İzmir Kınık İcradan İhale ile Satılık Arsa

Şehir:İzmir
İlçe:Kınık
Kurum:KINIK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/79 TAL
Cinsi:Arsa
Açıklama:İzmir Kınık İcradan İhale ile Satılık Arsa
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:25.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):12.500,00 TLSatış Tarih: 23.11.2010 Saat : 10:20
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):12.500,00 TLSatış Tarih: 03.12.2010 Saat : 10:20

İlan Metni :

T.C KINIK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Dosya No: 2010/79 TAL TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği,kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 - TAPU KAYDI : İzmir ili Kınık ilçesi Osmaniye Mahallesi Fabrikaaltı mevkii 354 ada 6 parsel sayılı 620 m2 miktarlı arsanın tamamı. ÖZELLİKLERhTaşınmaz arsa vasıflı olup üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Mevkii olarak Bergama- Soma çevre yoluna bağlantısını sağlamak amacıyla açılmış Şehit Er halil Balya caddesine yakm olan ve sanayi yolu üzerinde bulunmaktadır. İMAR DURUMU : Kınık Belediyesi Fen işlerinden ibraz edilen imar durumuna göre inşaat nizamı ve nisbeti: Ayrık/0,25-0,50, kat adedi: 2 kat, bina yüksekliği: 6,50 m Ön bahçe mesafesi: 5,00 m. Komşu mesafeler: 3.00 mt. Arka bahçe mesafesi: h/2 m. Saçak payı: 0,40 m. SATIŞ SAATİ : 10:20 -10:30 Arası MUHAMMEN BEDELİ : 25.000,00 TL Satış Şartları 1-Satış 23.11.2010 günü yukarıda belirtilen saatler arasmda Kınık İcra Müdürlüğü Odası açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bur artırmada tahnrîn edilen değerin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 03.12.2010 günü aynı yer ve saatler arasmda ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhünlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve, artırma bedelinin malm tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Damga vergisi, tapu harç ve masrafları ile % 18 oranmda K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye satış bedelinden ödenir. 3-lpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır. 4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (llKm.12 (*)llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir i-13991 (www.bik.gov.tr)