İzmir Menderes İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:İzmir
İlçe:Menderes
Kurum:İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009-1929
Cinsi:Gayrimenkul İhaleleri
Açıklama:İzmir Menderes İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:171.790,18 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):85.895,09 TLSatış Tarih: 05.10.2010 Saat : 10.00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):85.895,09 TLSatış Tarih: 15.10.2010 Saat : 10.00

İlan Metni :

T.C. MENDERES İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No : 2009-1929 talimat SATILMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZIN CİNSİ, NİTELİĞİ,KIYMETİ, ADEDİ, ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ: İzmir, Menderes, Özdere köyü, Kurukemer mevkii, 22Ü.1A pafta, 8151 parselde kayıtlı tar(a243/1639 hissesi. Taşınmaz , İmir iline 65 km , Menderes ilçesine 45 km , Özdere beldesine 4 km, Gümüldür - Kuşadası yoluna 700 metre uzaklıktadır. Taşınmazın kırmızı kahverengi Akdeniz toprak grubundan , derin orta meyilli ( %6-7), sulanabilir tarım arazisi olduğu tespit edilmiştir. Tapu kaydında tarla vasıflı olduğu belirtilse de yerinde yapılan incelemede kapama narenciye ve meyve bahçesi vasfında olduğu tespit edilmiştir, içeride çeşitli yaşlarda ve cinste meyve ağaçlan ( mandalina , zeytin , ayva , erik , y.dünya , v.s.) ile birlikte konutlar olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz üzerinde 6 adet yapı bulunmaktadır, I.yapı ; tek katlı betonarme tarzında yapılmış bir yapıdır. Üzeri teras çatıdır. Çatıya çıkış merdiven kulesi bulunmaktadır. Dış cephe doğramaları alüminyum malzemeden yapılmıştır. Önlerinde demir ferforje korkuluklar bulunmaktadır. Bahçe kapısı ferforje kapıdır. Ön kısmında teras olup ferforje korkuluklar bulunmaktadır. Dış cephesi sıvalı ve badanası yapılmış durumda bina olup yaklaşık kullanılan alan 70 m2'dir. 2.yapı ; tek katlı betonarme tarzında yapılmış bir yapıdır. Üzeri teras çatıdır. Dış cephesi sıvalı ve kırmızı badana yapılmıştır. Dış cephe doğramaları alüminyum malzemeden yapılmış , önü kare saç panjur ile kapatılmıştır. Ön kısmında terası vardır. Teras korkulukları ferforje demir malzemeden yapılmıştır. Üzerinde barbekü bulunmaktadır. Taşınmazın etrafı koruma altına alınmıştır. Taşınmaz üzerinde merdiven kulesi bulunmaktadır. Taşınmazın kısmi bodrumu bulunmaktadır. Bina alanı 66 m2'dir. 3.yapı ;bir kısmı saç konteynır bir kısmı kare saç kaplı demir profillerden yapılmış tek katlı yapıdır. Mesken haline getirilmiştir. Üzeri kısmen eternit ile kapatılmıştır. Bina faydalı net alanı 35 m2'dir. 4.yapı; 2 katlı betonarme yapıdır. Zemin kat, salon -mutfak-banyowc , birinci kat, 3 oda-banyo-wc'den ibarettir. Çatı kısmı kiremit ile kaplıdır. Ön tarafında teras balkon bulunmaktadır. Kullanım alam 100 m2'dir. 5.yapı betonarme temeldir. Su basman betonu bulunmaktadır. Alam 80 m2'dir. ö.yapı ; iki katlı betonarme yapıdır. Binanın üzerinde kısmen kiremit ile kaplı çatı bulunmaktadır. Kısmen açık terastır. Taşınmazın etrafı betonarme perde duvarları ile çevrili olup , etrafı örme tel çit ile muhafaza altma alınmıştır. Bina faydalı net alanı 165 m2'dir. Taşınmazın son imar durumu : 1/25000 ölçekli izmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı kapsamında Dikili Tarım Alanlarında kalmakta olup , plan notlarının 7.13.11. madde hükümlerine tabidir. Takdir olunan değer: 171.790.18.-TL (243/1639 hisse değeri) (YÜZYETMİŞBİRBİNYEDİYÜZDOKSANTÜRKLİRASIONSEKİZKURUŞ) (MENDERES İCRA HUKUK MAH.'NİN 11.06.2010 TARİH ,2010/43 E. ve 2010/65K. SAYILI KARARI İLE KESİNLEŞMİŞTİR) SATIŞ ŞARTLARI: 1- Satış 05/10/2010 SALI günü saat 10.00 den 10.10 a kadar Menderes İcra Md.-MENDERES adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartı ile 15/10/2010 CUMA günü saat 10.00 den 10.10 a kadar Menderes İcra Md.-MENDERES adresinde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla kıymetin % 40'm bulduğunda ihale olunur.. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. KDV , Damga vergisi, tapu alım harç ve masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi,tapu satım harcı, birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- İşbu ilan tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ilgililere İİK. nun 127. maddesi gereğince tebliğ yerine kaimdir 7 - Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin Menderes İcra Md. 2009/1929talimat dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir (Basın :57354)