İzmir Karşıyaka İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:İzmir
İlçe:Karşıyaka
Kurum:T.C. KARŞIYAKA 3. İCRA DAİRESİ
Dosya No:2016/26 TLMT
Cinsi:Mesken
Açıklama:İzmir Karşıyaka İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:148.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):74.000,00 TLSatış Tarih: 01.03.2017 Saat : 09:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):74.000,00 TLSatış Tarih: 31.03.2017 Saat : 09:30

İlan Metni :

T.C. KARŞIYAKA 3. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2016/26 TLMT. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Şemikler Mah, 78 Cilt, 7680 Sayfa, 25329 Ada, 1 Parselde kayıtlı, 2.915,84 m2 Yüzölçümlü, Ana Taşınmaz Niteliği "ZEMİN DAHİL DOKUZ KATLI OTUZBEŞ DAİRELİ KARGİR APARTMAN" olan, 6. Kat, 26 Nolu Bağımsız Bölümdeki, 1/35 Arsa Pay/Paydalı, Bağımsız Bölüm Niteliği "MESKEN" olan taşınmaz. Tam Hisseli. Adresi : 7448 /14 sokak, No:6 Yılmaz Apt. K: 6, D: 26 Karşıyaka / İZMİR İmar Durumu : İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Şemikler Mahallesi 26 L-ll d, pafta, 25329 ada, 1 parsel sayılı gayrimenkul, tüm yol cephelerinden min. 5.00'er metre bahçe mesafeli, E (emsal) = 1,2 yapı oralı, serbest nizam, serbest (emsale göre) gabarili, konut adasına isabet etmektedir. Hali Hazır Durumu : Daire; 3 oda, 1 salon, mutfak, wc, banyo, kiler, hol, antre ve 2 balkondan ibarettir. Daire alanı Karşıyaka Belediyesi İmar Müdürlüğü kayıtlarında Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'ne göre net kullanım alanı: 89,35m2, brüt kullanım alanı 122,00m2 dir. Daire giriş kapısına kadar doğalgaz tesisatı döşelidir. Daire giriş kapısı dekoratif desenli çelik kapıdır. Daire iç kapıları panel kapı ve pencere doğramaları ahşaptır. Mutfakta mermerit tezgâh alt ve üst asma ahşap dolapları mevcuttur. Dairenin tamamının yer döşemesi seramik kaplıdır. Daire duvarları sıvalı üzeri plastik badana boyalıdır. Banyosunda alafranga tuvalet taşı, lavabosu ve küvet üzeri kabini mevcut, yer döşemeleri seramik, duvarlar tavana kadar fayans kaplıdır. Tuvaletinde alaturka tuvalet taşı ve konsol lavabosu mevcut, yer döşemeleri seramik duvarları tavana kadarfayans kaplıdır. Büyük balkonunun bir kısmı proje ve ruhsatına aykırı olarak sadece mutfak kısmı pvc doğrama ile kapatılarak mutfak alanına ilave edilmiştir. Daire kuzey ve batı olmak üzere iki cephelidir. Tadilata ihtiyaçlı bir dairedir. Dairenin karanlık yeri yoktur. Dairenin arsa payı: 2915,84 m2x 1/35 = 83,30 m2 dir. Daire Elit pazaryerine 350m yürüme mesafesindedir. Kıymeti :148.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler : Dosyamızda bulunan tapu kaydındaki gibidir. 01/03/2017 günü 09:30 - 09:40 arası 31/03/2017 günü 09:30 - 09:40 arası Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad. Vakıf İşhanı No :82/C 4.KAT SATIŞ 1. Satış Günü 2. Satış Günü Satış Yeri ODASI, Karşıyaka / İZMİR SATIŞ ŞARTLARI : 1- Taşınmazın birinci açık arttırması Günü yukarıda belirtilen saat aralığında Karşıyaka 3. İcra Müdürlüğümde (Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad. Vakıf İşhanı No :82/C, 4.KAT SATIŞ ODASI, Karşıyaka / İZMİR) açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada takdir edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderleri toplamını geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da takdir edilen kıymetinin %50'sini ve varsa rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazların tahmin edilen kıymetlerinin %-20'si nispetinde Türk Lirası olarak pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri gerektiği ve elektronik ortamda teklif vereceklerin taktir edilen kıymetin %20'si nispetinde teminatı Vakıfbank Karşıyaka Şubesi TR890001500158007290494284 no'lu IBAN'ına dosya numarası ve ihale katılımcısının ismi yazılarak yatırılması ve yatırıldığına dair dekontun satış saatinden önce ibraz etmeleri veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. Maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez. Vekaletname ile ihaleye katılacak ilgililerin vekaletname aslı veya noter tasdikli suretini ibraz etmeleri, Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler ve tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. KDV oranlarında bir değişiklik olması halinde bu orandan veya yetkili makamlarca başka bir orandan alınmasına karar verilmesi halinde aradaki fark ile buna ilişkin faiz ve cezaları İhale alıcısı tarafından yatırılacaktır. 3-Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK.m.130. maddeye göre verilen süre içinde nakten ödemek zorundadırlar. 4-ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 5-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 6-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/26 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurabilirler. 7-Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, işbu satışın gazetede yayınlanan ilanı, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler ile tapuda adresi olmayanlar için İİK.127. Maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere, Tebliğ ve ilan olunur. 09/12/2016 (İİKm.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. Basın : 506776 www.bik.gov.tr Resmi ilanlar www.ilan.qov.tr'de