İzmir Ödemiş İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:İzmir
İlçe:Ödemiş
Kurum:2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/309 TAL
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:İzmir Ödemiş İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:72.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):36.000,00 TLSatış Tarih: 29.11.2010 Saat : 10:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):36.000,00 TLSatış Tarih: 09.12.2010 Saat : 10:30

İlan Metni :

ÖDEMİŞ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2010/309 TAL 1- TAPU KAYDI: İZMİR İLİ, ÖDEMİŞ İLÇESİ, ADA.GİDE MAHALLESİ, ÇATALARMUT MEVKİİ, 24 PAFTA, 959 PARSELDE KAYITLI TARLA. ÖZELLİKLERİ: Taşınmaz tarla vasfındadır. ödemiş Adaglde Beldesi Çatal Armut mevkiinde mevcut, Kadastronun 24 pafta, 959 parselindedir. Belediye Mücavir alan içerisinde imar Planı dışındadır, ödemiş Adagide yolu cephelidir. İnşaat alanı 250.00 m2'yi geçmeyecek şekilde 1 veya 2 katlı bağ bahçe evi niteliğinde yapı yapılabilir durumdadır. Parsel alanı 7200 m2'dlr; v ' İMAR DURUMU: DOSYASINDA MEVCUTTUR. SATİŞ SAATİ: 10:30 -10:40 Arası MUHAMMEN BEDELİ: 72.000,00 -TL Satış Şartlan: 1-Satış 29.11.2010 günü yukanda belirtilen saatler arasında ÖDEMİŞ ADLİYE BİNASI ÖN BAHÇESİ ÖDEMİŞ-İZMİR açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı İle İhale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartı ile 09.12.2010 günü aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklılann alacaklan toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masrafları ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan Iddialannı dayanağı belgeler İle on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili İle sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet İçinde ödenmezse İcra İflas Kanununun 133'üncü maddesi gereğince İhale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi İçin dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa İştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaktan, başkaca bilgi almak İsteyenlerin yukanda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan İlan olunur. iş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (İİKm.126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (B;71969-1763) (www.bik.gov.tr)