İzmir Konak İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:İzmir
İlçe:Konak
Kurum:T.C. İZMİR 26. İCRA DAİRESİ
Dosya No:2015/10118 ESAS
Cinsi:Mesken
Açıklama:İzmir Konak İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:150.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):75.000,00 TLSatış Tarih: 31.03.2017 Saat : 09:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):75.000,00 TLSatış Tarih: 03.05.2017 Saat : 09:30

İlan Metni :

T.C. İZMİR 26. İCRA DAİRESİ 2015/10118 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: Tapu Kaydı : İzmir İli, Konak İlçesi, 2.Karantina Mahallesi, 1758 Ada, 5 Parsel, 2 Cilt, 136 Sayfa noda tapuya kayıtlı, 1/12 arsa paylı, Çatı Kat, 11 bağımsız bölüm no.lu mesken vasıflı taşınmaz. Özellikleri : Satışa konu taşınmaz, 03.05.1963 tarih ve 137 dosya numaralı yapı ruhsatı ile 06.03.1964 tarih ve 37/963 dosya sayılı oturma ruhsatı mevcut olup, 52 yıllık binadır. Satışa konu taşınmaz ana yapının çatı katında yer almaktadır. Giriş bölümünden sonra bir sofa bölümü, sol kısmında 2 oda ve ön teras bölümleri, sağ kısmında ise yatak odası, banyo, mutfak ve mutfaktan geçilen 1 oda daha ve arka teras bölümleri mevcuttur. İç kapıları panel kapı, dış doğramaları PVC, oda ve sofa bölümlerinin yerleri laminant parke döşeli, duvarları saten alçılı ve boyalıdır. Banyo-wc bölümünün duvar ve yerleri seramik kaplıdır. Mutfak yenilenmiş olup, hazır mutfak, granit tezgah, seramik yer döşemesi bulunmaktadır. Ön teras seramik kaplı, üzeri açık, arka teras zemini seramik kaplı üzeri profil ve eternitten kapatılmıştır. Giriş kapısı çelik kapı olup, doğalgaz bağlıdır. Yapının ilk onaylı ruhsat eki mimari projesine göre; ön teras kısmından bir miktar alınıp buradaki oda bölümlerine dahil edilmiş, mutfak ise sofa bölümüne doğru genişletilip arka teras kısmında kalan bölümüne 1 oda ilave edilmiş. Böylelikli ilk projesinde 2 oda, 1 salon, sofa, mutfak ve banyo-wc bölümlerinden oluşan taşınmaz, bu değişikliklerle 3 oda, 1 salon, sofa, mutfak ve banyo-vvc haline dönüşmüştür. Taşınmaz bu haliyle, kapalı alan olarak yaklaşık 75,00 m2, açık teras alanları olarak da yaklaşık 35,00 m2 olmak üzere 110,00m2 yüzölçümü vardır. Taşınmaz konum itibariyle, merkezi bir konumda olup, Hatay-İnönü caddesine pazaryeri ne, okullara, otobüs ve metro duraklarına yürüme mesafesindedir. Taşınmazın cebri icra satışına esas değeri İzmir 3.İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2015/1110 Esas, 2016/655 Karar sayılı, 24.11.2016 tarihli kararı ile belirlenmiş olup, Mahkemece belirlenen değer üzerinden satışa çıkarılmıştır. Adresi : Murat Reis (2. Karantina) M ah. 229 Sok. No: 3 Doğan Aprt. Çatı Kat D:11 Konak/İZMİRYüzölçümü : 377,00 m2.dir.İmar Durumu: İzmir Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce düzenlenen 08.10.2017 tarihli ve 15269 sayılı İmar Durum belgesine göre, "1955 yılında yapılan 1/2000 ölçekli İzmir Şehir İmar Planında h: 12,80 mt yapılaşma koşullu konut alanında, İzmir Büyükşehir Belediyesince 03.02.1984 yılında onaylanan ve halen yürürlükte bulunan 1/1000ölçekli Üçkuyular-Hatay-Bayramyeri imar planında bitişik nizam 5 kat yapılaşma koşullu alan içerisinde kalmaktadır. Kentsel dönüşüm içerisinde kalmamaktadır." Kıymeti : 150.000,00TL KDV Oranı: %1 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki ve dosyasındaki gibidir. 1. Satış Günü : 31/03/2017 günü 09:30 - 09:40 arası 2. Satış Günü : 03/05/2017 günü 09:30 - 09:40 arası Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR Satış şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamın ive satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/10118 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.31/01/2017 Basın: 541589 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de