İzmir Karşıyaka İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:İzmir
İlçe:Karşıyaka
Kurum:3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/2940 Talimat
Cinsi:Mesken
Açıklama:İzmir Karşıyaka İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:175.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):87.500,00 TLSatış Tarih: 25.10.2011 Saat : 09:50
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):87.500,00 TLSatış Tarih: 04.11.2011 Saat : 09:50

İlan Metni :

T.C. KARŞIYAKA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI DOSYA NO : 2009/2940 Talimat Bîr borçtan dolayı satılmasına karar verilen taşınmaz, açık arttırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir. Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, evsafı (1) NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İzmir Ilı. Karşıyaka İlçesi. Semıkler Mahallesinde kain. tapunun, 25491 ada, 1 parsel, 135 cilt, 13242 sayfa numarasında kayıtlı bulunan On Adet Betonarme Apartman vasfındakı 62.856.00 m2 yüzölçümlü ana taşınmazda yer alan. 231/136032 arsa paylı, A5 Blok. 20+21. Kat. 1. Giriş, 87 bağımsız bolum numaralı, dubleks mesken vasfındakı taşınmaz. TAŞINMAZIN İMAR DURUMU ı Karşıyaka Belediyesi imar ve Şehircilik Mudurlugu'nun 09.10.2009 tarih ve 8552 sayılı yazısına goıe: İzmir Ilı. Karşıyaka İlçesi. Şemikler Mahallesi 1151 plan. 25491 ada. 1 parsel sayılı gayrimenkul, konut adasına isabet etmekte olup. Üzerinde 1994 ruhsatlı çok sayıda yüksek katlı yapı blokları bulunmaktadır. Soz konusu parselin bulunduğu bölgede Toplu Konut İdaresince 29.05 2006 gun ve 2006/2191 sayılı Başkanlık oluru ile onaylanan 1/5000 Ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu I.B.Ş.B Meclisinin 18.08.2006 gun ve 02.673 sayılı kararı ile 5162 sayılı kanunun 2 Maddesi kapsamında onanmıştır. Ancak bu arada, İzmir 4. İdare Mahkemesı'nın 2007/180 Esasına kayden açılan davada Mahkemenin 25.09.2008 tarih ve 2008/1240 sayılı karar ile 28.032006 gun ve 3128 sayılı İzmir Valiliğinin anılan alanın toptu konut alanı ilanına yönelik İşleminin iptaline karar vermiş olduğu bildirilmiştir. TAŞINMAZIN ADRESİ: Taşınmaz, izmir ılı. Karşıyaka İlçesi, Mavışehır Mahallesınde,2040/6 Sokaktan 1 kapı numarası alan, A5 Bloğun. 20 ve 21. Katlarında bulunan. 87 nolu dubleks dairedir TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU Taşınmazın dosyamızdan düzenlenen 23.11.2009 tarihli bilirkişi raporuna karşı Karşıyaka 1. icra Hukuk Mahkemesı'nın 2010/155 E Ve 2010/541 K. Sayılı dava dosyası ile itiraz edilmiş dava dosyasında Mahkemece yapılan keşif ve bilirkişi İncelemesinde düzenlenen 26.04.2010 ve 05.072010 tarihli ıkı ayrı rapora göre dosyamızdan düzenlenen 23.112009 tanhlı raporda dairenin iç özelliklerinin daire içine gınlmeden belirtildiği tespit edilmiştir Bu nedenle aşağıda taşınmazın her ıkı raporda belirlenen son durumuna göre iç özelliklen yer almış. Mahkeme kararma göre taşınmazın satışa esas değerinde ise dosyamızdan düzenlenen 23.112009 tarihli raporda belirlenen değer esas alınmıştır. Taşınmazın Mahkeme dosyasında yapılan keşif ve bilirkişi incelemesine göre; Karşıyaka Belediyesi İmar ve Şehircilik Mudurlugu'nun 01.072010 gun ve 6482 sayılı yazılarında ada, 1 nolu parselde kayıtlı. 2040/6 Sokak 1 kapı numarası alan A5 Bloğun 20 ve 21. Kat larında bulunan 87 nolu dubleks dairenin brüt alanının 220.99 m2. net alanının ise 190.89>m2 olduğu belirtilmektedir. Taşınmazın Belediye imar müdürlüğünün arşiv dosyasında bulunan mıman projesine göre. Zeminde salon, mutfak. wc ve açık teraslan bulunan dairenin ust katında ise 4 oda ve 2 banyosu vardır. Zeminde bulunan teraslarının alanı yaklaşık 40 m2 olup ve teras alanının da dairenin net alam olan 190.89 m2 içinde bulunduğu belirlenmiştir. Taşınmazında içinde bulunduğu ana taşınmazın tamamı için 13.05.1998 tarihinde yapı kullanma izni düzenlenmiştir. Ana taşınmaz 12 yaşlannda bir bina olup. aşınma payı cetveline göre % 15 oranında yıpranmalıdır. Dubleks daire taşınmazın alt katında salon ve mutfak. wc ve açık teraslar ile ust katında 4 yatak odası. 2 banyo, wc. hol ve koridor ile balkonlardan ibaret bir daire olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın tüm odalan ile ıslak hacımlennde yer döşemeleri beton halindedir. Elektrik, kablo Tv. uydu git» tesisat hatları ile kalonfer tesisatının natamam olduğu görülmüştür. Tum dairenin duvarları boyasızdır. Tum dairenin iç kapıları takılmaıştır Taşınmazın mevcut dış doğramalarında ise panjurları sokulmuş vazıyettedir. Mutlak ve banyo hacimleri beyaz badanalı olarak tespit edilmiştir. Mutlakta hiçbir mutfak dolabı ve mutfak ankastre ürünleri takılı değildir. Aynı şekilde banyolarda da yer döşemesi banyo vıtrıfiye malzemeleri takılı değildir. Ust kata çıkılan merdiven demir iskelet halindedir. Dairenin sadece giriş kapısı ile pencereleri mevcut olup taşınmaz için dört duvar bırakıldığı ve kaba yapı durumunda olduğunu söylemek mümkündür. Taşınmazın yer aldığı ana taşınmaz, topoğrafik olarak duz bir konumda olup tum kamusal hizmetlerden yararlanan bir bölgededir. Mavışehır Mahallesi, Emlak Bankası tarafından site şeklinde yapılmış bir bölge olup aynı mahalde, Ege Park gibi alışveriş merkezi, spor tesisleri, çocuk oyun alanları, açık spor alanları, yeşil alanlan ile birlikte planlanmış bir bölge olup, taşınmazın bulunduğa parselin kendisi de site şeklinde yapılaşmıştır. Taşınmazında içinde bulunduğu bölge Karşıyaka İlçesi içinde ust gelir gruplarının yaşadığı bir bölge olup, daireye ait kontrollü site içinde, açık spor alanlan. yeşil alanları oturma, gezinti ve yuruyuş alanlan bulunmaktadır. Yukarıda bahsedilen yapılaşma düzeni nedeni ile İlk yapıldığı yıllarda cazibe noktası iken bugün aynı bölgede site şeklinde yapılan pek çok yeni konut alanlannın baskısı nedeni ile talep yem konut alanlarına kaymış olup, taşınmazda nispeten değer azalmasına neden olmuştur. TAŞINMAZIN KIYMETİ : 500,000,00 TL'dlr. (BEŞ YÜZ 8|N TÜRK LİRASI) TAŞLNMAZLN KDV ORANI : * 18 (2) NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : İzmir ılı, Karşıyaka ilçesi. Bostanlı Mahallesinde kain, tapunun. 9459 ada, 14 parsel. 25 cilt, 2498 sayfa numarasında kayıtlı bulunan zeminde bir dükkanı Olan ıkı Blok Beş Kat Ondokuz Daireli Kargır Apartman vasfındakı, 901.00 m2 yüzölçümlü ana taşınmazda yer alan, 12/200 arsa paylı, A Blok, 2. Kat, 5 bağımsız bolum numaralı mesken vasfındakı taşınmaz. TAŞINMAZIN İMAR DURUMU : Karşıyaka Belediyesi imar ve şehircilik Mudurlugu'nun 09 10.2009 tarih ve 8552 sayılı yazısına göre; izmir ılı, Karşıyaka ilçesi, Bostanlı Mahallesi 119 plan. 9459 ada. 14 parsel sayılı gayrimenkul. 5 m. on. 3 m. Yan, 5 m. Arka bahçe mesafeli ıkılı blok nizam 5 katlı. H 15.80 m. Gabarılı konut adasına isabet etmekte olup. parsel uzennde 1978 yılı ruhsatlı 5 katlı bina bulunmakta olduğu bıldinlmıştır. TAŞINMAZIN ADRESİ : Taşınmaz, izmir ılı, Karşıyaka İlçesi. Bostanlı Mahallesinde, tapunun 9459 ada. 14 parselinde kayıtlı olup, 2014 Sokaktan 6 kapı numarası alan ana taşınmazın 2. Kat, 5 nolu daıresıdır. TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU Taşınmazın . dosyamızdan düzenlenen 23.11.2009 tarihli bilirkişi raporuna karşı Karşıyaka 1. icra Hukuk Mahkemesi nın 2010/155 E. Ve 2010/541 K. Sayılı dava dosyası ile itiraz edilmiş dava dosyasında Mahkemece yapılan keşif ve bilirkişi incelemesinde düzenlenen 26.04.2010 tarihli bıliıkışı raporuna göre taşınmazın değen Mahkeme'nın 04.08.2010 tarihli karan ile tespit edilmiştir. Buna göre; Taşınmaz, İzmir İli, Karşıyaka ilçesi, Bostanlı Mahallesinde, tapunun 9459 ada, 14 parselinde kayıtlı olup, 2014 Sokaktan 6 kapı numarası alan ana taşınmazın 2, Kat, 5 nolu daıresıdır. Taşınmazın yer aldığı zemin kat + 4 noımal kattan ibaret 5 katlı ana taşınmazın, 2. Kat 5 nolu dairesi için 1980 tarihinde de yapı kullanma izni düzenlenmiş olduğu tespit edilmiştir. Daire brüt alanı 120.00 m2 mertebesindedir. Ana taşınmaz 30 yaşlannda bir bina olup, resmi venleıdekı yaş aralığına göre % 25 yıpranmalıdır. Taşınmaz, A Blok, 2. Kat 5 nolu dairenin 3 yatak odası, salon, mutfak, 2 banyo, wc, hol ve koridor ve balkonlaıdan ibaret bir daire olduğu tespit edilmiştir. Salon ve yatak odalarının zeminleri lamınat döşeli, diğer piyeslerin zeminleri seramik döşeli durumdadır. Dairenin salon ve giriş holü dışında diğer bağımsız bölümlerin yenilenmiştir. Balkonlar alüminyum doğrama ile kapatılmış durumdadır. Yenilenen tadilat gören yatak odası ve banyo, iç kapı ve kasaları Amerikan panel kapıdır. Salon ve mutfak iç kapılan ahşap kaplamadır. Mutfak, alt ve ust dolapları ahşap kaplama malzemeli, banko üstünde granit tezgah yer almaktadır. Banko üstünde desenli seramik döşelidir. Banyolar tavana kadar seramik döşeli olup hılton tıpı lavabolar bulunmaktadır. Tavanlar ve duvarlar alçı sıvalı saten boyalıdır. Daire giriş holünde duvarlar ahşap lambri kaplı duıumdadır. Tadilat gören piyeslerin tavan duvar birleşme kısımlarında alçı kartonpiyer süsler yer almaktadır. Taşınmaz topoğrafik olarak duz bir konumda olup. tum kamusal hizmetlerden yararlanan bir bölgede, ilçenin kıymetli bir noktasında yer almaktadır. Taşınmaz tum yaya ve araç ulaşımı ile ticaret aksı olan Cemal Gürsel Caddesine 160.00 m mesafede, Denize 110 00 m Deniz ulaşımının sağlandığı vapur iskelesine yaklaşık 500 m. Yurume mesafesındedır. Mevkii ve konum olarak kıymetli bir bölgede yer almaktadır. Çevresi bahçeli olarakgelışmış havadar bir bölgededir. TAŞINMAZIN KIYMETİ ! 175.000,00 TL'dlr. (YÜZ YETMİŞ BEŞ BİN TÜRK LİRASI) TAŞINMAZIN KDV ORANI: % 1 SATIŞ ŞARTLARI: 1) Taşınmazın l.Satışı: 25/10/2011 Salı günü, saat: 09:50'den lOrOO'a kadar, 2,taşınmazın l.Satışı; 25/10/2011 Salı günü, saat: 10:40'den 10:50e kadar, Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad..Vakıf Işhanı. No:82 K:3 Karşıyaka 3.ıcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve ruçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu satış ve paylaştırma masraflarını geçmek şartı ile en çok arttırana ihale olunur Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok artıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla satış 10 gun sonraya bırakılarak; l.taşınmazın 2,Satışı: 04/11/2011 Cama günü, saat: 09:50'den 10:00'a kadar, 2,taşmmazın2,Satışt; 04/11/2011 Cuma günü, saat 110:40'den 10:50', kadar, Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad.Vakıf Işhanı. No:82 K:3 Karşıyaka 3.İcra Müdürlüğünde ikinci artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada ise. ruçhanlı alacaklılar varsa, alacaklan mecmuunu ve tahmin edilen kıymetin % 40"mı. satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2 Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'sı nispetinde nakit veya bu miktar kadar Milli bir Banka'nın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale damga veıgısı, tapu alım harç ve masraflan ile KDV alıcıya aittir. Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler, tapu satım harcı ve tellaliye resmi satış bedelinden ödenir. 3- Taşınmazı salın alanlar ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmamak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bıle.satış bedelini derhal veya IIK.m.130. maddeye göre verilen sure içinde naklen ödemek zorundadırlar. 4 İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul uzenndekı haklarını. hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım dayanağı bebeler ile onbeş gun içinde Daıremızebildırmelerı lazımdır. Aksı takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 5- Satış bedeli hemen veya verilen sure içinde ödenmezse IIK.nun 133.maddesı gereğince ihale feshedılır.ıhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle İhalenin feshine sebep olan tum alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerıut faizinden muteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerıut faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır, 6- Şartname, ilan tanhınden itibaren herkesin görebilmesi için Dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 7 Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi goımüş ve munderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/2940 Tal. sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 8 Satış ilanı ilgililerin adreslenne tebliğe gönderilmiş olup iş bu satışın gazetede yayınlanan ilanı, adreste tebligat yapılamaması veya adreslen bilinmeyenler ile tapuda adresi olmayanlar için IIK. M.127 gereğince tebliğ yenne kaim olmak üzere tebliğ ve ilan olunur. (Ic.lf. K. 126) (o) İlgililer tabınne irtifak hakkı sahıplerıde dahildir. Yönetmelik omek No: 27 B:57802