İzmir Kemalpaşa İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:İzmir
İlçe:Kemalpaşa
Kurum:T.C. KEMALPAŞA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Dosya No:2016/17
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:İzmir Kemalpaşa İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:479.500,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):239.750,00 TLSatış Tarih: 25.03.2017 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):239.750,00 TLSatış Tarih: 04.04.2017 Saat : 14:00

İlan Metni :

T.C. KEMALPAŞA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İzmir İl, Kemalpaşa İlçe, 1060 Parsel No, Ulucak Mahallesi Bozköy Mevkiinde bulunan parsel "Zeytinlik" vasfındadır. Büyüklüğü 13.700,00 m2 dir. Kadastral yola cephelidir. Elektrik ve suyu yoktur. Yer yer % 5-10 eğimi olan parsel 1. sınıf tarım arazisidir. Üzerinde mahsuldar zeytin ağaçları bulunmaktadır, Parselin konumu, tüm tarımsal özellikleri ve üzerindeki zirai muhtesat varlığı dikkate alındığında m2 fiyatının 35 TL olacağı kanaatine varılmıştır. Parselin toplam değeri = 35 TL/m2 x 13.700,00 m2 Parselin toplam değeri = 479.500,00 TL dir. Adresi : Kemalpaşa İlçe, 1060 Parsel No, Ulucak Mahallesi Bozköy Mevkii Yüzölçümü : 13.700 m2 İmar Durumu : 1/100000 ölçekli İzmir-Manisa planlama düzeni planında Tarım arazileri (5403sayılı toprak koruma) arazi kullanımı kapsamındadır Kıymeti KDV Oranı :479.500,00 TL :%18 Kaydmdaki Şerhler : Dosyada Satış Günü : 04/04/2017 günü 14:00 -14:10 arası Satış Yeri : Kemalpaşa Eski Belediyesi Kültür Müdürlüğü (Eski Askerlik Şubesi) Belediye Cad No:4Alt Kat Mezat Salonu Kemalpaşa Satış şartları 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar 2016/17 Satış alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, i haleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatı rmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/17 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/03/2017 (İİK m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. Basın : 561000 www.bik.gov.tr Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de