İzmir Karşıyaka İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:İzmir
İlçe:Karşıyaka
Kurum:T.C. KARŞIYAKA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Dosya No:2015/12
Cinsi:Mesken
Açıklama:İzmir Karşıyaka İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:30.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):15.000,00 TLSatış Tarih: 02.03.2017 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):15.000,00 TLSatış Tarih: 28.03.2017 Saat : 14:00

İlan Metni :

T.C. KARŞIYAKA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2015/12 SATIŞ 1 NOIU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Adresi: İzmir İl, Karşıyaka İlçe, 62 Ada No, 44 Parsel No, Donanmacı Mahallesi 1717 Sokak No 35, 3. kat 6 numaralı bağımsız bölüm Özellikleri: Taban alanı 44 m2'dir. Giriş holü, salon+ salomanje, mutfak, banyo+ wc ve balkon bölümüne haizdir, salon+salomanje zemin cilalı ahşap rabıta ,diğer yerler karo plaka taş ve seramik döşeme kaplamalıdır. Doğramalar ahşap yağlı boyalı, mutfak ışıklığa bakmaktadır. Daire giriş kapısı çelik, iç mekan kapıları ahşap yağlı boyalıdır. Halen mesken olarak kullanılmaktadır. Arka dairedir. 2 nci kat 4 numaralı bağımsız bölüme göre daha çok yıpranmıştır. Kıymeti KDV Oranı 1. Satış Günü 2. Satış Günü Satış Yeri 140.000,00 TL :%1 : 02/03/2017 günü 14:00 -14:10 arası : 28/03/2017 günü 14:00 -14:10 arası : Karşıyaka 2.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda 2 NOIU TAŞINMAZIN Tapu kaydı ve adresi: İzmir İl, Karşıyaka İlçe, 62 Ada No, 44 Parsel No, Donanmacı Mahallesi 1717 Sokak No 35, 2. kat 4 no'lu bağımsız bölüm Özellikleri: Aynı 3. kat 6 numaralı bağımsız bölüm gibidir.Arka dairedir.Bina oldukça yıpranmış durumdadır. Asansör yoktur. Dar bir merdivenle üst katlara ulaşılmaktadır. Ön bağımsız bölümler 1717 Sokak (Kemalpaşa Cdjne bakarken, arka bağımsız bölümler 1723 sokağa bakmaktadır. Satışı yapılacak her iki bağımsız bölümde Karşıyakanın en gözde ticaret merkezinde yer almaktadır. Vapur iskelesine, Cemal Gürsel Caddesine, İzban tren istasyonuna, camiye yakın, her türlü belediye hizmetlerinden yararlanır durumdadır. Kıymeti KDV Oranı 1. Satış Günü 2. Satış Günü Satış Yeri İmar Durumu : Her iki meskende aynı apartmandadır. TM. ticaret seçenekli, tamamına inşaata uygun, bitişik nizam 6 katlı yapı adasına isabet etmekte olup parsel üzerinde 1970 yılı ruhsatlı bina bulunduğu Karşıyaka Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından bildirilmiştir. :150.000,00 TL :%1 : 02/03/2017 günü 14:20 -14:30 arası : 28/03/2017 günü 14:20 -14:30 arası : Karşıyaka 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda Satış şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında 1 no'lu taşınmaz için 28.000.00 TL., 2 numaralı taşın Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de maz için 30.000,00 TL'yı Karşıyaka Vakıflar Bankasında açtırılan TR890001500158007300602945 numaralı hesaba yatırarak makbuzunu ibraz etmeleri veya bu miktar kadar kesin ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre erilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/12 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. BASIN: 517381 (www.bik.gov.tr)