İzmir Selçuk İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:İzmir
İlçe:Selçuk
Kurum:SELÇUK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/64 Talimat
Cinsi:Mesken
Açıklama:İzmir Selçuk İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:35.087,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):17.543,50 TLSatış Tarih: 11.04.2011 Saat : 11:04
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):17.543,50 TLSatış Tarih: 21.04.2011 Saat : 11:04

İlan Metni :

T.C. SELÇUK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO: 2009/64 Talimat Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: İzmir ili, Selçuk İlçesi, Zafer Mahallesi 3025 Sokak No:21 (Tapunun Selçuk, Zafer Mahallesi, 7511 parselinde kayıtlı) taşınmaz üzerindeki l.kat 2 nolu bağımsız bölümün borçlu adına kayıtlı y2 hissesi. Taşınmaz 3 katlı bahçeli kargır apartman vasfında kayıtlı taşınmaz üzerinde betonarme karkas tarzda inşa edilmiş, dış cephesi sıvalı ve boyalı, apartman giriş kapısı merdiven ve balkon korkulukları demirden, merdiven ve giriş tabanı şap, çatısı teras olarak düzenlenmiş 3 katlı yapı bulunmaktadır. Borçluya ait 1 kat 2 numaralı mesken 2 oda salon, mutfak, banyo, wc, geniş giriş holü ve 2 balkonu bulunmaktadır. Giriş kapısı demir, k? doğramalar ahşap, dış doğramalar pvc esaslıdır. Odaların ve diğer mahallerin taban kaplaması karo mozaik, banyo ve wc taban kaplaması seramik, duvarları tavana kadar fayans, diğer mahallerin duvarları kıreç-çımento sıvalı ve boyalı meskenin brüt inşaat alanı 11.250 m2 net kullanım alanı 101 m2 dır Taşınmaz yol, elektnk, su kanalızayson vetelekomnıkasyon gibi kamu hizmetlerin yararlanmaktadır. İMAR DURUMU: İmar planında A4 ayrık dört kat konut alanında kalmaktadır. MUHAMMEN BEDELİ: 70 175 TL BORÇLUYA AİT 1/2 HİSSESİ 35.087.50 TL BİRİNCİ SATIŞ GÜNÜ : 11.04.2011 günü saat 11.00-11.10 arası Selçuk icra Müdürlüğü odası İKİNCİ SATIŞ GÜNÜ : 21.04.2011 günü aynı yer ve saatte 1- 1. Satış 11/04/2011 günü saat 11:00 11:10 arası Selçuk İcra Müdürlüğü odasında açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 21/04/2011 günü aynı yer ve saatte ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi ve muhammen bedelin % 40 mı geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'sı oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. % 1 K.D.V., % 0.4.9 ihale damga vergisi ve tapu alım harcı ihale alıcısına ait olup, tellaliye bedeli ve tapu satım harcı, birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksı takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup giden verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/64 Talimat sayılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 14.02.2011 (IIKm.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahiplen de dahildir. *: Bu Örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektir. YENİGÜN 24/02, İ-2455 www.blk.gov.tr