İzmir Karşıyaka İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:İzmir
İlçe:Karşıyaka
Kurum:T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ
Dosya No:2015/1642 TLMT
Cinsi:Mesken
Açıklama:İzmir Karşıyaka İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:350.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):175.000,00 TLSatış Tarih: 28.03.2017 Saat : 14:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):175.000,00 TLSatış Tarih: 25.04.2017 Saat : 14:30

İlan Metni :

T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2015/1642 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri TAŞINMAZIN Özellikleri izmir il, Karşıyaka ilçe, Dedebaşı Mah., 9913Ada, 1 Parsel, 7 katlı betonarme apatman, 5. Kat, 15 B.b., 127,80 m2 net, 160,00 m2 brüt kullanım alanlı, Keşif alında adres kapalı. Dairenin uzun zamandan beri boş olduğu ifade edilmiş. Tasdikli uygulama mimari projesinden mesken 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo, kömürlük, wc, antre ve balkonlardan ibarettir. Salon ve mutfak müşterek balkonlu, 1 oda balkonlu, daire giriş kapısı çelik kapıdır. Bina asansörlüdür. Mesken bina girişine göre sağ cephededir. Adresi 1998 Sk. No. 2 K.5 D. 15 Şemikler Mahallesi Karşıyaka izmir Yüzölçümü 460,00 m2 Arsa Payı 1151840 imar Durumu Demiryolu tarafından 22,00 m bina derinliğindeki kademe hattına kadar 6 katlı, kademe hattından sonraki kısmı 5 katlı konut adasına isabet etmektedir. Parsel üzerinde 1994 yılı ruhsatlı 7 katlı bina bulunmaktadır. Kıymeti 350.000,00 TL KDV Oranı %1 Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibi 1. Satış Günü 28/03/2017 günü 14:30 -14:40 arası Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr'de 2. Satış Günü 25/04/2017 günü 14:30 -14:40 arası Satış Yeri Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Vakıflar iş Hanı 1717 Sk. No 82/C K:4 Satış odası Karşıyaka- İZMİR Satış şartları 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3-Taşınmazı satın alanlar ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelinin derhal veya İİK. Madde 130 gereğince verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar. 4- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin () bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 7-iş bu satış ilanının gazetede yayınlanan ilanı, tapuda adresi olmayanlar için İİK madde 127 gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur. 8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/1642 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/01/2017 BASIN: 538895 www.bik.gov.tr