İzmir Kemalpaşa İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:İzmir
İlçe:Kemalpaşa
Kurum:T.C. İZMİR 11. SATIŞ MEMURLUĞU
Dosya No:2015/13
Cinsi:Mesken
Açıklama:İzmir Kemalpaşa İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:150.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):75.000,00 TLSatış Tarih: 27.03.2017 Saat : 14:55
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):75.000,00 TLSatış Tarih: 27.04.2017 Saat : 14:55

İlan Metni :

T.C. İZMİR 11. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Yüzölçümü İmar Durumu İmar planına göre, Kıymeti KDV Oranı Kaydındaki Şerhler 1. Satış Günü 2. Satış Günü Satış Yeri : 58.00 m2 : 1/1000 ölçekli 23/06/2011 tarih 24 S :120.000,00 TL :%18 : Şerh yoktur, : 27/03/2017 günü 14:55 -15:05 arası : 27/04/2017 günü 14:55 -15.05 arası : İZMİRADLİYESİ MÜZAYEDE SALONU 2 NO'LU TAŞINMAZIN (l.kat Lnolu daire) Özellikleri : Taşınmaz binanın güney tarafında yer almakta olup 4301 sokağa cepheli, 2 oda, salon, mutfak, banyo ve w.c. ibaret olup, pvc doğramalı, karo plaka döşemeli, diğer hacimleri seramik malzemesi ile kaplı, banyo eskitip 15x15 beyaz fayans kaplı sunta üzeri yağlı boyalı mutfak dolapları olan dairedir. 2015/13 Satış Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: Taşınmazlar İzmir ili Bornova ilçesi Altındağ Zafer mahallesi 2519 parselde 4301 sokak No.32 adresinde zeminkat+1.inci kat+3. üncü kat olmak üzere toplamda 4 katlı ve betonerme karkas olarak inşa edilen binada yer almaktadır. 1 NO'LU TAŞINMAZIN (Zemin kat dükkan) Özellikleri : Güney doğu tarafında ve 4301 sokağa cepheli döşemeleri karo seramik, PVC doğrama tavan ve duvarlar sıvalı ve badanalı 1 adet dükkan. Adresi : 4301 sokak N.32 Zemin kat 7 kapı nolu dükkan Bornova İzmir 1. Satış Günü 2. Satış Günü Satış Yeri 27/03/2017 günü 15:20 -15:30 arası 27/04/2017 günü 15:20 -15:30 arası İZMİRADLİYESİ MÜZAYEDE SALONU 3 NO'LU TAŞINMAZIN: (1.kat.2 nolu daire) Özellikleri : Taşınmaz binanın kuzey tarafında yer almakta olup Kemalpaşa caddesi ve 4301 sokak cepheli 2 oda,salon,mutfak banyo ve w.c. ibaret tavan ve duvar sıvalı ve badanalı bir odası ahşap rabıta, diğer hacimler karo plaka ile kaplı,mutfak banko alt ve üst ahşap dolaplı duş bataryası banyosu mevcut elektrik, su var soba ısıtmalı dairedir. Adresi Yüzölçümü İmar Durumu İmar planına göre, Kıymeti KDV Oranı Kaydındaki Şerhler 1. Satış Günü 2. Satış Günü Satış Yeri 4301 sokak N:32 l.kat 2 nolu daire. 72,50 m2 1/1000 ölçekli 23/06/2011 tarih 24 S i :170.000,00 TL :%1 : Şerh yoktur, : 27/03/2017 günü 15:45 -15.55 arası : 27/04/2017 günü 15:45 -15.55 arası : İZMİRADLİYESİ MÜZAYEDE SALONU 4 NO'LU TAŞINMAZIN: (2.kat3 nolu daire) Özellikleri : Taşınmaz binanın güney tarafında yer almakta olup4301 sokak cepheli, 2 oda, salon, mutfak, banyo ve w.c, döşemelek karo, diğer hacimler karo seramik plaka malzeme ile kaplı,kapılar ahşap, pvc pencere doğramalı tavan ve duvar sıvalı ve badanalı, mutfak banko alt ve üst ahşap dolaplı, duş franga w.c. banyosu,elektrik su mevcut : 4301 sokak No.32 2.kat 3 nolu daire : 75,50,00 m2 : 1/1000 ölçekli 23/06/2011 tarih 24 S II 160,000,00 TL KDV Oranı Kaydındaki Şerhler 1. Satış Günü 2. Satış Günü Satış Yeri :%1 : Şerh yoktur. : 27/03/2017 günü 16:10-16:20 arası : 27/04/2017 günü 16:10-16:20 arası : İZMİRADLİYESİ MÜZAYEDE SALONU 5.NO'LU TAŞINMAZIN: (2.kat.4 nolu daire) Özellikleri : Taşınmaz binanın kuzey tarafında yer almakta olup 4301 sokak cepheli 2 oda,salon,mutfak banyo ve w.c. ibaret tavan ve duvar sıvalı ve badanalı, bir odası ahşap rabıta, diğer hacimler karo plaka ile kaplı,mutfak banko alt ve üst ahşap dolaplı duş bataryası ,alagrangaw,c banyosu mevcut elektrik, su var soba ısıtmalı dairedir. Adresi : 4301 sokak N:32 2.kat 4 nolu daire. Yüzölçümü : 72,50 m2 İmar Durumu : 1/1000 ölçekli 23/06/2011 tarih 24 S II İmar planına göre, Kıymeti KDV Oranı Kaydındaki Şerhler 1. Satış Günü 2. Satış Günü Satış Yeri Satış şartları 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadaresatis. uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla 180.000,00 TL %1 Şerh yoktur. 27/03/2017 günü 16:35 -16:45 arası 27/04/2017 günü 16,35 -16,45 arası İZMİRADLİYESİ MÜZAYEDE SALONU bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmaınak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır, 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/13 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 19/01/2017 (İİK m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. Basın : 538798 www.bik.gov.tr Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de Adresi:4301 sokak No,32 1kat,Lnolu dairebataryalı, lavabo vBornova İzmirsoba ısıtmalı daireYüzölçümü: 75,50 m2Adresiİmar Durumu: 1/1000 ölçekli 23/06/2011 tarih 24S IIBornova izmir .İmar planına göre,YüzölçümüKıymeti:150.000,00 TLİmar DurumuKDV Oranı:%1İmar planına göre,Kaydındaki Şerhler: Şerh yoktur,Kıymeti