.10 arasında Karaburun icra Müdürlüğü'nde açık artırma sureliyle yapılacaktır. Bu anırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklar varsa alacaklan toplamın ve salış giderlerini geçmek şartı ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın laahüdü baki kalmak şartıyla 28.01.2011 saal 11.00-11.10 arasında. Karaburun icra Müdürlüğü'nde ikinci artırmaya çıkanlacaklır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklılann alacağını ve salış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'nı bulması ve salış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2Artırmaya iştirak edeceklerin takdir edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat meklubu vermeleri lazımdır. Salış peşin para iledir. Alıcı islediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verebilir. K.D.V, damga vergisi, lapu alım hara ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler, tellaliye ve tapu harcı satıcı hissesi salış bedelinden ödenir. 3. ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayri menkul üzerindeki haklannı özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialannı belgeler ile 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan lapu siciliyle sabit olmadıkça paylaşmadın hariç bırakılacaktır. 4. ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yalırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan lüm alıcılar \e kefilleri teklif ellikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müleselsilen mesul olacaklardır. ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle leminal bedelinden alınacaktır. 5. Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Karaburun icra Müdürlüğü'nde açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6Satışa iştirak edenlerin şartnameyi ve münderecalını kabul etmiş sayılacaklan, kıskaca bilgi almak isteyenlerin 2009/49 TAL sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 25/10/2010 (İİKM.126) (') İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dıhildir. (Basm:73316)