İzmir Karşıyaka İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:İzmir
İlçe:Karşıyaka
Kurum:T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ
Dosya No:2016/774 ESAS
Cinsi:Mesken
Açıklama:İzmir Karşıyaka İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:170.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):85.000,00 TLSatış Tarih: 14.04.2017 Saat : 10:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):85.000,00 TLSatış Tarih: 24.04.2017 Saat : 10:30

İlan Metni :

T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİNDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2016/774 ESAS Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: izmir İl, Karşıyaka ilçe, 26367 Ada No, 1 Parsel No, ŞEMİKLER Mahalle/ Mevkii, 8 Bağımsız Bölüm de bulunan taşınmaz keşif anında kapalı olmakla , tasdikli mimari projesinden mesken 2 oda, salon, mutfak, banyo, koridor, wc ve balkondan ibarettir. Meskenin kapalı olması nedeniyle mahallerin teknik özellikleri , projeye uygunluğu belirlenememiş ve iç resimleri çekilememiştir. Kat sakinlerinin beyanlarına göre bakımlı bir daire olduğu beyan edilmiştir. Mesken bina girişine göre arka sağ cephededir. Bina asansörlü ve merkezi doğalgazlıdır. Binanın inşaat ruhsatı tarihi 22/02/2005 , yapı kullanma izin belgesi tarihi 02/02/2007 , binanın yaşı 9, betonarme yapılar için yıpranma payı %10' dur. Planlı alanlar tip imar yönetmeliğine göre meskenin brüt alanı 84.00 m2, net 64.45 m2 'dir. Yapının sınıfı 4 grubu Adır. Bina 12 Katlıdır. Mesken , Toki Belediyesi ilkokuluna , Gazi Anadolu Lisesine , ismail Cem Kültür Merkezine , sağlık kuruluşlarına , ticaret merkezlerine yakındır. Ulaşım kolaydır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Yönetim Planı: 10/04/2006-Bu gayrimenkulun mülkiyeti kat mülkeyetine geçmiştir. Adresi: Zübeyde Hanım Mah. 7449 Sokak No:7 Menekşe Apt. K:1 D:8 Karşıyaka İZMİR Yüzölçümü: 32.830,51 m2 Arsa Payı: 1/808 imar Durumu: İzmir ili Karşıyaka ilçesi Şemikler Mah. 26L-2B pafta, 26367 ada 1 parsel Y koşullu E=0.80 ,75477.60 m2 inşaat alanlı yapı adasına isabet etmekte olup parsel üzerinde 2005 yılı ruhsatlı yapı blokları bulunmaktadır. Kıymeti: 170.000,00 TL KDV Oranı: %1 Kaydındaki Şerhler: H Tedaş Genel Müd. Lehine 2.50 x 6.00 mt ebatlarında 2 adet toplam 30.00 m2 lik trafo yeri irtifak hakkı ( Başlama tarihi : 20/03/2007 , bitiş tarihi: 20/03/2007 - süre: -) 1. Satış Günü: 29/03/2017 günü 10:30 -10:40 arası 2. Satış Günü: 24/04/2017 günü 10:30 -10:40 arası Satış Yeri: Donanmacı Mah. 1717 Sokak No:82/C Vakıf işhanı 4.Kat Karşıyaka İZMİR 2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: izmir il, Karşıyaka İlçe, 26367 Ada No, 1 Parsel No, ŞEMİKLER Mahalle/Mevkii, 31 Bağımsız Bölüm de kayıtlı bulunan taşınmazın keşif anında açık olduğu görülmüştür. Tasdikli mimari projesinden mesken 2 oda , salon , mutfak , banyo , koridor, wc ve balkondan ibarettir. 2 oda salon yer döşemesi laminant, diğer mahallerin yer döşemesi seramik , iç kapılar ahşap , pencere doğramaları pvc ve çift cam , duvarlar alçı sıvalı saten boyalı, mutfak alt ve üst dolaplı mermer bankolu , banyoda duşa kabin , klozet, lavabo , vvc'de klozet, lavabo, giriş kapısı çelik kapıdır. Bina asansörlü ve merkezi doğalgazlıdır. Mesken bina girişine göre sol arka cephededir. Binanın inşaat ruhsatı tarihi 22/02/2005, yapı kullanma izin belgesi tarihi 02/02/2007, binanın yaşı 9, betonarme yapılar için yıpranma payı %10 'dur. Planlı alanlar tip imar yönetmeliğine göre meskenin brüt alanı 84.00 m2, net 64.45 m2'dir. Yapının sınıfı 4 grubu Adır. Bina 12 Katlıdır. Mesken , Toki Belediyesi ilkokuluna , Gazi Anadolu Lisesine, İsmail Cem Kültür Merkezine, sağlık kuruluşlarına, ticaret merkezlerine yakındır. Ulaşım kolaydır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Yönetim Planı : 10/04/2006 - Bu gayrimenkulun mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir. Adresi: Zübeyde Hanım Mah. 7449 Sokak No: 7 Menekşe Apt. K:7 D:31 Karşıyaka İZMİR Yüzölçümü: 32.830,51 m2 Arsa Payı: 1/808 İmar Durumu: izmir ili Karşıyaka ilçesi Şemikler Mahallesi, 26L-2B pafta, 26367 ada , 1 parsel Y koşullu E=0.80, 75477.60 m2 inşaat alanlı yapı adasına isabet etmekte olup parsel üzerinde 2005 yılı ruhsatlı yapı blokları bulunmaktadır. Kıymeti: 170.000,00 TL KDV Oranı: %1 Kaydındaki Şerhler : H Tedaş Genel Müdürlüğü lehine 2.50 x 6.00 mt ebatlarında 2 adet toplam 30.00 m2 lik trafo yeri irtifak hakkı ( Başlama tarihi: 20/03/2007 , Bitiş tarihi: 20/03/2007 . Süre -) 1. Satış Günü: 29/03/2017 günü 11:30 -11:40 arası 2. Satış Günü: 24/04/2017 günü 11:30 -11:40 arası Satış Yeri: Donanmacı Mah. 1717 Sokak No:82/C Vakıf işhanı 4.Kat Karşıyaka İZMİR Satış şartları: 1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3-Taşınmazı satın alanlar ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelinin derhal veya İİK. Madde 130 gereğince verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar. 4- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 7-iş bu satış ilanının gazetede yayınlanan ilanı , tapuda adresi olmayanlar için İİK madde 127 gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur. 8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/774 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/02/2017 BASIN.545745 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de