İzmir Torbalı İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:İzmir
İlçe:Torbalı
Kurum:T.C. TORBALI İCRA DAİRESİ T
Dosya No:2016/5206 TLMT
Cinsi:Mesken
Açıklama:İzmir Torbalı İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:220.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):110.000,00 TLSatış Tarih: 14.03.2017 Saat : 15:20
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):110.000,00 TLSatış Tarih: 14.04.2017 Saat : 15:20

İlan Metni :

T.C. TORBALI İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2016/5206 TLMT. "■"""■g~-" Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: TAŞINMAZIN TAPU KAYDI :İzmir İli, Torbalı İlçesi, Ertuğrul Mah. , 62 cilt, 6100 sayfa, Pafta No: 29-N-lll-D, Ada No: 342, Parsel No:3,Ana. Taş. Nitelik: ARSA, Blok/Kat/Giriş - B.B. No: - / 2.KAT+ÇATI KATI/ - ( Bağ. Böl. No : 5 ), Arsa Pay/Payda : 4/16, Bağ. Böl. Nitelik: DUBLEKS MESKEN HALİ HAZIR DURUMU:Keşif günüyapılan inceleme neticesinde: Torbalı/Ertuğrul Mahallesi, 342 ada 3 parselin mahalline gelindiğinde parsel üzerinde zemin + 3 katlı, betonarme karkas yeni bitirilmiş binanın yer aldığı, talimat konusu taşınmazın 2. kat, 5 numaralı dubleks mesken bağımsız bölüm olduğu anlaşılmıştır. 3010 sokağa cepheli olan bina, bu sokaktan 7 numarayı almaktadır, Binanın son katında dubleks olarak inşa edilmiş olan bağımsız bölümün halihazırda boş olduğu anlaşılmıştır. Taşınmazın içine girilememiş, bir alt kat fikir sahibi olmak için gezilmiştir. Dubleks dairenin 1.katında iki oda ve salonun, mutfak, banyo ve WC nin bulunduğu, 2. katta ise bir oda, banyo ve geniş terasın bulunduğu mahallinde yapılan araştırmada öğrenilmiştir. Binada asansör bulunmamaktadır. Doğal gaz binaya ulaşmış kat girişlerine tesisatı döşenmiş ancak talimat konusu taşınmaza henüz bağlanmamıştır. Taşınmaz, İzmir -Aydın Caddesine karayolu ile yaklaşık 600,00 metre, Haluk Alpsu Bulvarına yaklaşık 1,2 km, mesafededir. Dubleks dairenin yüzölçümü brüt 160,00 m2, net 138,00 m2, (İki boyutlu kent rehberinden ölçülerek hesaplanmıştır) dir. Taşınmaz Ertuğrul Mahallesinde, altyapı tesisleri tamamlanmış, tüm belediye hizmetlerinden yararlanan, önemli merkezlere, kamu, eğitim ve sağlık kurumlarına, çarşıya pazara yakın bir bölgede yer almaktadır. Bina, yeni bina niteliğindedir. Hâlihazırda dubleks mesken olarak kullanılacak durumdadır ancak boş vaziyettedir, Barınmaya elverişli olduğu, keşif esnasında görülmüştür. Meskûn mahal içinde yer almakta olup, ulaşım problemi bulunmamaktadır, Adresi : 3010 Sokak, No:7, Kat:2, Daire:5, Ertuğrul Mahallesi, Torbalı / İZMİR İmar Durumu : Parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı, TAKS:0,30 KAKS:0,90, bitişik nizam, 3 kat olarak markalandığı bildirilmiştir. Kıymeti KDV Oranı Kaydındaki Şerhler 1. Satış Günü 2. Satış Günü Satış Yeri 2:220.000,00 TL :%1 :Tapu kaydındaki gibidir : 14/03/2017 günü 15:20 -15:30 arası : 14/04/2017 günü 15:20 -15:30 arası : İZMİR AYDIN CADDESİ TORBALI 3ADLİYE SARAYI MÜZAYEDE SALONU TORBALI /İZMİR Satış şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır, Birinci artırmanın Resmi ilanlar www. yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 4verilebilecektir, Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklı lar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 5Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde g (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ileteslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça ilan.gov.tr'de paylaşmadan hariç bırakılacaktır, Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatı nı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/5206 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 19/12/2016 (İİK m. 126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. Basın : 512242 www.bik.gov.tr